Kaupr / Siste nytt / Norske kryptoinvestorer har flerdoblet sin kryptohandel de siste månedene

Norske kryptoinvestorer har flerdoblet sin kryptohandel de siste månedene

De fire norske kryptobørsene Firi, NBX, Bare Bitcoin og Juju hadde i 4. kvartal i fjor en samlet vekst i handelsvolum på 118 prosent, og totalveksten fortsetter hittil i 2024.

De fire norske kryptobørsene Firi, NBX, Bare Bitcoin og Juju hadde i 4. kvartal i fjor en samlet vekst i handelsvolum på 118 prosent, og totalveksten fortsetter hittil i 2024.

Stigende Bitcoin-kurser og forventninger om at Bitcoin spotbaserte ETF-er vil bli godkjent av de amerikanske børsmyndighetene fristet norske kryptoinvesteringer til mer enn å doble sine kryptoinvesteringer fra tredje til fjerde kvartal i 2023. Dette er basert på tall i norske kroner fra fire norske kryptobørser, med Firi i spissen. I fjerde kvartal i fjor vokste handelsvolumet på disse handelsplassene med 118% til 1,6 milliarder norske kroner, mot 730 millioner  kroner i 3. kvartal. For året under ett var omsetningen i de fire kryptobørsene 3,9 milliarder kroner.

I 4. kvartal i fjor steg Bitcoin-kursen med 56% fra 26.967 USD til 42.152 USD ved kvartalets slutt. Veksten i handelsvolum er altså vesentlig større enn verdistigningen alene skulle tilsi.

Er kryptooptimismen tilbake?

Hittil i januar 2024, hvor det har vært 9 handelsdager, er nivået på handelsvolumet opp 40 prosent i forhold til perioden oktober-desember 2023. I forhold til perioden juli-september i fjor er gjennomsnittlig handelsvolum disse januardagene tredoblet eller opp 208 prosent. Til forskjell fra tradisjonelle finansbørser så kan man på en kryptobørs også handle på lørdager, søndager og andre fridager. Tallene både fra fjerde kvartal i fjor og hittil i år kan dermed indikere at optimismen for alvor er tilbake hos norske kryptoinvestore etter to års kryptovinter. 

Tall fra Kryptopris

Tallene som medieselskapet Kaupr har hentet inn, bearbeidet og analysert, er basert på de daglige handelstallene som prissammenligningstjenesten Kryptopris offentliggjør på X (tidligere Twitter), og som inkluderer Firi, NBX, Bare Bitcoin og Juju. Ifølge daglig leder Knut Erik Eldjarn i Kryptopris så er omsetningen i andre valutaer enn norske kroner ved de fire norske børsene minimal

Nedenfor kan du se hvordan handelsvolumet var tirsdag 9. Januar.

 

Ukjente tall

Det tallene imidlertid ikke fanger opp, er hva norske kryptoinvestorer handler for på internasjonale børser som Binance, Coinbase, eToro og andre internasjonale børser, hvor særlig Binance i mange år har vært særlig populær blant nordmenn. Foreløpig er heller ikke handelsvolumet til K33 eller tall fra Bitpanda, som i oktober ble den første internasjonale kryptobørsen med lisens i Norge.

Firi klart størst

Det er store forskjeller mellom de fire kryptobørsene Firi, NBX, Bare Bitcoin og Juju. Firi, som er Nordens største kryptobørs, dominerer naturlig nok med sine 200.000 kunder i Norden, hvorav de fleste er i Norge. Firi alene hadde i 2023 et handelsvolum på 3,4 milliarder kroner, etter at volumet gikk opp fra 620 millioner kroner i 3. kvartal til 1,4 milliarder kroner i 4. kvartal. Siden januar 2021 har dermed handelsvolumet hos Firi vært på mellom 13 og 14 milliarder kroner.

En annen handelstjeneste som har gjort det sterkt er nykommeren Bare Bitcoin. Hos Bare Bitcoin, som kun tilbyr handel i i Bitcoin, hadde en vekst i handelsvolum fra 3. til 4. kvartal på 127 prosent. NBX, som er nest størst blant de norske kryptobørsene økte i samme periode med 54% og Juju med 67%.

Økte ETF-forventninger

Bitcoin-kursen har steget betydelig gjennom 2023, fra 16.619 USD ved utgangen av 2022 til 42.152 ved utgangen av 2023. Etter en sterk kursstigning til 28.465 per 31. mars 2023, var markedet deretter mer usikkert med en sluttkurs per 30. juni 2023 på 30.477 og per 30. september 2023 på 26.967. Det er derfor naturlig å sette den sterke kursstigningen i 4. kvartal, fra 26.967 USD til 42.152 USD, i sammenheng med den økende interessen for Bitcoin spotbaserte ETFer. Gjennom hele fjerde kvartal økte forventningene til at de amerikanske børsmyndighetene (SEC) ville komme til å godkjenne Bitcoin spotbaserte ETFer. Dette sentimentet har fortsatt også i 2023, hvor det i dag onsdag 10. januar er forventet at SEC vil ta en avgjørelse.

Nyhetsbrev og ETF-guide

Kaupr vil fortsette å følge denne utviklingen nøye. Mandag lanserte vi det nye nyhetsbrevet "Unleash Insight". Vi jobber allerede med innholdet til Utgave 3, som du kan abonnere på (gratis). Utgave 3 vil komme ut i løpet av helgen, og vil inneholde innsikt og analyser etter at SECs beslutning om ETF-ene vil foreligge.

Andreutgaven av nyhetsbrevet inneholder også en stor EFT-guide, med mye innhold som kan være nyttig både før og etter en ETF-avgjørelse.  Unleash Insight nr. 2 finner du her.