Kaupr / Siste nytt / Meta VR-konto uten kobling til Facebook

Meta VR-konto uten kobling til Facebook

Du kan nå opprette en Virtual Reality-konto hos Meta uten å bruke Facebook.

Du kan nå opprette en Virtual Reality-konto hos Meta uten å bruke Facebook. 

Meta ruller nå ut muligheten til å opprette en VR-profil, uten koblinger til Facebook eller Instagram. Via den nye Meta-kontoen kan brukerne forvalte sine brukerinnstillinger og sin avatar og få tilgang til spill og andre opplevelser i metaverset.

Meta (tidligere Facebook) har gjennom flere år møtt mye kritikk fra utviklere og kunder for at selskapet har koblet bruken av VR-headset som Oculus til brukernes egen Facebook-profil. Talspersoner for personvern har fryktet at Meta ved bruk av VR-teknologi og kunstig intelligens vil være i stand til å samle ennå mer data om brukerne, deres atferd og deres brukervaner. Også amerikanske anti-trust myndigheter satte i januar i år Meta sin VR-praksis under lupen.

Åpent eller lukket metavers?

Spørsmålet om brukernes personvern og rett til egne data griper også tungt inn i diskusjonen om det fremtidige metaverset. Vil det bli et lukket internett, hvor Big Tech-selskaper som Facebook, Google, Amazon og Microsoft samler massive data om oss? I sine egne databaser, uten innsyn både fra brukerne og omverden? Eller vil det bli et åpent metaverse, bygget på desentrale web3-prinsipper, hvor vi kan eie og ta med oss våre brukerprofiler, eiendeler og data fra metavers til metavers? Nærmere omtalt som «interopabilitet».

Gir brukerne valgfrihet

Meta-sjefen Mark Zuckerberg har gjentagne ganger forsikret omverden om at Meta er tilhengere av et åpent metavers. Men på mange områder gjenstår det å se. Lanseringen av den nye Meta-kontoen, uten automatiske koblinger til brukernes Facebook- og Instagram-profiler kan ses som et skritt i riktig retning. Brukere som ønsker en VR-opplevelse som også er sosial, kan dog velge å beholde koblingene til Facebook eller Instagram.

Skritt for skritt

Hvordan går du i tilfelle frem hvis du vil ta i bruk den nye Meta-kontoen? Via denne webadressen kan du logge inn og deretter forvalte dine brukerinnstillinger og din Horizon-profil.

Slik logger du deg inn for å forvalte din nye Meta-konto.

Slik logger du deg inn for å forvalte din nye Meta-konto.

Du kan her kunne velge om du vil koble kontoen til en epostadresse, med eller uten sosiale koblinger. Meta-kontoen vil da gi deg tilgang til apper som du har kjøpt og brukt via ditt Oculus Quest-headsett eller til det nye headsettet Cambria, som kommer senere i høst. Hvis headsettet ditt er knyttet til en Oculus-konto må du registrere en Meta-konto før 1. januar 2023 for å kunne fortsette å bruke enheten.

Hva er endringen?

Hva er så forskjellene - før og etter at Meta-kontoen er introdusert?

Her er de viktigste endringene – før og etter bruk av en Meta-konto.

Her er de viktigste endringene – før og etter bruk av en Meta-konto.

Den første, store, endringen er at en sosial Facebook-konto er erstattet med en tradisjonell brukerprofil basert på brukernavn og epostadresse. Den andre endringen er at en headset-fokusert Oculus-profil blir erstattet med en Meta Horizon-profil som i fremtiden kan brukes på flere headsett og metavers-opplevelser som Meta ruller ut. Til sist kan brukeren selv velge om man fortsatt vil beholde en kobling til en Facebook-konto eller ikke.