Kaupr / Siste nytt / Store forskjeller mellom kjønnene på krypto: Skiller lag på økonomisk mestring og overmot

Store forskjeller mellom kjønnene på krypto: Skiller lag på økonomisk mestring og overmot

Professor Ellen Katrine Nyhus har ledet forskningsprosjektet ved Universitetet i Agder, hvor forskerne har funnet klare forskjeller mellom kvinner og menn i forhold til investeringer i krypto.

Professor Ellen Katrine Nyhus har ledet forskningsprosjektet ved Universitetet i Agder, hvor forskerne har funnet klare forskjeller mellom kvinner og menn i forhold til investeringer i krypto.

Dobbelt så mange norske menn som kvinner er villige til å investere i digitale valutaer. Dette fremgår av en undersøkelse utført ved Universitet i Agder. Ifølge undersøkelsen kan 12,5 prosent av norske menn tenke seg å investere i digitale valutaer. Bare 5,6 prosent av kvinner kan tenke seg det samme. Dataene viser også tydelige forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder økonomisk mestring og økonomisk overmot.

I en ny studie har forskere ved Universitetet i Agder undersøkt hvordan befolkningen over 18 år i Norge stiller seg til det å investere i kryptovaluta. De har sett på investeringsvilje, hvor gode finansielle kunnskaper folk har og personlighetstrekk. Professor Ellen Katrine Nyhus står bak den nye studien sammen med postdoktor Michał Krzysztof Król, professor Anders Emil Tobias Otterbring, i tillegg til Darius-Aurel Frank fra Aarhus Universitet. Studien er publisert i det amerikanske tidsskriftet Psychology & Marketing, og nå gjengitt i en fersk artikkel i bladet Forskning.

Arketype: Mann mellom 20 og 30

Når det gjelder faktisk investeringsatferd, så bekrefter Agder-analysen en annen undersøkelse som EY Norge og K33 utførte våren 2033. Ifølge denne undersøkelsen, som spør om faktisk eierskap, så eide 13% av norske menn krypto på dette tidspunktet, sammenlignet med 4% av kvinnene. Ifølge EY/K33 sin undersøkelse er arketypen, dvs den typiske kryptoinvestoren, en mann mellom 20 og 39 som bor urbant, dvs. i en by eller et tettsted.

Tydelige kjønnsforskjeller

I bladet Forskning sin artikkel, som vi gjengir hovedinnholdet av, utdyper Ellen Katrine Nyhus de tydelige forskjellene som undersøkelsen viser når det gjelder økonomisk mestring og økonomisk overmot.

– Mennene skåret høyest på økonomisk mestringstro. Det vil si troen på egne evner til å ta finansielle valg. Kvinnene viste i større grad finansielt overmot. Det vil si at de trodde mer på sine finansielle kunnskaper enn svarene på kunnskapsspørsmålene i undersøkelsen tydet på.

Psykologiske mekanismer

I arbeidet har forskerne vært opptatt av hvilke psykologiske mekanismer som gjør folk mer eller mindre villige til å investere i kryptovaluta.

  • Hvordan ulike karaktertrekk fungerer sammen, står sentralt i forskningen: 
  • På den ene siden økonomisk selvtillit og økonomisk overmot. 
  • Og på den andre siden personlighetstrekk: emosjonell stabilitet, utadvendthet, hvor nysgjerrig du er på nye ting og opplevelser, hvor omgjengelig og imøtekommende du er, og hvor planmessig, ryddig og ordentlig du er.

– Det andre som slo oss, var at vi også fant klare kjønnsmessige forskjeller knyttet til fire av de fem personlighetstrekkene vi så på, sier Nyhus til bladet Forskning.

Menn er mindre sosiale, mindre omgjengelige og mindre planmessige enn kvinner – men skårer høyere for emosjonell stabilitet. Motsatt er kvinnene mer sosiale, mer omgjengelige og mer planmessige enn menn – men skårer lavere på emosjonell stabilitet. Dette samsvarer også med annen forskning på personlighetstrekk.

Personlighetstrekk versus investeringsvilje

Forskerne så på disse svarene opp mot spørsmålet om folks villighet til å investere i kryptovaluta, skriver bladet Forskning. Det viste seg at personer som skårer høyt på økonomisk overmot – altså der kvinner skårer høyere – er mer tilbøyelige til å investere i kryptovaluta enn andre.

Men samtidig viser funnene at også personlighetstrekkene var viktige: De som har høyest økonomisk mestringstro og samtidig skårer lavest på personlighetstrekk som omgjengelighet og planmessighet, er mer positive til å investere i kryptovaluta enn andre. Det er gjerne menn.

Behov for økt kunnskap

Bladet Forskning skriver videre: Fra et kjønnsperspektiv antyder dermed forskningen at krypto ikke har klart å påvirke eller endre tradisjonelle kjønnsmønstre og stereotypier i den finansielle investeringsindustrien.

– Våre funn antyder også at kvinner kan trenge ytterligere overtalelse eller opplæring om fordelene og risikoene ved krypto, før de vurderer å investere i denne typen valuta, sier Nyhus. 

Hun peker også på at dette er tiltaksområder som selskaper og markedsførere i kryptoindustrien bør vurdere når de gjennomfører fremtidige markedsføringstiltak.

– Det kan også være viktig kunnskap for de som skal regulere finansmarkedene og beskytte sårbare forbrukere, sier hun.

Påvirkes av markedet

Vi kjenner ikke til på hvilket tidspunkt Agder-undersøkelsen er gjennomført, men mye kan tyde på at den har blitt utført i løpet av de to siste årenes kryptovinter. I den samme perioden har mange norske retail-investorer forlatt krypto. EY / K33-undersøkelsen, som har vært gjennomført regelmessig over flere år, viser at det våren 2023 var et betydelig fall i nordmenns kryptoinvesteringer i forhold til året før. Totalt hadde antall nordmenn som eidde krypto gått ned fra 420.000 i 2022 til 345.000 i 2023. Investeringsandelen blant menn gikk i den samme perioden ned fra 10 til 8%, og blant kvinner fra 6 til 4%.

I EY / K33-undersøkelsen ble også deltakerne spurt om sine fremtidige investeringsplaner i forhold til krypto. Svaret her var at 23% av de spurte trodde at de ville komme til å investere i krypto innen de neste 10 årene. Det vil i tilfelle bety at det i 2033 vil være mer enn 1 millioner nordmenn som eier krypto.

Aktuelle kilder

Hvorfor investerer ikke kvinner i kryptovaluta like mye som menn? Bladet Forskning, januar 2024.

Gender differences in crypto investment intentions and the mediating roles of financial overconfidence and personality, Psychology & Marketing, oktober 2023

Norwegian Crypto Adoption Survey 2023, K33 og EY, april 2023