Kaupr / Siste nytt / Norsk medieguide til Web3, metavers og krypto

Norsk medieguide til Web3, metavers og krypto

Nysgjerrig på begreper som web3, metaverse, krypto og NFTer? Vi har laget en Web3-guide til det norske mediaverset

Nysgjerrig på begreper som web3, metaverse, krypto og NFTer? Vi har laget en Web3-guide til det norske mediaverset

Hvis du er på leting etter nyheter og innsikt om web3, metavers, NFTer, krypto og blokkjeder kan det være vanskelig innenfor det tradisjonelle norske medielandskapet. Men det dukker i økende grad opp nisjepublikasjoner som dekker stoffområdet løpende. Vi har kartlagt hvordan stoffområdet dekkes både i tradisjonelle medier og nisjemedier, og har laget en Medieguide til web3, metavers og krypto i norske medier.

Internasjonalt er «kryptomedier» blitt en stor industri, eksempelvis med Real Vision som nå har over 100 ansatte, etablert og frontet av den tidligere hedgefondforvalteren Raoul Pal. Mens Real Vision er en videokanal, finnes det også en rekke nettaviser som Decrypt, The Block, CoinDesk, CoinTelegraph og The Daily Hodl. Nå har det også dukket opp «nisjer innenfor nisjen», som The Tokenizer, NTF Now og Metaverse Post, med navn som reflekterer innholdet de fokuserer på. Det finnes nå også mange startups som bygger sin mediesatsing på blokkjedebasert teknologi, som bl.a. bloggplattformen Mirror.

Mikro-publikasjoner

Hva så med Norge? I tråd med at publiseringsverktøy har blitt både enklere, billigere og mer tilgjengelig, og nær sagt «alle» har erfaringer med å lage eller dele innhold, så dukker det stadig opp gründere eller grupper som satser på det man kan kalle mikro-publikasjoner. Nå også aktører som fokuserer på temaer som web3, metavers, NFTer, krypto og blokkjeder. Parallelt prøver tradisjonelle medier å dekke de samme stoffområdene, men det skjer ofte ad hoc og gjerne med kryptogevinster og -tap som de store overskriftene. I denne medieguiden kan du få innsikt i hvordan web3-relatert stoff dekkes både i allmenmediene, fagpressen og i de nye nisjepublikasjonene.

Nisjepublikasjoner

Web3- og kryptorelatert innhold dekkes på flere måter i Norge, av dedikerte gründere eller interessebaserte team. Noen produserer nettaviser og nyhetsbrev, andre kringkaster via podcaster og YouTube-kanaler mens nok en gruppe fokuserer på informasjondeling og diskkusjoner i sosiale medier som Facebook og Discord. Vi kommer tilbake til kryptogruppene og podcasterne, og konsentrerer oss i denne artiklen om publisering av løpende nyheter og innsikt.

Kryptografen og Timechain

Kryptografen har historisk vært en av de ledende publikasjonene, både med nettavis og en aktiv podcast. Mye av innholdet har vært vektet mot Bitcoin, den største av blokkjedene. Den tidligere eieren, kryptoselskapet Arcane, har imidlertid funnet det riktig å gå ut av mediesektoren, både i Norge og Sverige. I Norge er selskapet overtatt av ukjente Fennecs Media, og nå ser det også ut til at produksjonen er blitt mindre regelmessig. Dette kan skyldes at en del av det redaksjonelle teamet nå har startet opp Timechain, som presenterer seg selv som et bitcoin-magasin.

Kongerik.et og Kryptonytt

Et tredje bitcoin-fokusert konsept, Kongerik.et, har særlig en aktiv YouTube-kanal, både med direktesendinger og opptak. Kongerik.et er etablert og drives av Erik Dale, som selv definerer seg som «Bitcoin maksimalist», men det er også et aktivt community som er medlemmer av Kongerik.et. Det er her også verdt å nevne Kryptonytt, nyhetsbrevet til Alexander Ellefsen, som oppsummerer nyhetsbildet dag for dag. Kryptoguiden er også en nettavis som har et team bak seg, men som ikke ser ut til å ha publisert noen nyheter det siste halve året.

Fokus på eierskap

Blant de som ser på krypto ut fra et investorperspektiv, er nok Investornytt det beste eksemplet. Som de skriver selv på nettsiden; «Vi fokuserer på å tilby bred innsikt i aksjemarkedet, kryptomarkedet og ellers alt investor-relatert». Nå har det også kommet en rendyrket NFT-aktør, NFT.no. NFT.no er startet opp av et svensk team, som har sikret seg de samme NFT-domenene både i Sverige, Danmark og Norge. «Non-Fungible Tokens (NFTs) redefinerer begrepet eierskap og løser opp grensen mellom det digitale og det fysiske», skriver bl.a. NFT.no på sin egen nettside.

Web3 i fagpressen

Det finnes også en rekke fagpressepublikasjoner som dekker stoff innenfor web3 og tilstøtende område, men da gjerne innimellom annet stoff. Finanswatch publiserer web3-relatert innehold både under fanene Kapitalforvaltning og Fintech. Finansfokus, Finansforbundets nettavis, skriver ganske mye om temaet, både ut fra et teknologisk og finansielt perspektiv. Utviklernes nettsted, kode24, har hatt endel leserinnlegg og debatter om utvikling på web3 versus web2 / web1. Kulturavisen Subjekt har først og fremst skrevet om digital kunst, inkludert NFT-kunst. PressFire dekker særlig stoff relatert til metavers, men har i mange år skrevet om spill, VR og AR, uten at artiklene nødvendigvis har vært koblet til begrepet metavers. Kampanje har mest skrevet om metavers og muligheter og konsekvenser for reklame og markedsføring, som regel under temaet Tech og design.

Krypto i teknologimedier

De fleste teknologimediene som har noen år bak seg har selvsagt bredere målgrupper å hensynta. Derfor velger de fleste av disse å bruke temamenyer eller tematager for å kategorisere kryptorelatert stoff. Ja, det er riktig, i disse mediene brukes krypto gjerne som et samlebegrep. Dette finner du bl.a. i digi.no og Shifter. Shifter gir også løpende ut et nyhetsbrev innenfor Fintech. Computerworld har tematager både til kryptovaluta og bitcoin.

Næringsliv og riksmedier

Temasider eller tematagging med «krypto» eller «kryptovaluta» er også utbredt blant nettstedene som dekker finans og næringsliv mer allment. Her finner du bl.a. krypto-kategoriene til Finansavisen, DN.no og e24, hvor du finner kryptorelaterte nyheter. Mens nettavisen har hatt fokus på krypto som en innholdstjeneste. Også NRK og TV2 har kategorisert noe stoff under taggen kryptovaluta.

Tips oss gjerne!

Hvis du selv jobber med en av de nevnte publikasjonene, eller du mener vi har glemt noe eller noen, send oss gjerne noen ord, via sosiale medier eller en epost til redaksjonen@kaupr.io.

Hva så med kaupr.io?

I Kaupr mener vi at det i dag er vanskelig å finne web3-relaterte nyheter og innsikt på norsk. Dette hullet prøver vi å dekke, både via sosiale medier, via nettavisen kaupr.io, via vår nye YouTube-kanal og etter hvert også i andre kanaler og formater. Men vi favner også bredt over ulike sektorer, ettersom neste generasjon internett vil ha konsekvenser både for finans, teknologi, kultur og samfunn.

Vi anser oss ikke som en «krypto-publikasjon». For oss er det like naturlig å skrive om unge kunstnere som lanserer NFT-kunst, som om Norges Bank sin eksperimentering av digitale sentralbankvalutaer. Tilsynelatende er denne type saker milevidt fra hverandre, men de vil alle kunne være byggeklosser i fremtidens digitale og virtuelle økonomi.

Vi mener dette også er en fremtidsdebatt som ikke bare teknologioptimistene bør delta i, men hvor vi trenger å diskutere temaer som identitet, personvern, etiske spørsmål, sikkerhet etc. Hvis man ikke deltar i debatten om våre fremtidige digitale og virtuelle liv, så risikerer man ufrivillig å bli endret.