Kaupr / Guide

Guide

Guide er en ny innholdskategori på kaupr.io. Her vil du finne mer tidløs informasjon om markeder, teknologier, selskaper og prosjekter. Målet er at du skal kunne bruke disse sidene som ditt raske oppslagsverk til den digitale og virtuelle verden. Men til forskjell fra de statiske sidene du ellers finner på nettet, så gir vi deg også rask tilgang til aktuelle og videoer innenfor det enkelte temaet.

Krypto møter klassisk finans

Krypto har i mange år vært noe som klassisk finans per definisjon ikke skal "ta i". Fordi det er "spekulativt". Fordi det "ikke har noen verdi". Fordi hypen "kommer til å gå over". Sommeren 2023 lurte likevel mange på om noe nytt var i ferd med å skje. Da fortalte nemlig Larry Fink, toppsjefen i verdens største kapitalforvaltningsselskap, Blackrock, at de hadde søkt om å få godkjent såkalte EFT-andeler basert på Bitcoin Spot. Dette ble godkjent av det amerikanske finanstilsynet i januar 2024. Vi har i denne guiden samlet artikler som handler om ETFer, tokenisering av Real World Assets, men først og fremst - om møtet mellom krypto og klassisk finans.

Les mer...

MiCA i Norge og Europa

MiCA - eller "Markets in crypto-assets regulation" er EUs vedtatte rammeverk for kryptovalutaer innenfor EU. MiCA vil bli innført i løpet av 2024 i to etapper, per 1. juli og per 31. desember. Selv om MiCA gir økt klarhet i forhold til hvordan krypto kan utstedes og handles innenfor EU, så er det fortsatt mange gjenstående gråsoner og uavklarte spørsmål. Norge, som en del av EØS-området, utreder for tiden hvorvidt og eventuelt hvordan MiCA skal innføres i Norge.

Vi har i denne guiden samlet en del artikler om MiCA som vi i Kaupr har publisert.

Les mer...