Kaupr / Siste nytt / Klein Group i eksklusivt intervju: “Ingen vei utenom blokkjeden”

Klein Group i eksklusivt intervju: “Ingen vei utenom blokkjeden”

- Det er ikke noe sted du har bedre kontroll enn på blokkjeden. Jo mer du skrenker inn, jo vanskeligere man gjør det for individet, jo flere kommer til å bruke denne teknologien på utsiden, sier Morten Klein. (Foto: Morten Brun)

- Det er ikke noe sted du har bedre kontroll enn på blokkjeden. Jo mer du skrenker inn, jo vanskeligere man gjør det for individet, jo flere kommer til å bruke denne teknologien på utsiden, sier Morten Klein. (Foto: Morten Brun)

- Blokkjeden er det mest tillitsfulle vi har, det mest sporbare vi har og det kan ikke jukses med. Jeg er derfor sikker på at blokkjede-teknologien kommer til å ligge i bunn for det meste vi gjør. Det er ingen vei utenom. Dette sier Morten Klein i et eksklusivt intervju som Kaupr har hatt med Klein Group, hovedeieren Morten Klein og CEO Martin Bentzen.

Kaupr, representert ved redaktør / journalist Morten Myrstad og videofotograf Morten Brun, har besøkt Klein Group på Aker Brygge i Oslo, og vi har redigert samtalen med Klein og Bentzen til flere videoer med et fokus på bestemte temaer. I denne delen av intervjuet, som du kan se nedenfor, har vi fokusert på web3, blokkjeden og Klein Groups overordnede satsing.

 

Ingen vei utenom

I intervjuet beskriver Klein det politiske klimaet rundt blokkjeden som en voldsom kamp. - I dag kjemper myndighetene overalt. Og da prøver de å sentralisere det desentraliserte på sine egne måter. Enten så vil de forby det, ellers vil de kontrollere det, og fortsetter: - Det sies at vi må ha mer kontroll, og at med blokkjeden så har man null kontroll. Men det er jo ikke noe sted du har bedre kontroll enn på blokkjeden. Jo mer du skrenker inn, jo vanskeligere man gjør det for individet, jo flere kommer til å bruke denne teknologien på utsiden, sier Klein.  

Morten Klein mener at vi fortsatt befinner oss i en tidlig fase i utviklingen av blokkjeden. -  Når det kommer noe sånt nytt, så vil det alltid være en skepsis til det, hvor mange prater negativt.  Men jeg tror jo at det ikke er noen vei utenom. I det øyeblikket ting går “smoothere”, raskere og tilliten er der, så kommer blokkjeden til å være den grunnleggende teknologien for alt som foregår der ute, sier Klein og trekker bl.a. fram sektorer som finans, retail og supplysektoren.

Web3 og samhandling

I intervjuet forteller Klein og Bentzen innledningsvis om hvordan Klein Group jobber med innovasjon. Men hvorfor har så Klein Group kastet sine øyne på web3?

Det som er spennende med web 3, som vi ser på, er muligheten for enkeltindividet og mennesker til å samhandle. Med web3 får man en helt annen mulighet til direkte kontakt mellom audience og brands. Vi ser det allerede i dag, hvor mye mer makt influensere og creators har. Da er det naturlig for brands å snakke med sitt publikum, eller sine kjøpere, via plattformer som i stor grad bygger på web3. Det er jo litt det vi har prøvd å skape med QRTD; et e-commerce shopping society med høy kunnskap om brands, høy kunnskap om brukere og hvor verdien som skapes der skal fordeles på brukeren.

Del i verdiskapingen

Martin Bentzen supplerer: Kort fortalt tror vi veldig på at det i fremtiden ikke vil være noen plattformer som sitter igjen med 80 prosent av inntektene. Alle som bringer inn og skaper verdi, må kunne ta del i verdiskapningen. Dette vil være fremtiden, om det er innenfor commerce eller shopping. Men også innenfor andre områder som gaming og andre forretningsområder, sier Bentzen som beskriver dette som en stor endring som utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller innenfor shopping. Men han tror fortsatt at det vil være plattformer som står for fasiliteringen og som gjør en direkte dialog mellom brands og fans mulig.

Det vil være et sted hvor man samles, eller treffer influencere, kreatører og mennesker som påvirker andre. De promoterer og snakker varmt om et produkt de brenner for. Disse brukerne er også med og utvikler produktet og får betalt for det, noe som er en ganske grunnleggende demokratisk måte å tenke på, sier Bentzen.

Fremtidens handelsplattformer vil være møtesteder, tror Klein Group og CEO Martin Bentzen: - Det vil være et sted hvor man samles, eller treffer influencere, kreatører og mennesker som påvirker andre. De promoterer og snakker varmt om et produkt de brenner for, sier Bentzen. (Foto: Morten Brun)

Fremtidens handelsplattformer vil være møtesteder, tror Klein Group og CEO Martin Bentzen: - Det vil være et sted hvor man samles, eller treffer influencere, kreatører og mennesker som påvirker andre. De promoterer og snakker varmt om et produkt de brenner for, sier Bentzen. (Foto: Morten Brun)

Redaksjonell kommentar: Vi kommer tilbake med et eget videointervju med fokus på QRTD, den nye shoppingplattformen fra Klein Group.