Kaupr / Siste nytt / Morten Søberg om pengestellet i vårt samfunn både fra et økonomisk og kulturelt ståsted

Morten Søberg om pengestellet i vårt samfunn både fra et økonomisk og kulturelt ståsted

Denne videosamtalen ble rett og slett en M&M-prat mellom Morten Søberg (t.h.) og Morten Myrstad

Denne videosamtalen ble rett og slett en M&M-prat mellom Morten Søberg (t.h.) og Morten Myrstad

Det er ikke hver dag man kan snakke om penger, både som et økonomisk og kulturelt fenomen. Men når man inviterer Morten Søberg til en samtale, så får man som bestilt. Morten Søberg er nemlig, i tillegg til å være direktør for samfunnskontakt i Sparebank 1 og medlem av representantskapet i Norges Bank, også forfatter av boken “Svalbard! Money!”, hvor han har gått gjennom pengenes historie, både på Svalbard og i vår kultur.

Samtidig har vi et klart bakteppe for hvorfor vi inviterer til å snakke om penger akkurat nå. Det pågår en utredning i Norges Bank om Digitale Sentralbankpenger (DSP), Bitcoin og stablecoins gjør sine inntog i betalingssystemet og den svenske regjeringen har nettopp satt ned et utvalg som skal se på kontantenes fremtid.

Dette er på alle vis temaer som Morten Søberg er opptatt av. Uten at han har mange bombastiske standpunkter, så inviterer han til en refleksjon og åpen debatt om fremtidens pengesystem i Norge.

I videointervjuet snakker vi bl.a. om betydningen av penger, forskjellen på statlige og private penger, utredningen om digitale sentralbankpenger, hensynet til personvernet, stablecoins og DeFi (Desentralisert Finans) samt EU og en mulig digital Euro.

Vi anbefaler at du følger med helt til slutten av intervjuet, hvor Morten også deler sine tanker om den symbolske og narrative funksjonen som penger har i vår kultur.

Boken “Svalbard! Money!” er gitt ut av Spartacus Forlag i 2022.

Hele videointervjuet med Morten Søberg kan du se nedenfor: