Kaupr / Siste nytt / Nordmenn rekordsparer i aksjer, fond og krypto

Nordmenn rekordsparer i aksjer, fond og krypto

Under pandemien har nordmenn økt sin eksponering både i aksjer, aksjefond og krypto

Under pandemien har mange nordmenn endret sine sparevaner vesentlig. Andelen av nordmenn som investerer i aksjer, aksjefond og krypto har gjort store hopp de siste årene og er rekordhøy.

Dette viser ferske undersøkelser fra AksjeNorge, Verdipapirenes Forening (VFF) og EY Norge / Arcane Research som Kaupr.io har gått gjennom.

 

48% sparer i fond

Hver andre nordmann, eller 48% av den voksne befolkningen, sparer nå i aksjefond. Dette er en vesentlig økning siden 2018, da andelen var 36%.  Den økte sparingen i aksjefond har særlig skjedd under pandemien. Det er nå 29% av fondseierne som ikke har plassert penger i fond lengre enn 1-3 år.

Les mer om nordmenns sparing i aksjefond her.

 

Rekordhøy sparing i aksjer

Aldri før har flere nordmenn spart i aksjer enn akkurat nå. Per første halvår i år var det 562.088 nordmenn som eidde aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs.

Den økte aksjesparingen har særlig skjedd under pandemien i 2020 og 2021. Siden sommeren 2018 har antall nordmenn som sparer i aksjer og egenkapitalbevis økt med 205.000. Nybegynnerne utgjør nå 36% av alle sparerne.

Les mer om nordmenns sparing i aksjer og egenkapitalbevis her.

 

420.000 nordmenn eier krypto

Rundt 10% av befolkningen, eller 420.000 nordmenn, hadde i 1. kvartal i år investert i en eller flere kryptovalutaer. Siden 2019 det blitt 255.000 flere krypto-investorer i Norge.

Les mer om nordmenn kryptovaner her.