Kaupr / Siste nytt / Norsk NFT-prosjekt hiver seg inn i Ripple-tvist med Skrik-kunst

Norsk NFT-prosjekt hiver seg inn i Ripple-tvist med Skrik-kunst

Edvard Munch sitt Skrik-bilde er inspirasjonen bak et norsk NFT-prosjekt som nå har hevet seg inn i tvisten mellom de amerikanske børsmyndighetene SEC og blokkjeden Ripple (XRP).

Edvard Munch sitt Skrik-bilde er inspirasjonen bak et norsk NFT-prosjekt som nå har hevet seg inn i tvisten mellom de amerikanske børsmyndighetene SEC og blokkjeden Ripple (XRP).

Et norsk NFT-team hiver seg inn i den flerårige tvisten rundt kryptovalutaen Ripple (XRP) med NFT-prosjektet «Crypto Scream», inspirert av Edvard Munch sitt Skrik-bilde. Først har en norsk grafitti-kunstner laget et fysisk grafitti-bilde, som deretter er digitalisert og mintet i en serie på 500 NFT-er. Teamet som står bak Crypto Scream har også planer om å bygge en NFT markedsplass under navnet Amamazed.

Ripple (XRP) er en av verdens mest brukte blokkjeder, bl.a. av mange internasjonale sentralbanker. Men Ripple har stått i en flerårig juridisk tvist med de amerikanske børsmyndighetene SEC (Securities and Exchange Commision), en tvist som også har bidratt til å trykke XRP-kursen nedover i verdi.

- Crypto Scream-prosjektet er en støtte til Ripple i denne striden, hvor vi feirer motstandskraften til Ripple og engasjementet til XRP-samfunnet, sier Jørn Hartmann, som er Chief in Command & Project Manager.

Grafitti-kunst basert på Skrik

Det opprinnelige bildet er et fysisk bilde laget av Trond Austbø, ifølge Hartmann en av Norges beste grafitti-kunstnere. Bildet er deretter mintet av Mathias Hamnvik, som både er «Digital Artist & Web designer» i NFT-prosjektet. Nedenfor kan du se en video som er tatt opp da Austbø laget Skrik-grafittien på et 3 x 3 meter lerret på Aker Brygge i Oslo.

Den oppmerksomme seer kan gjerne få med seg at på vei ut av bildet forsvinner SEC og SWIFT (det internasjonale meldingssystemet for finans), etter hvert som XRP blir dominerende i bransjen....

Til info: Edvard Munchs bilder er nå uten opphavsrettsbeskyttelse, og kan fritt benyttes uavhengig av eneretten i åndsverksloven.

Ripple-sakens bakgrunn

Dette er bakgrunnen for tvisten mellom Ripple og SEC:

SEC hevder at RippleLabs, som ble etablert i 2012, har markedsført og solgt kryptovalutaen XRP ulovlig da Ripple i sin tid hentet inn 1,3 milliarder USD i kapital. SEC mener at XRP egentlig er et verdipapir, eller et såkalt «security token». SEC har vist til den såkalte Howey-testen, hvor fire kriterier har vært brukt siden 1946 for å avgjøre om en investering er et verdipapir eller ikke. Dette er altså mange tiår før kryptovalutaer som Bitcoin og XRP så dagens lys. SEC, som mener at Howey-testen også kan anvendes på kryptovalultaer, gikk i desember 2020 til sak mot Ripple. Ripple har hevdet at XRP ikke er et verdipapir og har bl.a. vist til at eierne av en XRP-token ikke har de eierrettighetene som normalt er forbundet med et verdipapir. Ripple har underveis fått aktiv støtte fra amerikanske blokkjedeorganisasjoner og kryptobørser som Coinbase. De siste månedene har saken vært til behandling i det amerikanske rettsapparatet. Dom, eventuelt et forlik, er ventet i løpet av de nærmeste ukene.

En prinsippsak med konsekvenser

Hartmann mener at utfallet av Ripple-saken vil kunne ha konsekvenser for kryptomarkedet over hele verden.

- Jeg er tilhenger av at krypto bør reguleres opp til en viss grense, bl.a. for å forhindre rene spekulasjonsprosjekter. Men her tror jeg at Ripple enten kommer til å vinne eller at det blir et forlik med SEC, sier Hartmann som viser til hvor den store utbredelsen som Ripple og XRP har globalt, hvor blokkjeden bl.a. brukes for raske og rimelige internasjonale betalinger. Ripple Labs er nå inne i 56 land, brukes av mange sentralbanker i utviklingen av digitale sentralbankpenger, har 95% av sin omsetning utenfor USA og har i øyeblikket over 1.200 ledige stillinger.

- Dersom SEC når frem, ja så vil Ripple sannsynligvis flytte ut av USA og USA har da tapt kanskje et av de mest spennende teknologiselskapene som finnes i dag, sier Hartmann.

Markedsføres på OpenSea

Selve NFT-prosjektet «Crypto Scream» ble lagt ut på markedsplassen OpenSea rett før nyttår, med salg i førsthåndsmarkedet ut mars 2023. NFT-prosjektet består av 500 unike NFT-er, som alle er inspirert av og bygger på Skrik-motivet.

Jørn Hartmann er vel klar over at mange nordmenn ikke kjenner Ripple-saken særlig godt, og derfor nå også med å markedsføre «Crypto Scream»-prosjektet i USA.

Markedsplass for NFT-er

Teamet bak Crypto Scream-prosjektet tar også sikte på å utvikle en markedsplass for NFT-er og digitale eiendeler under navnet Amamazed.

- Skal Amamazed fortsette som en kampanje for Ripple-saken, eller ha et mer generelt formål?

- Crypto-Scream-NFTene kan man både kjøpe for å støtte Ripple og fordi man liker kunsten, mens Amamazed skal bli en generell markedsplass for mange ulike NFT-prosjekter. Amamazed skal bli et sted hvor folk både kan oppdage, kjøpe og selge et bredt utvalg av NFTer. Vi ønsker også at det skal bli et sted hvor folk kan lære og dele sine ferdigheter og interesser med andre, sier Hartmann.

«Tap er ikke et alternativ»

Hartmann forteller at Crypto Scream-prosjektet også har planer om ytterligere NFT-er relatert til Ripple-saken.  

- Men hva gjør dere dersom Ripple taper rettssaken mot SEC? Hartmann svarer:

- Vi tror kun på seier til Ripple, eventuelt at det blir et forlik. «Losing is not an option”.