Kaupr / Siste nytt / Ny rekord i antall nordmenn som eier aksjer

Ny rekord i antall nordmenn som eier aksjer

Antallet nordmenn som eier aksjer øker jevnt og trutt, og ved utgangen av 2023 var det 588.500 nordmenn som eide aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs.

Antallet nordmenn som eier aksjer øker jevnt og trutt, og ved utgangen av 2023 var det 588.500 nordmenn som eide aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs.

Antallet nordmenn som eier aksjer øker jevnt og trutt, viser fersk statistikk fra AksjeNorge, og i 2023 ble det nok en ny rekord. Gjennom 2023 økte antall aksjeeiere med 16.700. Ved utgangen av fjoråret var det dermed 588.500 nordmenn som eide aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs til en total verdi av 178,3 milliarder kroner.

Dataene i denne undersøkelsen stammer fra Euronext Securities, mens AksjeNorge samler inn og analyserer dataene, både fra år til år, og kvartalsvis.

Verdiene øker ikke i samme tak

- Aksjer er fortsatt populære, og vi ser at antallet aksjonærer fortsetter å vokse. Når det gjelder verdi, opplever vi også en økning, men i prosentandeler er økningen lavere enn hovedindeksen og fondsindeksen, sier administrerende direktør Kristin Skaug i AksjeNorge til Kaupr.io. Skaug forklarer dette med at de fleste aksjonærer, til tross for ekspertenes råd om diversifisering, velger å investere i et lite antall ulike aksjer. - Det kan derfor se ut som om folk enten har "gått glipp av" de mest lønnsomme aksjene som har gjort det best, eller de har trukket ut noe penger fra markedet, sier Skaug.

Aksjer er fortsatt populære, og vi ser at antallet aksjonærer fortsetter å vokse, sier administrerende direktør Kristin Skaug i AksjeNorge til Kaupr.

Aksjer er fortsatt populære, og vi ser at antallet aksjonærer fortsetter å vokse, sier administrerende direktør Kristin Skaug i AksjeNorge til Kaupr.

Pandemien ga et hopp

Ifølge AksjeNorge var det før pandemien i 2020 vanlig at antall aksjonærer endret seg opp eller ned med mellom 1.000 og 6.000 aksjonærer hvert år. Siden 2018 har det vært en økning hvert år. På det meste - under pandemien - økte antallet aksjonærer med over 90.000 i 2020.

Av fjorårets økning på 16.700 aksjonærer kom 6.000 i 4. kvartal. Ifølge AksjeNorge er det en stor sannsynlighet for at økningen både i 4. kvartal og i 2023 under ett i all hovedsak er takket være børsnoteringen av Norconsult og nedsalget i Sparebanken Sør i november.

Noen hovedtall

Nedenfor gjengir vi flere nøkkeltall fra undersøkelsen:

• 588. 500 nordmenn eier nå aksjer og EK-bevis på Oslo Børs for kr 178,3 mrd i sum.

• I fjerde kvartal var det 5.954 nye aksjonærer på Oslo Børs som gjør kvartalet til årets

• Aksjeformuen er nå kun 2 % unna den historiske toppnoteringen fra mars 2022.

• De siste 5 årene har ca. 220.000 nye privatpersoner kjøpt aksjer for første gang.

• Antall netto nye aksjonærer i 2023 er 16.692 (mot +27.405 i 2022

• På Oslo Børs er 212.000 aksjonærer under 40 år og 377.000 over 40 år.

• Hver 5. aksje-investor eier Equinor-aksjen og hver 8. eier i Norwegian Air Shuttle.

• Gjennomsnittlig aksjeformue per privatperson steg med kr 5.000 til ca kr 302.000

• Fortsatt er det kun 17% som sprer risikoen på 6 eller flere aksjer.

• Det er 30 selskaper som har flere enn 15.000 aksjonærer og 10 av disse har økt antallet aksjonærer med mer enn 10 % i 2023