Kaupr / Siste nytt / “Vi befinner vi oss i en oppbyggingsfase i krypto”

“Vi befinner vi oss i en oppbyggingsfase i krypto”

- Det er jo alltid sånn at det er risiko knyttet til investeringer i krypto. Samtidig er det også risikabelt å ikke ha noen eksponering i det hele tatt, sier Torbjørn Bull Jenssen, CEO i K33 og Arcario AB.

Det er jo alltid sånn at det er risiko knyttet til investeringer i krypto. Samtidig er det også risikabelt å ikke ha noen eksponering i det hele tatt, sier Torbjørn Bull Jenssen, CEO i K33 og Arcario AB.

Tross et fall i kryptokursene i midten av august mener K33-og Arcario sjef Torbjørn Bull Jenssen at kryptomarkedene befinner seg i en akkumuleringsfase. - Markedet mangler en tydelig retning, det er flatet ut, men optimismen er ikke tilbake. Historien gjentar seg, det bygges ut ny infrastruktur, ny regulering kommer  på plass og grunnlaget for at man kan få et markedsoppsving, drevet av adapsjon, legges i disse dager.

Det var i midten av forrige uke at kryptokursene falt bratt på kort tid, etter å ha vært stabile i lengre tid. Etter kursfallet inviterte vi Torbjørn Bull Jenssen, CEO i K33 og Arcario, til en samtale for å forstå utviklingen, og samtidig se fremover.

Naturlig fall

Vi ba først Bull Jenssen om å forklare den stabile utviklingen som preget kryptomarkedene gjennom hele sommeren. Ifølge Bull Jensen skyldtes stabiliteten at institusjonelle investorer på vei inn, og småsparere ute av markedet, til en viss grad balanserte hverandre. Men underveis skjedde det en økt opplåning som førte til et bratt fall, når kursene først falt. Alle spekulasjonene på å gi fallet en rasjonell begrunnelse i en eller noen få nyheter, mener Bull Jensen har mindre verdi. 

Markedet fremover

I intervjuet ba vi også Bull Jenssen om å beskrive markedet vi er i nå, og samtidig løfte blikket noe fremover.

– Vi er nå i det man kan kalle en akkumuleringsfase. Markedet mangler en tydelig retning, det har flatet ut, men optimismen er ikke tilbake. Historien gjentar seg hvor det bygges ut ny infrastruktur, nye reguleringer kommer på plass og grunnlaget for at man kan få et markedsoppsving, drevet av økt adapsjon, legges i disse dager, sier Bull Jenssen

Tiden inne for å investere?

- Er så tiden inne til at ikke bare institusjonelle investorer, men også private investorer bør inn i markedet?

- Det kommer jo helt an på hvilken situasjon man selv sitter i. Det er jo alltid sånn at det er stor risiko, særlig hvis man investerer i en rekke forskjellige prosjekter.. Samtidig er det også risikabelt å ikke ha noen eksponering i det hele tatt. Så jeg mener jo det er fornuftig, hvis man har et visst bevisst forhold til sparing, å allokere noe av den sparingen til kryptovaluta, sier Bull Jenssen.

Du kan se hele intervjuet med Bull Jenssen her: