Kaupr / Video / Torbjørn Bull Jenssen, Arcario / K33: Om de nye ETFene og veien videre

Torbjørn Bull Jenssen, Arcario / K33: Om de nye ETFene og veien videre