Kaupr / Siste nytt / Krypto fortsatt vill vest, men brukercaset står seg, sier Arcane-sjefen Torbjørn Bull Jenssen

Krypto fortsatt vill vest, men brukercaset står seg, sier Arcane-sjefen Torbjørn Bull Jenssen

Torbjørn Bull Jenssen, CEO i Arcane Crypto, er fortsatt kryptooptimist, tross to finanskriser i 2022

Torbjørn Bull Jenssen, CEO i Arcane Crypto, er fortsatt kryptooptimist, tross to finanskriser i 2022

Kryptoindustrien er fortsatt vill vest. Men brukercaset står seg, reisen fortsetter og er bare noen få programkoder unna å snu opp ned på global betalingsformidling. Dette var budskapet til Arcane-sjef Torbjørn Bull Jenssen da han tidligere i november besøkte den tradisjonelle, norske finansbransjen på årets Betalingsformidlingskonferanse.

Mens omfanget av FTX-kollapsen og dens etterdønninger fortsatt er uklar, og både industri, investorer og myndigheter etterlyser bedre reguleringer, kan det være vanskelig å finne stemmer som prøver å trekke mer langsiktige tråder. Arcane-sjef Torbjørn Bull Jenssen sitt foredrag på årets Betalingskonferanse er et slikt forsøk, enten man er enig eller uenig. Vi i Kaupr finner det derfor riktig å gjengi store deler av Bull Jenssen sitt foredrag i denne artikkelen.

Foredrag etter FTX-kollaps

Betalingsformidlingskonferansen, en årlig konferanse som Finans Norge inviterer til omkring betaling og digitalitsering, fant i år sted 10.-11. november. Dette var kun noen få dager etter kollapsen i FTX, verdens nest største kryptobørs på det tidspunktet. Trolig måtte Bull Jenssen, CEO i Arcane Crypto, snu opp ned på foilene som han hadde planlagt for sitt foredrag.

Bare noen få dager etter FTX-kollapsen besøkte Arcane-sjef Torbjørn Bull Jenssen tradisjonell norsk finans, og hevdet at kryptocaset fortsatt står seg.

Bare noen få dager etter FTX-kollapsen besøkte Arcane-sjef Torbjørn Bull Jenssen tradisjonell norsk finans, og hevdet at kryptocaset fortsatt står seg.

Finanskrise 1

Bull Jenssen startet sitt foredrag med en kort oppsummering av hva som skjer i kryptospacet. «Det enkle svaret er at akkurat nå er det en finanskrise. Den andre i år. Det var en finanskrise også i våres. Det var den første noensinne i kryptos historie. Så hva var det som gjorde at det ble en finanskrise? Jo, det var første gang gjeldsposisjoner plutselig ikke kunne gjøres opp, fordi noen hadde tapt penger, som gjorde at andre ikke fikk gjort opp sine posisjoner, og så fikk man dominoeffektene gående», sa Bull Jenssen, som fortsatte:

«Vi har hatt store bobler i kryptosektoren tidligere, men dette var første gang bransjen hadde så mye belåning, gearing, utlån av kundemidler, renteprodukter osv. at man fikk en finanskrise. Den pløyde seg gjennom krypto på etpar måneder og inn i sommeren.

Man fikk en rekke tvangssalg, og så var egentlig denne krisen vasket ut»

Bitcoin som en løsning?

Bull Jenssen gjorde så et stort hopp 14 år tilbake, til finanskrisen i 2008 som ble utløst av Lehman Brothers-konkursen, men som avslørte store huller i det finansielle systemet.

«Da var en annen finanskrise som raste. Men i tradisjonell finans. Den som Satoshi Nakamoto, skaperen av Bitcoin, skulle komme med en løsning til. Et system der vi ikke trengte mellomledd, der vi ikke trengte banker. Der folk kunne holde pengene selv. Passe på de selv. Og dermed kunne slippe å tape penger i en finanskrise.»

Finans har kommet inn i krypto

«Så når vi nå står der med en finanskrise i krypto, hva er det da egentlig som har skjedd?» spurte Bull Jenssen og ga selv ett av svarene:

«Det som har skjedd er at finans har kommet inn i krypto. Der store banker og investeringsforetak sa at de ikke kom til å røre dette her, så konkurrerer de nå om å rulle ut produkter», sa Bull-Jensen og listet opp nyheter fra storbanker og finansinstitusjoner som BNY Mellon, Fidelity Investments og Nomura.

«Tradisjonell finans har i aller høyeste grad kommet inn i denne sektoren. De bygger ut neste generasjons infrastruktur og det kommer de til å fortsette med. Noen av disse prosjektene vil komme til å stoppe, men andre kommer til å fortsette å bygge og være klare når markedet snur igjen.»

Kryptobransjen har skylden

Bull Jenssen var imidlertid rask med å si at denne gangen var det ikke tradisjonell finans som hadde skylden for en finanskrise. Det var kryptobransjen selv.

«Kryptobørsene var blitt enormt store gjennom gjennom fjoråret, hvor noen var blitt større enn de største tradisjonelle børsene, og med større inntjening og større overskudd enn de største tradisjonelle børsene, Og en av de aller største aktørene var en delvis amerikanskbasert kryptobørs, FTX, med Sam Bankmann-Fried som frontfigur, som så sent som i september ble løftet frem av Fortune som en potensiell neste Warren Buffet.

Bull Jenssen trakk deretter frem kjernen i FTX-kollapsen, at FTX og søsterselskapet Alameda Research lånte kundenes midler og brukte sin egen token FTT som pant.

Snakket ned konkurrenter i DeFi

«De løy alle opp i trynet og brukte milliarder av kundemidler. De krysset en linje som de sa de aldri skulle krysse. Dette er dypt problematisk, fordi Bankmann-Fried har vært en av de aller mest brukte av amerikanske regulerende myndigheter. Bankmann-Fried har vært en av de mest aktive, snakket om svakhetene, om mangel på transparens og reguleringer og angrepet DeFi som faktisk er mye mer transparent», sa Bull-Jensen.

Red kommentar: DeFi står for Decentralized Finance, mens FTX var en sentralisert børs.

Reguleringene kommer

«Så kryptosektoren har klart å gjenoppfinne tradisjonell finans, men har ikke rukket å få på plass sentralbanken, lender of last resort, reservekrav osv», sa Bull Jenssen som også sa at reguleringene nå kommer: «MiCA, det europeiske regulatoriske rammeverket som virkelig kommer til å forme denne bransjen i Europa framover, har krav om fulle reserver for kundemidler, med veldig strenge reguleringer for hva du kan gjøre.»

Fortsatt vill vest

«Lærepengen er at krypto fortsatt er vill vest og det er fryktelig fryktelig vanskelig å skille de forskjellige prosjektene fra hverandre. Det er fryktelig vanskelig å vite hvem som er de gode og hvem som er de onde og hvem som er de stygge der ute. Det gjelder aktørene, men det gjelder også prosjektene. Men det gjelder også hva du kan gjøre med denne teknologien.»

Hva skulle løses?

Bull Jenssen tok da et stort skritt tilbake og minnet forsamlingen på hva det var Bitcoin egentlig skulle løse. «Det skulle fjerne behovet for mannen i midten. Så har vi sett at når mange menn i midten har blitt så store som de har blitt, så kan vi si at den misjonen, den har feilet. Det har ikke blitt tilstrekkelig brukervennlig å gå utenom. Derfor har folk valgt å bruke de store sentraliserte aktørene. Men det jobbes hele tiden for å gjøre ting det mer brukervennlig. Så reisen har ikke stoppet. Det går bare tregere enn jeg trodde for noen år siden.»

Bitcoin og krypto er unik

Fortsatt mente Bull Jenssen at det Bitcoin og noen andre kryptovalutaer har gjort mulig, er unikt:

«For første gang i menneskehistorien, var det mulig å overføre verdier over et nettverk med deltakere som man ikke stoler på. Dette er fortsatt mulig. Det unike er at Bitcoin er et virtuelt bærerinstrument uten motpartsrisiko. Alle andre digitale eiendeler vi har, bortsett fra andre kryptovalutaer, alle andre penger, aksjer osv, det er en fordring. Denne fordringen har en rekke utfordringer, f.eks. hvis du ønsker å flytte den over landegrensene. I tillegg er det sånn at Bitcoin handles 24/7, 365 dager i året. Det er alltid mulig å veksle inn og ut, mellom vanlig valuta og andre kryptovalutaer. Det er helt grenseløst. Det kan være nasjonale regler for hva som er lov, hva du kan gjøre eller ikke gjøre, men det er ikke noen grenser i Bitcoins nettverk på protokollnivå. Det er programmerbart. Og det er desentralisert.»

Red kommentar: Bull Jenssen snakker først og fremst om Bitcoin, den første og største kryptovalutaen, i sitt foredrag, men inkluderte av og til "andre kryptovaluter", uten å gå mer i detalj.

Desentralisert nettverk

Samtidig mente Bull Jenssen at begrepet «desentralisert» ofte ble misbrukt.

«Det er ikke teknologien som er desentralisert. Det er det faktiske nettverket. Hvis jeg tar teknologien bak internettet og setter opp et intranett, så er ikke dette intranettet blitt desentralisert.» «Det samme er det for Bitcoin. Du kan ikke bare kopiere teknologien og så blir det desentralisert. Du må få nettverket til å bli desentralisert. Det betyr ikke bare å ha ti tusener av aktører. Det hjelper jo ikke hvis en aktør har mye mer innflytelse enn de andre. Det det handler om, er faktisk hvordan maktforholdene er spredt ut.»

Distribuert kontroll

«Her er bitcoin i en særklasse, med å ha distribuert kontroll», sa Bull Jenssen og fortsatte: «Ingen enkeltaktører klarer å styre dette her, og det er helt essensielt. For det er det som er eneste som gjør at vi kan stole på reglene i Bitcoin. Når det aldri kan eksistere mer enn 21 millioner Bitcoin så er ikke det fordi det er umulig å endre koden. Jeg kunne endret koden på min egen PC. Men det er fordi det er veldig veldig vanskelig å se for seg at man skulle klare å overbevise nok andre til å få igjennom den endringen. Og du kan ikke tvinge den på noen andre heller. Så det er desentraliseringen som gir kredibiliteten til at reglene står seg, til at tingene ikke kan tukles med. Hvis du bare tar teknologien og kopierer den inn i en mer sentralisert setting, så mister du omtrent alle de positive egenskapene du har hyllet rundt blokkjedeteknologien. For disse egenskapene får du ikke uten at nettverket også er desentralisert.»

Brukercaset står seg

«Jeg mener at brukercaset for Bitcoin fortsatt står seg», og beskrev noen av utfordringene med dagens betalingssystemer:

«Grensekryssende betaling er vanskelig fordi det er fordringsbaserte penger vi har i banken. Vi kan oppgradere SWIFT-systemet, vi kan ha færre stormaskiner, vi kan få raskere konfigurasjon, over landegrenser, men så lenge du skal krysse restriksjoner på en fordring, så har du et problem. Fordi hvis jeg skal sende penger til USA, så kan ikke den motparten som tar imot, holde en fordring på DNB. Du må gjennom en kjede med banker, eller aktører som stoler på hverandre, utveksle fordringer på hverandre, suksessivt.»

Bitcoin som betalingsmiddel

Et bedre alternativ, mente Bull Jenssen, er å ta din lokale valuta, kjøpe et digitalt bæringsinstrument som Bitcoin og så sende det:

«På den måten kan du få raskere og billigere betalinger det funker på en søndag, det funker på julaften. Dette er mulig i dag. Men det som mangler er bl.a. likviditet, det har vært for dyrt å veksle inn og ut, plattformene har ikke vært gode nok, det har ikke vært et regulert marked, man har ikke stolt på den, det ser det fortsatt ut som delvis fortsatt er et problem, og knowhowen på dette har ikke blitt fullt utviklet.» «Vi mangler også en bransjestandard, en leverandørstandard, en ISO-standard, som det tar tid å bygge ut.»

Revolusjonerende

Selv om det fortsatt gjenstår mye, mente Bull Jenssen at Bitcoins fortrinn i forhold til dagens betalingssystemer, er stor:

«Den fundamentale muligheten til å bruke en verdibærer, som ikke er fordringsbasert, som gjør at du får endelig oppgjør, uansett på døgnet, det er nokså revolusjonerende. Og det som er så kult, er at begge endepunktene, vekslingsplattformene kan være regulerte, i sine respektive jurisdiksjoner. Så det behøver ikke å være mellom uregulerte aktører», sa Bull Jenssen.

Betalinger på tvers

«Den andre store gevinsten ved betaling (med Bitcoin) er at du kan få interoperabilitet», sa Arcane-sjefen og viste til hvordan vi som brukere kan anvende ulike epostklienter, som gmail og Outlook, om hverandre, fordi det finnes en åpen, delt protokoll i bunn.

«Vi kan alle sammen snakke sammen. Det har ikke vært mulig på Fintech-appene. Men det er mulig allerede nå. Fordi PayPal, i en del land, har støtte for innskudd og uttak av Bitcoin, flyttet over Bitcoins nettverk og nettverkene til etpar andre kryptovalutaer. Det samme har Revolut, fra enkelte jurisdiksjoner, og det samme har Cash App. Så nå kan faktisk en Cash-App-bruker sende Bitcoin til en PayPal-bruker.»

Tre linjekoder unna...

Bull Jenssen mente at det selv med de nye Fintech-appene så kan betalingsoverføringene fortsatt være litt klønete: «Flyten i dag er jo at sånn i dag at du må gå inn i Cash App, og så må du veksle til Bitcoin, og så må en mottaker gjøre det om til dollar. Det er litt klønete. Men alle som tenker litt etter skjønner jo at det er bare tre linjer med kode unna, at det å hoppe via Bitcoin er noe appen kan bestemme, og gjøre de gangene det er billigst og mest effektivt. Og hvor du kan sende fra den valutaen du vil og til den valutaen du vil. Uten at du behøver å bry deg om hva som foregår under panseret. Dette synes jeg er utrolig spennende, og som er gjort mulig ved hjelp av et digitalt bærerinstrument, en delt, åpen protokoll.»

Reisen fortsetter

Tross årets finanskriser i kryptoindustrien, betegnet Bull Jenssen seg selv som en optimist, også begrunnet i at han hele tiden stiller seg selv spørsmålene:

  • Er infrastrukturen bedre nå enn den var før? Ja, det er den.
  • Er det ny infrastruktur som bygges som kommer til å gjøre det enda enklere i morgen enn i dag? Svaret er ja.
  • Er det regulatoriske blitt klarere? Ja, det er fortsatt en del ubesvarte spørsmål, men det er på vei.
  • Er likviditeten bedr?  Ja
  • Er folks kjennskap til dette bedre? Ja

«Så utviklingen og reisen fortsetter. Der man må gjennom spekulasjon og investeringer så du får likviditet og der du må gjennom vekslingsplattformer før du i det hele tatt kan få en betalingskrise. Kanskje kommer vi aldri videre. Jeg tror vi gjør det. For det er først nå dette begynner å bli modent og hvor vi faktisk kan gjøre dette i en større skala.»