Kaupr / Siste nytt / Testing av digitale sentralbankpenger skyter fart i Norge

Testing av digitale sentralbankpenger skyter fart i Norge

Digitale sentralbankpenger testes nå ut både i norske banker og utviklingsmiljøer.

Digitale sentralbankpenger testes nå ut både i norske banker og utviklingsmiljøer.

Siden i sommer har norske banker vært i gang med å pilotteste digitale sentralbankpenger i regi av Norges Bank. Nå øker farten i pilottestingen ytterligere, da også uavhengige programmerere og utviklingsmiljøer kan ta i bruk programkoden, som ble lagt ut på Github som åpen kildekode før sist helg.

Nærmere 100 land verden over er i gang med å utrede og teste digitale sentralbankpenger (DSP på norsk) eller på engelsk: Central Bank Digital Currency (CBDC). I store deler av kryptomiljøet oppfattes digitale sentralbankpenger som en trussel mot private kryptovalutaer som Bitcoin og stablecoins, mens andre tror at digitale sentralbankpenger kan sameksistere med kryptovalutaer.

Fra utredning til testing

Norges Bank startet arbeidet med en eventuell sentralbankvaluta i 2017 og er nå i fase 4 av sin kartlegging. Mens de tidligere fasene har hatt preg av analyser og skrivebordsøvelser, har Norges Bank de siste månedene supplert utredningene med eksperimentell testing. Dette inkluderer bl.a. utvikling av en prototype for infrastruktur basert på Ethereum blokkjedeteknologi, hvor man også får testet ut bruk av tokens. For å utvikle denne infrastrukturen har Norges Bank tildelt en kontrakt til det norske programmeringshuset Nahmii, som har jobbet med Ethereum siden 2018.

Stor kunnskaps- og erfaringsbase

Sentralbanken understreker at den nye infrastrukturen er bygget på åpne kildekoder. Og selv om Norges Bank nå tester ut Ethereum er det ikke gitt at det blir det endelige teknologivalget. Men ettersom Ethereum er et stort økosystem hvor det er utviklet mange ulike løsninger, eksempelvis digitale lommebøker og desentrale applikasjoner, får Norges Bank tilgang til en stor kunnskaps- og erfaringsbase. Sentralbanken får gjennom denne metoden også innsikt i hvordan ulike hylleleverandører har tatt Ethereum og smarte kontrakter i bruk.

 

Norges Bank har lagt opp til en bred eksperimentell testing av digitale sentralbankpenger i 2022-23.

Norges Bank har lagt opp til en bred eksperimentell testing av digitale sentralbankpenger i 2022-23.

 

Er ingen kryptovaluta

Norges Bank understreker sterkt at digitale sentralbankpenger (DSP) ikke er en kryptovaluta. Selv om de har det til felles at de er digitale, så er kravet til en sentralbankvaluta at den er utstedt av en sentralbank og allment tilgjengelig. DSP vil også være et virkemiddel for å fremheve formålene i sentralbankloven, ha egenskaper som det vil være umulig for kryptovalutaer å oppfylle og være offentlig forankrede penger underlagt tilsyn av Stortinget.

Skaper utfordringer

Det er samtidig ingen tvil om at den store fremveksten av private, digitale betalingsløsninger skaper utfordringer for finansielle myndighetet over hele verden. Norges Bank understreker derfor at det gjelder å være føre vare i forhold til infrastruktur som er i ferd med å utvikle seg innenfor områder fom kryptovalutaer, stablecoins og Fintech. Sentralbanken konstaterer også at det er viktig å opprettholde tillit til pengevesenet og at kontantbruken er lav og fallende.

Viktige spørsmål til diskusjon

Selv om det nå i økende grad vil skje teknisk testing, så fortsetter utredningene. Forut for testingen har også Norges Bank definert en del egenskaper ved en digital sentralbankvaluta som en eventuell fremtidig løsning vil bli evaluert i forhold til.

Det er ellers særlig to temaer som står åpne:

  • Hvilken rolle vil banker og andre betalingsaktører kunne få i forhold til utstedelse og distribusjon av digitale valutaer og hvordan vil en digital sentralbankvaluta bli tatt i bruk av vanlig nordmenn, dvs i retailsegmentet.
  • Hvilken anbefaling vil man ende opp med i forhold til øvrige digitale valutaer, vil man anse en digital sentralbankvaluta som overflødig, ønsker man at en digital sentralbankvaluta skal erstatte andre digitale valutaer fullt eller vil man satse på et tredje alternativ, hvor en digital sentralbankvaluta lever side om side med andre digitale valutaer.

Frem mot 2023 vil det dermed ikke bare knytte seg spenning til de tekniske resultatene av den eksperimentelle testingen, men også om Norges Bank ender opp med å anbefale en fremtidig løsning. Da vil i tilfelle både lovgivere, politikere, næringsliv og organisasjoner komme sterkere på banen. Som til slutt eventuelt kan føre til en politisk beslutning om å innføre digitale sentralbankpenger i Norge.

Anbefalt lesning:

Bloggpost fra Norges Bank om eksperimenell testing, mai 2022
Bloggpost fra Nahmii om Norges Bank CBDC Sandbox Code