Kaupr / Siste nytt / Vetle Lunde (K33) om ETFer etter en turbulent uke: Positivt og en legitimering av Bitcoin

Vetle Lunde (K33) om ETFer etter en turbulent uke: Positivt og en legitimering av Bitcoin

Etter en turbulent uke i kryptomarkedene intervjuet redaktør Morten Myrstad i Kaupr analytiker Vetle Lunde (t.h.) om den potensielle betydningen av Bitcoin spotbaserte ETFer.

Etter en turbulent uke i kryptomarkedene intervjuet redaktør Morten Myrstad i Kaupr analytiker Vetle Lunde (t.h.) om den potensielle betydningen av Bitcoin spotbaserte ETFer.

Mens markedet fortsatt venter på en avklaring av om - og eventuelt når - de amerikanske børsmyndighetene vil godkjenne Bitcoin spotbaserte ETFer, har kaupr.io benyttet anledningen til å videointervjue analytiker Vetle Lunde i K33, både om ETFer og utsiktene i kryptomarkedene. 

- ETF-er vil tilgjengeliggjøre Bitcoin for en helt annen type investor enn de som har tilgang til Bitcoin i dag, i første rekke store, institusjonelle fond, sier Lunde bl.a. i intervjuet, og fortsetter: - En ETF-struktur backet av de viktigste finansinstitusjonene i verden vil gi en tillit til dette instrumentet som man ikke har i Bitcoin spot-markedet i dag.

Dette er noen av spørsmålene vi har dekket i samtalen med Lunde:

  • Hvorfor er det knyttet en så stor interesse til ETF-ene?
  • Denne uken har kursene sving opp og ned. Hva er det som gjør at markedet er så labilt?
  • Hvis vi antar at det blir en ETF-godkjenning. Hva vil det kunne bety for markedene?
  • På lengre sikt, betyr dette også en slags legitimering av krypto og Bitcoin?
  • Hva er utsiktene for 2024, og hva er driverne?
  • Er vi på vei inn i et bullmarked, etter kryptovinteren de siste par årene?

Videosamtalen mellom redaktør Morten Myrstad i Kaupr og analytiker Vetle Lunde kan du se nedenfor: