Kaupr / Siste nytt / Mads Eberhardt, dansk kryptoanalytiker om ETF-lanseringen: Ble “sell-the-news" - men “ekstremt positivt” på lang sikt

Mads Eberhardt, dansk kryptoanalytiker om ETF-lanseringen: Ble “sell-the-news" - men “ekstremt positivt” på lang sikt

Mads Eberhardt er kryptoanalyltiker i Steno Research, som har spesialisert seg på makro, geopolitisk analyse og kryptoanalyse.

Mads Eberhardt er kryptoanalyltiker i Steno Research, som har spesialisert seg på makro, geopolitisk analyse og kryptoanalyse.

 

ETF-godkjenningen fra det amerikanske finanstilsynet har utviklet seg til å bli en “sell-the-news”-begivenhet, mener den danske kryptoanalytiker Mads Eberhardt i Steno Research. Eberhardt sier at markedet har undervurdert risikoen som lå i Greyscales store beholdning av Bitcoins, og at netto tilførsel av ny kapital til kjøp av Bitcoins har vært under forventning. Men på lengre sikt er godkjenningen av Bitcoin spotbaserte ETF-er “ekstremt positivt for kryptomarkedet” og en “historisk begivenhet, sier Eberhardt i et videointervju med Kaupr.

Mads Eberhardt er kryptoanalytiker i Steno Research, som er et uavhengig analyseselskap med sterk kompetanse på tre områder: makro, geopolitisk analyse og kryptoanalyse. Eberhardt har fulgt utviklingen både i ETF-markedet og kryptomarkedet fra dag til dag. Vi inviterte derfor Eberhardt til en samtale for å gjøre opp en slags status, både i ETF-markedet og kryptomarkedet. Intervjuet er gjort fredag ettermiddag (norsk/dansk tid), før de amerikanske børsene åpnet.

Markedet undervurderte Grayscale

I samtalen er vi innledningsvis inne på hvordan markedet helt siden i fjor sommer forventet at ETF-ene ville bli godkjent, og at denne forventningen drev Bitcoin-kursene oppover utover høsten og vinteren fra et nivå på 28.-30.000 og til 44.-46.000 USD. Vi snakker om at reaksjonen nå, på kort sikt, vel en uke etter at ETF-godkjenningen forelå, har utviklet seg til å bli en “sell-the-news-begivenhet”. Eberhardts forklaring er at markedet har undervurdert hvilken effekt Grayscale’s store beholdning av Bitcoins kunne komme til å ha. De siste dagene har det nemlig oppstått et kontinuerlig salgspress, hvor Graysale’s kunder hver eneste dag har ønsket å selge seg ut av Grayscale sitt fond i stort monn.

Vi gjør opp status

I samtalen med Eberhardt går vi gjennom sammenhengen i kapitalstrømmene mellom EFT-fondene og Bitcoin-markedet, skritt for skritt. Men vi rekker også å komme innom utsiktene for Bitcoin de nærmeste månedene. Vi dekker også temaet “krypto møter klassisk finans”, for ikke å si “krypto byr TradFi opp til dans” (eller var det omvendt?). Her er Eberhardt, på slutten av intervjuet krystallklar, når han beskriver ETF-beslutningen og -lanseringen som en historisk begivenhet som tradisjonell finans må erkjenne er kommet for å bli, og som de nå må forholde seg til.

Du kan se hele videointervjuet med Mads Eberhardt nedenfor: