Kaupr / Siste nytt / "Økt risiko med Nye Ethereum"

"Økt risiko med Nye Ethereum"

Ethereum har åpenbart veldig dyktige utviklere, men samtidig dårlige økonomer, sier Svein Ølnes, en av Norges fremste blokkjedeeksperter.

Ethereum har åpenbart veldig dyktige utviklere, men samtidig dårlige økonomer, sier Svein Ølnes, en av Norges fremste blokkjedeeksperter.

– Ethereum sin overgang til Proof of Stake er på mange måter et imponerende stykke arbeid, rent teknologisk. Ethereum har åpenbart veldig dyktige utviklere, men samtidig dårlige økonomer, sier en av Norges fremste blokkjedeeksperter, seniorforsker Svein Ølnes som mener at nye Ethereum har en innebygget risiko knyttet til økt kompleksitet og sentralisering.

Før vi lar Ølnes begrunne sin kritikk av nye Ethereum, er Ølnes raus med rosen: – Overgangen ser ut til å ha gått smertefritt, strømforbruket blir radikalt redusert og det gjenværende Ethereum Proof of Stake ser ikke ut til å ha fått noen oppslutning. Det var forsåvidt ventet at det skulle gå bra. Men det er likevel imponerende, nesten som å bytte ut motoren i en jumbojet mens man er i lufta, sier Ølnes.

Økt kompleksitet

Så til en av Ølnes sine hovedkritikker, den økte kompleksiteten. Ethereum Proof of Stake består av 100.000 kodelinjer mot 100 kodelinjer i Proof of Stake. – Alle er enige om at Proof of Stake er mer kompleks. Økt kompleksitet er i seg selv en fare for sikkerheten. Jo mer kompleks, jo flere angrepsmuligheter og jo større risiko for feil, eksempelvis i programkoden. Selv om det ikke har skjedd noe alvorlig til nå, betyr ikke det at det ikke kan skje, sier Ølnes som tror at mange vil søke å utnytte svakhetene som ligger i den økte kompleksiteten.

Sentralisert makt

Ølnes sin andre hovedkritikk mot Ethereum er den økte risikoen som ligger i sentralisering. – Hvis du vil være en selvstendig validator, så må du stille opp med 32 ether. Dette er i seg selv en betydelig sum. Vi ser allerede konturene av at store stakingaktører og vekslingstjeneste er dominerende på validatorsiden. Ethereum er også en hovedplattform for stablecoins, som fort kan søke innflytelse sammen med de store vekslingstjenestene. Så i praksis er nok makten samlet på få hender, sier Ølnes som ser konturene av en banklignende utvikling hvor «mannen i gata» har lite å si.

Ølnes ser også den økte risikoen for at Ethereum, på grunn av sin sentraliserte struktur, kan bli definert som et verdipapir av de amerikanske myndighetene, til forskjell fra Bitcoin som tydeligere fremstår som en råvare.

Ulike funksjoner og kulturer

Ølnes mener det like fullt kan være en fordel at Ethereum og Bitcoin nå fremstår som så ulike blokkjeder; Ethereum med en konsensusmekanisme basert på Proof of Stake og Bitcoin med Proof of Work.

– De to konkurrerer kanskje om kunder og investorer, men er egentlig svært forskjellige som teknologier og ekstremt forskjellige som kulturer. Mens Ethereum sitt grunnlag er å være en plattform for innovasjon, så er Bitcoin sitt grunnlag å være den best mulige form for penger. Nå får vi anledningen til å se hvordan disse ulike strategiene vil fungere i praksis, sier Ølnes.

Dårlige økonomer?

Hva mener så Svein Ølnes med at Ethereum har dyktige utviklere men dårlige økonomer?

- Dette er myntet på Ethereums sin uklare og til dels manglende monetære politikk. I starten var ether som penger uinteressant for skaperne av Ethereum. Først da Ethereum fikk skikkelig gjennomslag så sentrale personer i miljøet at ether som penger faktisk var viktig. Et resultat var at en avgrensning av mengden ether etter hvert ble innført, sier Ølnes som mener at dette nå snus i Ethereum etter The Merge.

- I nye Ethereum hvor belønningsmodellen er annerledes ser det ut som om systemet kan bli deflatorisk, dvs. at mengden ether vil minke over tid. Det er derfor vanskelig å bli klok på Ethereums pengepolitikk, i motsetning til Bitcoin som har hatt en klokkeklar pengepolitikk siden oppstarten.