Kaupr / Siste nytt / Grønnere Ethereum åpner nye dører for bruk av blokkjeder

Grønnere Ethereum åpner nye dører for bruk av blokkjeder

Nye Ethereum med et lavere karbonavtrykk gjør det enklere både for private og offentlige virksomheter å ta i bruk blokkjedeteknologi.

Nye Ethereum med et lavere karbonavtrykk gjør det enklere både for private og offentlige virksomheter å ta i bruk blokkjedeteknologi.

Ethereum sin overgang til Proof of Stake åpner døren for private og offentlige virksomheter og prosjekter og investorer som ønsker å ta i bruk blokkjedeteknologi med et lavere karbonavtrykk. Dette mener både Brønnøsundregistrene, NBX Norge, Kaupang Krypto, Arcane Research og kunstnerduoen Guttestreker.

Oppgraderingen av Ethereum av sin konsensusmekanisme fra Proof of Work til Proof of Stake innebærer bl.a. at energiforbruket knyttet til Ethereum-nettverket vil bli redusert med 99,8 prosent. Denne oppgraderingen, kalt The Merge, er derfor noe som aktørene og observatørene i blokkjedeverden har ventet på i flere år.

Lettere å takle klimakritikk

- Overgangen til Proof of Stake endrer ikke så veldig mye over natten, men i blokkjedeverden er det en kjempebegivenhet. Det er første gang at en blokkjede med vesentlig økonomisk aktivitet bytter konsensusmekanisme og går over til en annen økonomisk incentivmodell, sier kryptoanalytiker Sofie Blikstad i Arcane Research som trekker frem at Proof of Stake eliminerer behovet for minere. – Dermed reduseres klimaavtrykket drastisk, og det blir lettere å selge blokkjedeteknologi og krypto til de som er raske med å kritisere energiforbruket, sier Blikstad.

 

Det blir nå lettere å selge blokkjedeteknologi og krypto til de som er raske med å kritisere energiforbruket, sier kryptoanalytiker Sofie Blikstad i Arcane Research.

Det blir nå lettere å selge blokkjedeteknologi og krypto til de som er raske med å kritisere energiforbruket, sier kryptoanalytiker Sofie Blikstad i Arcane Research.

 

En del av det grønne skiftet

- Vi kjenner til flere grønne prosjekter, eksempelvis innenfor optimalisering av energi, som så langt har måttet holde seg unna blokkjedeteknologi. Når Ethereum nå har gått over til «Proof of Stake», så er energiforbruket blitt marginalisert. Ethereum begynner også å bli det største finansielle nettverket i verden. Dette åpner for at flere kan ta i bruk blokkjedeteknologi og også bruke blokkjeder som en sentral del av det grønne skiftet, sier CEO i kryptobørsen NBX Stig Aleksander Kjos-Mathisen.

Oppgraderingen av Ethereum åpner for å bruke blokkjeder også som en sentral del av det grønne skiftet, sier CEO i kryptobørsen NBX Stig Aleksander Kjos-Mathisen. Foto: Hilde Brevig

Oppgraderingen av Ethereum åpner for å bruke blokkjeder også som en sentral del av det grønne skiftet, sier CEO i kryptobørsen NBX Stig Aleksander Kjos-Mathisen. Foto: Hilde Brevig

 

Bærekraft som føring

Også offentlige aktører ser nå større muligheter i bruk av blokkjedeteknologi. Deriblant utforsker Brønnøysundregistrene nå en løsning for publisering av aksjeeierbok for unoterte selskaper bygget på Ethereum.

- Vi har jo hatt Ethereums overgang til «Proof of Stake» i bakhodet i lang tid, men det vil hjelpe oss veldig at oppgraderingen nå har skjedd. Alle statlige virksomheter mottar tildelingsbrev fra Regjeringen hvor bærekraft står sentralt, så en valideringsmetode med et høyt klimaatrykk hadde hverken vært spiselig eller mulig for oss, sier seniorrådgiver Andreas Hamnes i Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene utforsker nå en løsning for publisering av aksjeeierbok for unoterte selskaper bygget på Ethereum. T.v.: Seniorrådgiver Andreas Hamnes. T.h: Underdirektør Sverre Hovland

Brønnøysundregistrene utforsker nå en løsning for publisering av aksjeeierbok for unoterte selskaper bygget på Ethereum. T.v.: Seniorrådgiver Andreas Hamnes. T.h: Underdirektør Sverre Hovland

Bygget på desentrale prinsipper

Underdirektør Sverre Hovland svarer dette på spørsmålet om hvorfor Brønnøysundregistrene i det hele tatt vurderer å ta i bruk blokkjedeteknologi.

- Det finnes 380.000 desentraliserte eierskapsregistre i Norge i form av selskapenes egen aksjeeierbok. Vi vurderte derfor om desentralisering kunne være med og tilgjengeliggjøre informasjon på en åpen og effektiv måte, uten at det går ut over tilliten som er vårt varemerke. Vi har derfor valgt å teste ut en åpen løsning basert på en offentlig Ethereum-kjede, uten at det ennå er tatt stilling til en endelig løsning, sier Hovland.

Profesjonelle investorer

- Overgangen til Proof of Stake er veldig positiv. Det mest åpenbare er en dramatisk reduksjon i klimaavtrykket. Dette vil også profesjonellel investorer være positive til, sier Nikolai Gobel, CEO i kryptobørsen Kaupang Krypto som bl.a. posisjonerer seg i forhold til profesjonelle og institusjonelle investorer.

- Hva med konkurranseforholdet mellom Ethereum og Bitcoin?

- De to blokkjedene er ikke direkte konkurrenter og løser ulike problemer. Men jeg tror nok likevel at Ethereums overgang til Proof of Stake over tid vil legge ytterligere press på Bitcoin, selv om Bitcoin-mlijøet tradisjonelt har vært motstandere av å gå over fra Proof of Work til Proof of Stake, sier Gobel.

 

Reduksjonen i klimaavtrykket vil også profesjonelle investorer være positive til, sier Nikolai Gobel, CEO i kryptobørsen Kaupang Krypto. Foto: Alex Golovin/OBM

Reduksjonen i klimaavtrykket vil også profesjonelle investorer være positive til, sier Nikolai Gobel, CEO i kryptobørsen Kaupang Krypto. Foto: Alex Golovin/OBM

 

NFT-prosjekt på nye Ethereum

Kunstnerduoen Guttestreker, bestående av Petter Malterud Grøndahl og Christopher Kroge Christensen, har fulgt nøye med på utviklingen i Ethereum-plattformen, samtidig som de har jobbet med sitt første NFT-prosjekt.

- NFT-er basert på Proof of Work trekker veldig mye energi. Vi har derfor valgt å gå for Proof of Stake-metoden, som krever 1% av det tidligere energiforbruket på Ethereum og som dermed er forenlig med våre verdier, sier Christopher Kroge Christensen.

- Vi vurderte en stund om vi skulle gå for Solana. Men hele vårt community mente at vi måtte lansere på Ethereum. Derfor har vi ventet til nå, til Ethereum 2 er gjennomført med å lansere vårt NFT-prosjekt, sier, Petter Malterud Grøndahl.

Guttestreker sitt NFT-prosjekt vil etter planen bli lansert i månedsskiftet september / oktober.

Kunsterduoen Guttestreker lanserer snart sitt første NFT-prosjekt og har ventet inntil Ethereum hadde gått over til Proof of Stake. T.v: Petter Malterud Grøndahl. T.h: Christopher Kroge Christensen. Foto: Morten Brun

Kunsterduoen Guttestreker lanserer snart sitt første NFT-prosjekt og har ventet inntil Ethereum hadde gått over til Proof of Stake. T.v: Petter Malterud Grøndahl. T.h: Christopher Kroge Christensen. Foto: Morten Brun