Kaupr / Siste nytt / Inga Strümke har solgt 35.000 bøker - Spent på bruken av AI-milliarden

Inga Strümke har solgt 35.000 bøker - Spent på bruken av AI-milliarden

DNBs forbrukerøkonom Yngvar Ugland og Inga Strumke tok en high five underveis i deres samtale på DNB NXT

DNBs forbrukerøkonom Yngvar Ugland og Inga Strumke tok en high five underveis i deres samtale på DNB NXT

Et av høydepunktene på dagens DNB NXT-konferanse var når DNB sin forbrukerteknolog, Yngvar Ugland, intervjuet AI-eksperten Inge Strümke. På scenen fortalte hun at hennes bok om kunstig intelligens allerede har solgt i 35.000 eksemplarer. Samtidig er hun spent på hvordan AI-milliarden fra Støre-regjeringen er tenkt brukt. Dette blir først kjent når statsbudsjettet for 2024 blir lagt frem.

Tittel, ingress og billedtekst her er laget av et menneske. Mens den videre teksten nedenfor er laget gjennom opptak, AI-basert transkribering og Chat GPT-baserte oppsummeringer, bortsett fra noen mellomtitler.

I denne samtalen diskuteres en rekke viktige temaer knyttet til kunstig intelligens (KI) og teknologiens påvirkning på samfunnet. Samtalen åpner med en introduksjon av Inga Strumke som har skrevet en bok om "Maskiner som tenker", og hennes evne til å gjøre KI mer tilgjengelig for en bredere leserkrets. Hun gir også ros til DNBs forbrukerteknolog, Ingvar Ugland, for å delta i samtalen.

Samtalen tar deretter en humoristisk vending idet de snakker om klesstilen, spesielt de ikoniske t-skjortene forfatteren har samlet og hvordan de kan sammenlignes med hennes klesstil. Dette skaper en lett og avslappet tone i samtalen før de går dypere inn i KI-emnet.

Gjøre KI tilgjengelig

Forfatteren understreker viktigheten av å gjøre KI-forståelse mer tilgjengelig, spesielt for de som ikke anser det som intuitivt. Hun nevner også sin boktitel og hvordan hun landet på den, og det faktum at det ikke alltid er enkelt å finne passende titler for komplekse emner som KI.

Diskusjonen dreier seg deretter mot bekymringer og spørsmål folk har om KI. De deler disse bekymringene inn i to kategorier: de som har begrenset kunnskap om KI og får sine inntrykk fra Hollywood-filmer, og de som har en mer grundig forståelse av feltet og derfor stiller mer spesifikke og varierte spørsmål.

Hvordan KI påvirker ulike sektorer

Forfatteren oppfordrer folk til å stille spørsmål som er nærmere deres egne interesser og behov, og samtidig utforske større spørsmål om global maktstruktur og regulering av KI. Hun hevder at det er viktig å forstå hvordan KI påvirker ulike sektorer, som for eksempel renholdsbransjen og hvordan man kan bruke KI til å utvikle rengjøringsroboter.

Samtalen berører også utfordringene knyttet til utdanningssystemet og hvordan KI kan integreres i undervisningen på en meningsfull måte. Forfatteren gir uttrykk for behovet for klare retningslinjer og strategier for å utnytte KI i skolesektoren.

KI i samfunnet

Avslutningsvis nevnes forfatterens bok og hvordan den har bidratt til å generere interesse og diskusjon om KI i samfunnet. De diskuterer også forfatterens rolle i å kommunisere komplekse tekniske begreper på en pedagogisk måte og hvordan boken har bidratt til å informere og engasjere leserne.

Samtalen gir et innsiktsfullt blikk på ulike aspekter av KI, fra folks bekymringer og spørsmål til utfordringene med implementeringen av KI i utdanning og samfunn. Det understreker behovet for klar kommunikasjon og informert diskusjon om disse viktige teknologiske spørsmålene.