Kaupr / Siste nytt / Hver andre nordmann sparer i aksjefond

Hver andre nordmann sparer i aksjefond

Den økte sparingen i aksjefond har særlig skjedd under pandemien

Hver andre nordmann, eller 48% av den voksne befolkningen, sparer nå i aksjefond. Dette er en vesentlig økning siden 2018, da andelen var 36%. Nå er det 53% av mennene som sparer i aksjefond og 44% av kvinnene.

Det er Opinion som på oppdrag fra Verdipapirfondenes Forening (VVF) regelmessig gjennomfører undersøkelser hos et representativt utvalg av det norske folk.

Nye toppnoteringer

Både i aldersgruppene 18-30 år, 40-49 og og over 50 år er sparingen i aksjefond nå rekordhøy. Den økte sparingen i aksjefond har særlig skjedd under pandemien, på samme måte som sparingen i enkeltaksjer og egenkapitalbevis. Det er nå 29% av fondseierne som ikke har plassert penger i fond lengre enn 1-3 år.

 

Sparer langsiktig

Når utvalget blir spurt om deres motiver for å spare i fond, så er dette påstandene som flest stiller seg bak: «For å få høy langsiktig avkastning» og «for å ha noe ekstra når jeg trenger det». Andelen fondssparere som sparer jevnlig i form av en spareavtale har også økt fra 50 til 57 prosent. Både fondssparere og de som ikke eier aksjefond, anser aksjefond som en tryggere spareform enn enkeltaksjer.