Kaupr / Siste nytt / Hjelper kryptospareklubber å holde orden og oversikt

Hjelper kryptospareklubber å holde orden og oversikt

 Etter flere års erfaringer fra diverse startups, ser de fire gründerne i Presail ut til å ha skutt gullfuglen. Fra venstre: Tomas Veiden, Milad Mirshahi, Sebastian Almnes og Hamza Nebolsi.

Etter flere års erfaringer fra diverse startups, ser de fire gründerne i Presail ut til å ha skutt gullfuglen. Fra venstre: Tomas Veiden, Milad Mirshahi, Sebastian Almnes og Hamza Nebolsi.

Uten en eneste norsk kunde har startupselskapet Presails fått web3-verdens øyne på seg og har nettopp hentet 3,8 millioner Euro i ny kapital, som priser selskapet til 300 millioner kroner. Det Presail gjør er å hjelpe web3-baserte investeringsklubber å automatisere og effektivisere forhåndstegninger, pengeinnhenting og tildeling av tokens. Presail betjener i dag 200 investeringsklubber med 70.000 brukere fra hele verden.

Flere av de fire gründerne har inntil 8 års erfaring fra diverse startups, innenfor HR, videostreaming og dør-til-dør-levering av restaurantmat. Men nå ser de omsider ut til å ha skutt gullfuglen innenfor web3, som mange omtaler som fremtidens internett.

Utviklet løsningen gradvis

- Flere av oss deltok selv i investeringsklubber innen web3, og opplevde utfordringer med å holde oversikt over tildelinger og tegninger forteller co-founder Hamza Nebolsi, som fortsetter:

- Til å begynne hjalp vi venner og deretter klubber med å holde oversikt via Excel. Men etter hvert som interessen økte, så vi at dette ikke var effektivt, og at det kunne være rom for en løsning som var mer automatisert. Det som virkelig gjorde at løsningen tok av, var at vi kunne hjelpe gruppeeierne med å avstemme hver enkelt transaksjon, en prosess som tidligere var svært manuell og tidkrevende. Gjennom automatisering løste vi rett og slett en stor hodepine for gruppeeierne, forteller Nebolsi.

Kooperative investeringsklubber

Det segmentet Presail henvender seg til, er de mange kooperative investerinngsklubbene som har vokst frem innenfor kryptoøkonomien de siste årene, men som ingen egentlig har oversikt over. Disse investeringsklubbene kan defineres som en slags mellomting mellom et kooperativ, spleiselag og spareklubb. Men det som skiller disse klubbene eksempelvis fra en aksjespareklubb, er at investeringene skjer i web3-prosjekter og har fokus på tidligfaseinvesteringer, som regel før web3-prosjektet i det hele tatt har utstedet tokens.

Komme tidlig inn

Mange mindre investorer ønsker seg gjerne inn i tidligfase investeringer i spennende web3-baserte prosjekter, men opplever at størrelsen er en barriere. Ved å gå sammen, i et felles investeringsselskap så øker mulighetene betydelig for å komme med på spennende prosjekter og å komme inn før web3-prosjektet går public.

Som medlem får du ikke tokens med det samme, men en rettighet til fremtidige tokens. Du får da en god tokenpris. Pengene sendes til en gruppeeier, som holder oversikten. Kanskje skjer også innbetalinger og tildeling av tokens i flere runder. Prosjektene kan i prinsippet være hva som helst, f.eks. innenfor web3 programvare eller kunst. En investeringsklubb har også samlet inn penger til Ukraina.

Opererer som ventureselskaper

- Disse investeringsklubbene opererer gjerne som et venture-selskap, med egne nettsider og communities i Discord. Mange av de definerer seg som DAOs (Decentralized Autonomous Organizationons), selv om de flere er sentralt drevet. Flere bruker også NFTer som bevis på medlemsskap. Noen av har også støtte fra inkubatorer, og det er gjerne en konkurranse dem i mellom om å få tilgang på de gode prosjektene, sier Nebolsi, som forteller at noen av disse klubbene kan ha opp til 10.000 medlemmer.

Utfordring å holde oversikt

Disse investeringsklubbene opplever likevel de samme utfordringene. Det ene er å holde oversikt over alle medlemmer eller co-investorer. Det andre er å holde oversikt over hvordan de som har tegnet seg i et forhåndssalg, konverteres til å bli investorer og motta tokens når et web3-prosjekt endelig lanseres. Nok et område er kommunikasjon, hvor det er viktig å sikre seg at kun de som har forhåndsrettigheter eller tokens har tilgang til investeringsklubbens community-plattformer, for eksempel i Discord eller Telegram. Gjennom såkalt tokengating bidrar Presail til at kun de som har de nødvendige rettigheter eller tokens i sin digitale lommebok, får tilgang til klubbens tjenester.

Investeringsklubbene bruker Presail til å holde orden på medlemmer, tegninger, innbetalinger og tildelinger i web3-prosjekter.

Investeringsklubbene bruker Presail til å holde orden på medlemmer, tegninger, innbetalinger og tildelinger i web3-prosjekter.

 

Er selv et web2-selskap

På mange måter er Presail ikke selv et web3-selskap selv. Presail håndterer hverken kjøp eller salg på blokkjeden, men holder oversikt over dealflowen til investeringsklubbene basert på web2-teknologi. Presail har heller ikke lansert noen egne tokens, men drives som et tradisjonelt aksjeselskap. Hvorvidt Presail sine kunder er organisert som aksjeselskaper, kooperativer, DAOs eller noe annet, har heller ingen betydning i forhold til hvordan Presail betjener sine kunder.

Hentet 38 millioner

I den ferske emisjonen som nylig er gjennomført hentet Presail inn 3,8 millioner euro i ny kapital, eller 38 millioner kroner. Dette skjer til en prising på 300 millioner kroner, opp fra 100 millioner kroner i forhold til forrige emisjon.

Investorer i denne runden er bl.a. Skyfall Ventures, Snö Ventures, Kraken Ventures og Weekend Fund. Investorene har også latt seg imponere av Presail. Bl.a. har Espen Malmø, co-investor i Skyfall Ventures i en Linkedin-post omtalt Presail som en slags Angellist eller Carta for Web3.

Legger til rette for vekst

Nebolsi forteller at emisjonspengene både vil gå til å øke staben og til produktutvikling.

Presail-gründerne skal bruke emisjonspengene til å øke staben og til produktutvikling. Fra venstre: Milad Mirshahi, Tomas Veiden, Sebastian Almnes og Hamza Nebolsi.

Presail-gründerne skal bruke emisjonspengene til å øke staben og til produktutvikling. Fra venstre: Milad Mirshahi, Tomas Veiden, Sebastian Almnes og Hamza Nebolsi.

- Det neste steget er at vi vil støtte flere plattformer. Vi støtter allerede Ethereum, Binance, Avalanche, Phantom og Polygon, men har stor etterspørsel knyttet til Solana.

Nebolsi utelukker heller ikke at Presail vil kunne utvikle seg til å bli en analyseplattform.

- Vi sitter på en del offline data, som ikke er tilgjengelig noe annet sted. Vi kommer til å utforske hvordan vi kan gjøre disse dataene om til verktøy, eksempelvis hvor man kan se mønstre for brukeratferd.