Kaupr / Siste nytt / Næringslivet delt i synet på viktigheten av AI for sin virksomhet

Næringslivet delt i synet på viktigheten av AI for sin virksomhet

Hva mener norske næringslivsledere om bruken av kunstig intelligens? (Bildet er generert ved bruk av Canva AI)

Hva mener norske næringslivsledere om bruken av kunstig intelligens? (Bildet er generert ved bruk av Canva AI)

Halvparten av ledere for norske virksomheter ønsker å ta i bruk kunstig intelligens (KI / AI), men det er like mange som ikke har planer om å ta i bruk AI eller som ikke vet. Dette fremgår av en undersøkelse som Norstat har gjort blant nær 900 næringslivsledere på vegne av Computas, og som ble lagt frem på Arendalsuka denne uken.

I en første gjennomgang av rapporten om holdninger til digitalisering i offentlig og privat sektor, kan det se ut som om det har skjedd en massiv oppvåkning blant norske næringslivsledere i forhold til viktigheten av kunstig intelligens. Eksempelvis er 57 prosent helt eller delvis enig i at kunstig intelligens er viktig for verdiskaping i det norske samfunnet. 51 prosent tror også at kunstig intelligens er viktig dersom Norge skal lykkes med det grønne skiftet.

Delte synspunkter

Vi har imidlertid prøvd å gå litt bak tallene, hvor det synes å være en klar forskjell mellom bedriftene på et underliggende spørsmål: Er kunstig intelligens noe jeg behøver å bry meg om eller ikke? For selv om 50 prosent mener at det er viktig for deres virksomhet å ta i bruk kunstig intelligens, så er det altså like mange som er uenig i den påstanden eller som rett og slett ikke vet. Tilsvarende er det 50 prosent som svarer ja på at de kommer til å bruke eller ta i bruk kunstig intelligens de neste 12 månedene, men like mange som svarer nei eller vet ikke.

Hindringer for bruk

De nær 900 lederne som deltok i undersøkelsen ble også spurt om hvilke hindringer som står i veien for at virksomheten kan ta i bruk kunstig intelligens. Dette er hva de svarer:

 • Mangel på kompetanse. 59%
 • Usikkerhet rundt / mangel på lover og reguleringer: 55%
 • Mangler investeringer / budsjetter: 44%
 • Etiske problemstillinger: 41%
 • Mangel på tilrettelegging og retningslinjer fra offentlige etater: 38%

Løsninger, sky og samhandling

Undersøkelsen om næringslivets holdninger til kunstig intelligens inngår i en større rapport om holdninger til digitalisering i privat og offentlig sektor. Ifølge undersøkelsen har bedriftene i de siste 12 månedene særlig iverksatt digitaliseringstiltak innen utvikling og bruk av nye løsninger eller tjenester. Dette skjer etter at agendaen de siste årene har vært mye preget av at mange virksomheter har flyttet mye av sin IT-drift til skyen og tatt i bruk nye samhandlingsløsninger for ansatte, bl.a. drevet av pandemien og behovet for fleksible hybride arbeidsplassløsninger.

Her er hva bedriftslederne svarer på når de blir spurt om investeringsplanene for de neste 12 månedene:

 • Ta i bruk nye løsninger og tjenester: 73%
 • Gi opplæring til ansatte: 62%
 • Utvikle nye løsninger eller tjenester: 54%
 • Investere i ekstra IT-sikkerhetstiltak: 44%
 • Benytte / leie inn ekstern IT-kompetanse: 41%
 • Rulle ut nye samhandlingsløsninger: 37%

Digitaliseringstretthet?

Hva så når det gjelder ledernes generelle holdning til digitale investeringer de neste 12 månedene? Også her velger vi å gå litt bak de åpenbare tallene: 54 prosent av de spurte svarer at deres bedrifter vil øke investeringene i digitaliseringstiltak de neste 12 månedene. Dette er en nedgang i forhold til 2022, hvor tallet var 61 prosent. Dette kan selvsagt tolkes som at bedriftene har gjort unna de største investeringene relatert til en overgang fra serverbasert drift til skytjenester, eller at de nå har kommet opp i styringsfart når det gjelder digitalisering. 

Men hva hvis samfunnet, og næringslivet, nå står foran en ny bølge av digital disrupsjon, knyttet ikke bare til kunstig intelligens, men også til eksplosjonen av data, bruk av AR / VR, blokkjeder, Internet of Things etc? Er det da godt nok at den ene halvparten av norsk næringsliv vil øke sine digitale investeringer, mens den andre halvparten svarer nei eller vet ikke?

Mer informasjon om rapporten

Hovedfunn fra rapporten ble lagt frem på Arendalsuka tirsdag, men gjennomgås og diskuteres også i et eget arrangement onsdag kl. 12. Her finner du informasjon om debatten, mens du her kan følge med på streamingen.

Rapporten fra Computas kan lastes ned her.