Kaupr / Guide / MiCA i Norge og Europa

MiCA i Norge og Europa

MiCA - eller "Markets in crypto-assets regulation" er EUs vedtatte rammeverk for kryptovalutaer innenfor EU. MiCA vil bli innført i løpet av 2024 i to etapper, per 1. juli og per 31. desember. Selv om MiCA gir økt klarhet i forhold til hvordan krypto kan utstedes og handles innenfor EU, så er det fortsatt mange gjenstående gråsoner og uavklarte spørsmål. Norge, som en del av EØS-området, utreder for tiden hvorvidt og eventuelt hvordan MiCA skal innføres i Norge.

Vi har i denne guiden samlet en del artikler om MiCA som vi i Kaupr har publisert.

Finanstilsynet utreder innføring av kryptoregler fra EU / EØS

Dette er på mange måter startskuddet for hvorvidt og hvordan MiCA kan bli innført i Norge.

Det du trenger å vite om MiCA og kryptoreguleringer akkurat nå

Videointervju med Magnus Jones, EY

“Bitcoin vert stuereint” - bank, finans og fintech positive til kryptoutredning

Dette mener Morten Søberg (Sparebank 1), Nicolai Nyrud Gobel (DNB), styreleder Alf Gunnar Andersen og generalsekretær Daniel Isdal Furseth i Fintech Norway og Tom Staavi i Finans Norge.

MiCA kan sikre innovasjon innenfor trygge rammer

Speech fra Johanne Andresen, KPMG, under Unleash-konferansen i september 2023

Desentralisert finans og MiCA: Software-selskaper settes under press

Mads Ribe: Blogginnlegg om

DNB gjør seg klar til møtet mellom krypto og klassisk finans

Vi anbefaler også at du leser vår artikkel om at møtet mellom krypto og klassisk finans, hvor MiCA er ett av flere temaer.