Kaupr / Siste nytt / Tapene øker i kryptobørsen NBX – henter 10 millioner

Tapene øker i kryptobørsen NBX – henter 10 millioner

Stig Aleksander Kjos-Mathisen, adm.dir. i NBX

Norske kryptobørser merker nå sterkt den negative effekten av nedturen i kryptomarkedene i 2022. NBX hadde i første halvår et negativt driftsresultat på 23,4 millioner kroner. Men NBX og administrerende direktør Stig Aleksander Kjos-Mathisen henter nå 10 millioner kroner i en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer.

I andre halvår forventer NBX og administrerende direktør Stig Aleksander Kjos-Mathisen en vesentlig reduksjon i tapene. Dette skyldes en kombinasjon av nye produkter og at selskapet da vil få full effekt av de kostnadsreduserende tiltakene som ble tatt i juni.

Vekst i kundebasen

Tross nedturen I markedet, har NBX sett en sterk vekst I kundebasen i 1. halvår. «Dette har skapt et sterkt fundament for fremtidige inntekter når markedsforholdene igjen blir positive», skriver NBX i børsmeldingen. NBX opererer med tre ulike brukergrupper. Av 80.000 registrerte brukere er det 25.500 som er verfifisert og 6.200 som er unike brukere. Unike brukere har vokst med 144% i forhold til samme periode i fjor og med 20% i forhold til 2. halvår 2021.

Henter penger

For å styrke selskapets balanse og finansiere videre utviklingsaktiviteter henter NBX nå 10 millioner kroner i en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer. Også i mai i år hentet NBX 15,8 millioner kroner i frisk kapital.

Nye produkter

NBX har varslet en rekke nye produkter i 1. halvår, deriblant et kredittkort, en mobil app, integrasjon med Vipps, et indeksfond i samarbeid med eGroup. NBX har også mottatt en e-pengelisens hos Finanstilsynet. Dette gjør det mulig for NBX å tilby produkter og tjenester som normalt har vært forbeholdt tradisjonelle finansaktører i Norge.