Kaupr / Siste nytt / Nervøse rykninger i kryptomarkedene

Nervøse rykninger i kryptomarkedene

Kryptokursene har tatt seg litt opp etter fallet torsdag kveld, men befinner seg fortsatt på et lavere nivå enn på mange uker. Skjermbilde: Coindesk

Kryptokursene har tatt seg litt opp etter fallet torsdag kveld, men befinner seg fortsatt på et lavere nivå enn på mange uker. Skjermbilde: Coindesk

Etter mange ukers stabilitet i kryptomarkedene, falt kursene plutselig torsdag kveld basert på en kombinasjon av gamle og nye nyheter. Kursene har tatt seg noe opp igjen i løpet av natten, men markerer nå likevel et lavere nivå. Også frykt/grådighets-indeksen er nå vektet mot frykt.

Det store utslaget kom da Bitcoin falt 9 prosent i løpet av 4 minutter. To nyheter var trolig utslagsgivende: At det gjeldstyngede kinesiske eiendomsselskapet Evergrande åpnet konkurs. Og at SpaceX, et av Elon Musk sine hovedselskaper, etter sigende skulle ha solgt alle sine Bitcoin-investeringer på rundt 373 millioner dollar.

Bak nyhetene

Nyheten om Evergrande er absolutt riktig, mens nyheten om SpaceX kan ha sammenheng med at det først nå ble kjent at selskapet har nedskrevet sine Bitcoin-investeringer i balansen, uten at det ennå er kjent om Bitcoin-beholdningene er solgt. En overskrift om at SEC trolig ville gi grønt lys for ETF Futures i Ethereum, bidro trolig til at kursene stabiliserte seg, selv om ETH Futures i seg selv ikke er noe nytt.

Måtte det skje noe?

Som vi har skrevet tidligere, har stabiliteten i kryptomarkedene vært svært høy lenge. Ifølge K33 var 30-dagers volatilitet for BTC for noen uker siden nær det laveste nivået på 5 år. K33 stilte dermed spørsmålet om vi snart ville nærme oss slutten på det de kalte for en volatilitetstørke i krypto. Ja, mange har ventet på at de stabile kursene skulle bli avløst, enten av panikk eller eufori.

Også frykt/grådighetsindeksen viser nå en overvekt av frykt:

Fryktindeksen

Frykt / grådighetsindeksen viser sentimentet i markedet

Kryptovår?

Hvis man ser forbi kryptovalutaene selv som et investeringsobjekt, så er det samtidig mange tegn som peker mot at kryptovinteren er i ferd med å gå over. Eksempelvis har det blitt en kraftig økning av såkalte Layer 2-kjeder som bidrar til å gjøre apputviklingen ennå enklere, NFT-teknologien har flyttet seg fra å være fokusert rundt spekulasjonskunst alene til å bli et verktøy for lojalitetsbygging også for tradisjonelle merkevarer, institusjonelle finansinstitusjoner er stadig ivrigere etter å finne en måte å eksponere seg på i forhold til krypto og tokenisering ser ut til å bli et stadig viktigere tema, bl.a. i forhold til investeringer i real-world-assets. Vi kommer selvsagt tilbake til disse og andre trender innen web3, blokkjedeteknologien og krypto. Både på kort og lengre sikt.