Kaupr / Blogg

Blogg

Blogg inneholder meninger, diskusjoner og analyser fra omverden rundt oss. Spalten er åpen for innhold, som du kan sende til morten@kaupr.io.

Debatt Robert Næss: Glem krypto - Ti grunner til at krypto har feilet

Kaupr sine spalter er åpne for debattinnlegg, både for og mot krypto, web3, metavers eller digitale sentralbankvalutaer. Denne gangen har vi gjort plass til et debattinnlegg fra Nordeas investeringsdirektør Robert Næss, hvor Næss gjengir ti grunner til at krypto, ifølge Næss selv, har feilet.

Les mer...

Gjesteblogg Yngvar Ugland: Hva er metavers og web3 for meg?

Hva er metavers og hva er web3? Yngvar Ugland, som er forbrukerteknolog og divisjonsdirektør i DNB, har engasjert seg i disse spørsmålene i poster og diskusjonstråder på Linkedin. Vi gjengir innholdet i kaupr.io som en gjesteblogg, hvor Ugland bl.a. skriver: «Metaverset er for meg Meta-Universet.» «For å lykkes med Metaverset må vi også fikse noen greier som ikke har gått så bra i web2»

Les mer...

Gjesteblogg Peder Østbye: Hvilke pengesystemer skal vi bruke i metaverset?

Det såkalte metaverset forbindes ofte med interaktive sosiale virtuelle spillverdener. Mange mener at metaverset etter hvert vil få flere anvendelsesområder og økt sosial og økonomisk betydning. I denne gjestebloggen drøfter Peder Østbye i Norges Bank mulige penge- og betalingssystemer som kan benyttes i metaverset, om disse er sikre og effektive, og rollen myndighetene kan spille for å fremme sikre og effektive betalinger.

Les mer...

NFT er de nye byggeklossene i internettet

Hvis du tror at NFTer kun er kryptisk kunst i en lekegrind for kryptomillionærer, så er det en fullt forståelig oppfatning. Men hvis du er opptatt av webteknologi og webstrategier, så bør du grave etter en dypere innsikt. Vi tror at NFT-er kommer til å bli en av de viktigste byggeklossene i det fremtidige internettet, like viktig som dagens URL-adresser og nettsider.

Les mer...

Web3 og Metaverse - fremtidens internett?

Det er en stund siden Facebook skiftet navn til Meta. Men hva betyr det? Mange ser dette som et forsøk på å fjerne fokuset på Facebook sine metoder, forsterket av interne lekkasjer og granskninger fra amerikanske myndigheter sin side. Det kan meget vel være. Men navneskiftet er vel så mye en bekreftelse av at Web3, fremtidens internett, nå er under full utvikling.

Les mer...