Kaupr / Siste nytt / Har samlet Fintech-bransjen i Norge - tsunami av nye reguleringer på vei

Har samlet Fintech-bransjen i Norge - tsunami av nye reguleringer på vei

Vi har sommerintervjuet styreleder Alf Gunnar Andersen og generalsekretær Daniel Isdal Furseth i Fintech Norway både om utviklingen i Fintech Norway og om trender i bransjen.

Vi har sommerintervjuet styreleder Alf Gunnar Andersen og generalsekretær Daniel Isdal Furseth i Fintech Norway både om utviklingen i Fintech Norway og om trender i bransjen.

Fintech Norway har nå passert 50 medlemmer, har bygget nettverk internt i bransjen og har samtidig blitt en etablert og anerkjent aktør både av myndigheter og andre organisasjoner i bransjen. Samtidig står organisasjonen og finansbransjen forøvrig foran en tsunami av nye reguleringer som vil komme de nærmeste to-tre årene.

Dette fremgår av et sommerintervju som Kaupr.io har gjort med styreleder Alf Gunnar Andersen og generalsekretær Daniel Isdal Furseth. Nedenfor kan du lese hovedpunkter fra intervjuet samt to videoer, en som fokuserer på Fintech Norway som organisasjon og en som handler om aktuelle agendapunkter for Fintech-industrien.

Nødvendig stemme

Fintech Norway ble grunnlagt for to og et halvt år siden. Organisasjonens motivasjon og formål har vært å samle det norske fintech-miljøet og jobbe sammen om felles saker. Den primære drivkraften har vært å etablere rettferdige spilleregler for alle aktører i bransjen. Fintech Norway ønsker å samarbeide med etablerte selskaper, selv om deres rolle kun utgjør en del av den større verdikjeden. Likevel har de ofte opplevd at etablerte aktører legger hindringer i veien for deres arbeid.

Mange milepæler

Organisasjonen har også hatt som mål å øke bevisstheten og forståelsen rundt fintech-bransjen blant medier, politikere og befolkningen. Med over 50 medlemmer har Fintech Norway arbeidet for å styrke industrien. De har oppnådd betydelige milepæler i løpet av den korte tiden de har eksistert.

Det sentrale målet for Fintech Norway er å legge til rette for suksess for norske Fintech-selskaper. De ønsker å skape rammebetingelser som lar disse selskapene vokse ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Dette involverer dialog med etablerte aktører, politikere og regulerende myndigheter. Gjennom dette samarbeidet har organisasjonen jobbet for å oppnå en bærekraftig og inkluderende fintech-industri.

Ønsker å bidra til BNP

På lang sikt håper Fintech Norway at norsk Fintech vil vokse og bidra betydelig til landets BNP, på samme måte som det har skjedd i Sverige. Organisasjonen ser for seg et blomstrende økosystem med mange konkurrerende selskaper som sammen driver innovasjon og vekst. 

Her kan du se deler av vårt intervju med Alf Gunnar Andersen og Daniel Isdal Furseth som omhandler Fintech Norway som organisasjon.

 

Tsunami av nye reguleringer

Fremover ser Fintech Norway for seg en tsumani av nye reguleringer, drevet av EU / EØS. Bl.a. vil nye “Open Finance”-regler påvirke hvordan norske fintech-selskaper opererer. Disse reglene har som mål å fremme konkurranse og tilgjengelighet i finanssektoren, samtidig som de gir forbrukere flere valgmuligheter og bedre tilgang til tjenester og data.

Kryptoreguleringer

Et spørsmål er reguleringene av kryptoindustrien i form av MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), som i vår ble vedtatt av ulike EU-organer. Andersen og Furseth mener at MiCA er et riktig skritt på veien, men at det kan ta tid før reguleringene er implementert som gjeldende lovverk i alle EU / EØS-land, og at det også er en risiko for at deler av kryptoindustrien faller utenfor MiCA. 

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) forventes å spille en avgjørende rolle i utviklingen av norsk Fintech. Det kan påvirke tjenesteutvikling, operasjonelle aspekter og forbrukeropplevelser. AI og teknologiske fremskritt kan bidra til å effektivisere selskapers operasjoner og skape unike kundeopplevelser. Samtidig er det følge talspersonene for Fintech Norway behov for reguleringer som balanserer teknologiske muligheter med forbrukerbeskyttelse og etisk praksis.

Her kan du se deler av vårt intervju med Alf Gunnar Andersen og Daniel som omhandler aktuelle Fintech-spørsmål og -trender.

 

Intervjuet er gjort før Ontogeny og Finansforbundet la frem 2023-rapporten om tilstanden i norsk Fintech-bransje.