Kaupr / Siste nytt / Klar for videomøter i web3?

Klar for videomøter i web3?

Web3 - nå også med verktøy for produktivitet

Er du klar for å bytte ut videomøter i Zoom eller Microsoft Teams med en web3-basert videoplattform? Hvor møtene kun er tilgjengelige for brukere som eier en bestemt token eller NFT? Vi har kartlagt hvor langt web3-orienterte produktivitetsverktøy har kommet.

Web3 er fortsatt et ukjent begrep for mange. Men der web1 representerte et internett hvor vi kunne hente informasjon og web2 introduserte sosiale nettverk og interaksjon så representerer web3 det desentrale internettet hvor vi også kan få eierskap til innhold og data. Henholdsvis «Read», «Write» «Own».

Brukervennlig blokkjede

En utfordring med mange web3-baserte applikasjoner er imidlertid at de kan være vanskelige å komme i gang med og at de har lite brukervennlige brukergrensesnitt. VI ser derfor nå en rekke nye apper som kombinerer web2- og web3-basert teknologi. Gjerne omtalt som web 2,5. Hvor data, eierskap og sikkerhet bygger på blokkjeder og smarte kontrakter, mens det som møter brukeren er basert på web2-baserte User Interfaces (UI) og User Interactions-prinsipper. Utviklingen av produktivitetsverktøy for team og grupper er et godt eksempel på denne trenden.

Booking av videomøte

Første steg når du skal invitere til et videomøte er bookingen. Utenom kalenderbooking i Microsoft eller Google har mange allerede tatt i bruk møtebookingsverktøy som Calendly. En forholdsvis ny utfordrer i dette markedet er Cal.com. Men Cal.com nøyer seg ikke med å la folk invitere via mail, adressebøker eller CRM-løsninger. Nei Cal.com har også gjort det mulig å booke møter som kun er åpne for eiere av en bestemt token, en NFT eller som er medlem av en de nye organisasjonsformene i Web3, et DAO (Decentralized Autonomous Organization». Invitasjoner kan sendes både til en epostadresse og en wallet-identitet. Både Cal.com og konkurrenten Meet With Wallet tilbyr også integrasjoner med mail og kalendrene i Microsoft 365 og Google Workspace.

calendar

Tokengating og lommebøker

For å bevise eierskap, må brukerne koble seg opp ved hjelp av en virtuell lommebok, en Wallet, hvor den virtuelle valutaen er lagret. Koblingen mellom tilgang til en tjeneste og Web3-basert eierskap kalles også for «token gating. Men tokengating kan i prinsippet brukes på et vell av ulike tjenester, som eksempelvis tilgang til events, konserter, nettsteder, nyhetsbrev, sosiale nettverk som Discord etc. Det har derfor også vokst frem generelle plattformer som tilbyr token gating uavhengig av hvilken tjeneste det er snakk om, som eksempelvis Sentr3, Mintgate og Unlock.

Desentrale videomøter

Hva så med selve videomøtet? Her er markedslederen i øyeblikket Huddle01, som kan integreres både med Cal.com og Meet With Wallet. Huddle har utviklet en løsning for videomøter som har alle de samme sentrale funksjonene som du kjenner igjen fra Microsoft Teams, Zoom og Google Meet: Selve videovinduet, opptak, virtuelle bakgrunner, chat, skjermdeling, streaming etc. Kvaliteten er også svært god, basert på såkalt webRTC-teknologi. Og hvis du ønsker å delta i videomøtet som en NFT-avatar, ja så er det også mulig!

Screenshare

Mer web3-teknologi

Som stand alone-løsning er det forsåvidt primært mulighetene til å tokengate tilgangen til videomøter, streaming og events som gjør Huddle01 unik, i forhold til de mer tradisjonelle videoplattformene. Og det er selvsagt heller ikke noe i veien for at Microsoft eller Google kan begynne å tilby tokengatede videomøter. Men Huddle01, som er et ektefødt barn av web3 tar også i bruk web3-teknologi på andre områder.

Et nytt økosystem

Et Huddle01-event kan eksempelvis streames via Livepeer, som er et desentralisert nettverk for streaming av video bygget på Ethereum-blokkjeden. Overføringer av data og lagring gjøres også mer effektivt ved å ta i bruk desentrale infrastruktur-løsninger som IPFS og Filecoin. Endelig tilbyr både Huddle01 og Livepeer åpne utviklingsverktøy som gjør at vi fremover trolig kommer til å se tokengatede videomøter eller events i metaverse eller på vanlige nettsteder som ønsker å øke tilby mer interaktivitet og engasjement.

Det vi ser starten på, er altså et større økosystem for virtuell samhandling og produktivitet. Grensene mellom web2 og web3 kan gjerne bli utviske underveis, men hvor web3 tilbyr noe som web2 ikke er i stand til å levere på, bygging av communities basert på desentralt eierskap til data og innhold.