Kaupr / Siste nytt / Rekordhøy sparing i aksjer

Rekordhøy sparing i aksjer

Siden sommeren 2018 har antall nordmenn som sparer i aksjer og egenkapitalbevis økt med 205.000.

Selv om veksten har tatt noe av, har aldri flere nordmenn enn nå valgt å spare i aksjer. Per første halvår i år var det 562.088 nordmenn som eidde aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs.

Det er AksjeNorge som hvert kvartal kartlegger hvor mange privatpersoner som eier aksjer eller egenkapitalbevis på de tre markedsplassene på Oslo Børs, inklusive Euronext Growth.

Økt sparing i pandemien

Den økte aksjesparingen har særlig skjedd under pandemien i 2020 og 2021. Siden sommeren 2018 har antall nordmenn som sparer i aksjer og egenkapitalbevis økt med 205.000. Nybegynnerne utgjør nå 36% av alle sparerne.

 

Stadig yngre sparere

 Hvert kvartal siden 2018 har antall aksjonærer økt, både totalt og blant kvinner og menn. Kvinner utgjør nå 30% av sparerne, svakt opp fra 29% i 2021. Den største endringen i atferd har skjedd hos yngre aldersgrupper. Nå utgjør sparerne under 40 år 36% av den totale aksjonærbefolkningen, mot 25% i 2019. Det er fortsatt store forskjeller i hvordan verdiene er fordelt. Menn og sparere over 60 år sitter fortsatt på den klart største delen av aksjebeholdningene.