Kaupr / Siste nytt / Lasse Meholm: Utelukker ikke at stablecoins kan gjøre digitale sentralbankpenger overflødig

Lasse Meholm: Utelukker ikke at stablecoins kan gjøre digitale sentralbankpenger overflødig

I perioden 2021 - 2023 var Lasse Meholm koordinator for fase 4 i Norges Bank sitt prosjekt Digitale sentralbankpenger (DSP)

I perioden 2021 - 2023 var Lasse Meholm koordinator for fase 4 i Norges Bank sitt prosjekt Digitale sentralbankpenger (DSP)

Lasse Meholm, tidligere koordinator for fase 4 i Norges Bank sitt digitale sentralbank-prosjekt utelukker ikke at markedet kan komme til å akseptere stablecoins lenge før Norge er klar til å ta i bruk digitale sentralbankpenger. -  I løpet av de neste fem-seks årene er det fryktelig mye som kan skje. Det kan godt være at vi får en norsk krone stablecoin lenge før digitale sentralbankpenger, som gjør at digitale sentralbankpenger egentlig ikke har noe for seg, sier Meholm i et videointervju med Kaupr.

Vi understreker at Meholm i dette intervjuet ikke snakker på vegne av Norges Bank. Men hvis du ønsker å få en faktabasert innsikt i hvilke muligheter og veivalg som sentralbanken, politikere og det norske samfunnet kan komme til å stå ovenfor, så anbefaler vi deg å sette av en liten halvtime til å få med deg samtalen med Meholm.

Meholm har også mangeårig erfaring fra blokkjedeutvikling og digitale aktiva i selskaper som Nordea, DNB, Ernst & Young og sitt eget konsulentselskap Finansit.

Klart i 2030?

Ifølge Meholm kan det godt komme til å ta flere år, kanskje helt frem til 2030, før Digitale sentralbankpenger i Norge er ferdig utredet, behandlet politisk og implementert. “I løpet av de årene er det fryktelig mye som kan skje”, sier Meholm som ikke utelukker at en eller flere euro-baserte stablecoins i denne perioden vil vinne frem og bli allment akseptert av markedet, eller at vi får en norsk krone stablecoin lenge før digitale sentralbankpenger blir innført.

Vi innleder intervjuet med Meholm med å spørre om hva som kan begrunne innføring av  Digitale sentralbankpenger, rett og slett et hvorfor. Mot slutten av intervjuet snakker vi også om personvern, et tema som svært mange er opptatt av i forbindelse med statlige digitale penger.

Testing av løsninger

Meholm deler også med oss erfaringer fra tre tester som ble utført underveis i fase 4, som renteberegning, identitetsbekreftelse og grensekryssende betalinger. På flere av disse områdene har Norges Bank vært den første sentralbanken i verden som har testet dette ut. Norges Bank sine tester og erfaringer har derfor blitt møtt med stor interesse fra andre lands sentralbanker. I teknologitestingen har Norges Bank også hatt verdifull bistand fra norske teknologimiljøer som Nahmi, Symfoni og NBX.

Private stablecoins

I intervjuet snakker vi ikke bare om teknologi, men også om politiske prosesser,  forretningsmodeller og om hvordan fremtidens pengesystem kan komme til å se ut. Et av spørsmålene er blant annet hvorvidt såkalte stablecoins kan komme til å ta enda større markedsandeler, før Norges Bank og andre sentralbanker er ferdig med sine utredningsprosesser. 

Nedenfor kan du se hele videointervjuet: