Kaupr / Siste nytt / Fortsatt store mørketall på kryptoskatt

Fortsatt store mørketall på kryptoskatt

Marius Johansen leder Skatteetatens faggruppe for krypto. Foto: Kaupr.io

Marius Johansen leder Skatteetatens faggruppe for krypto. Foto: Kaupr.io

Skatteetaten anslår at mellom 300.000 og 400.000 nordmenn nå investerer i kryptovaluta. Men fortsatt er det bare 10% av disse, eller ca. 40.000 personer, som har rapportert inn sine kryptoinvesteringer i selvangivelsen for 2021.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark er likevel tilfreds over at det går i riktig retning i forhold til 2020, hvor kun 15.000 rapporterte kryptoinvesteringer i selvangivelsen.

Hvem gir opplysninger

Informasjon og kontroll

De nye tallene ble lagt frem i en paneldebatt under Arendalsuka, under tittelen «Hard mot de harde, myk mot de myke». Tittelen på debatten reflekterer også Skatteetatens tilnærming til krypto som nytt investeringsområde, en kombinasjon av informasjon og kontroll.

- Vi møtte første gang på kryptovaluta i 2011. Vi jobber fortsatt mye med informasjon, om at dette er skattepliktig og om hvordan skatteyterne kan fylle ut selvangivelsen riktig. Senest i går sendte vi brev til 3.000 skatteytere som vi tror eier krypto, og ba dem om å sjekke skattemeldingen på nytt, sa Marius Johansen, som leder Skatteetatens faggruppe for krypto.

Utvikling i riktig retning

Johansen la også for første gang frem tall for hvor mange nordmenn som har rapportert inn sine kryptoinvesteringer i skattemeldingen for 2021. Antallet har økt sterkt fra ca. 15.000 til vel 40.000 i 2020. – Vi skjønner at tallene både er og burde vært høyere. Men utviklingen er positiv. I 2020 var det under 5% av de som trolig eier krypto som ga informasjon via skattemeldingen, mens andelen i år er over 10%, sa Johansen.

Skatteetaten anslår at mellom 300.000 og 400.000 nordmenn eier kryptovaluta. Dette stemmer godt overens med andre anslag. En undersøkelse gjennomført av EY Norge og Arcane Research viser at 405.000 nordmenn trolig eidde kryptovaluta i 1. kvartal i år.

Den typiske kryptoinvestor

Til tross for at det fortsatt er store mørketall i selvangivelsene, gir Skatteetatens undersøkelsen et interessant innblikk bl.a. i hvem som sparer i kryptovalutaer.  Dette er noen fakta fra. Undersøkelsene:

  • Krypto er blitt allemannsveie. Nordmenn over hele landet investerer nå i krypto.
  • Fordelingen etter kjønn og alder bekrefter fortsatt at den typiske kryptoinvestor er en mann i 30-årene. Men andelen kvinner har økt fra 10% til 14% av kryptoinvestorene. Den klart største endringen har også skjedd i gruppen under 25 år, hvor antallet kryptonvestorer har økt med 400%.
  • Gjennomsnittlig størrelse på kryptoformuene har gått ned, noe Skatteetaten tror skykldes at flere personer med små kryptobeløp har blitt flinkere til å oppgi sine kryptoinvesteringer.
  • Investorene rapporterte inn 8,8 milliarder i kryptogevinster i 2021, mot 1 milliard i 2020.
  • Fradragene er høye, på 3,4 milliarder kroner, noe skattemyndighetene ikke bare skyldes ordinære tap, men at nordmenn også taper penger i kryptomarkedet på grunn av svindel og bedrageri
  • Kryptoformuen til de 40.000 som har rapportert inn tall har økt fra 8 milliarder kroner i 2020 til 20 milliarder kroner i 2021.

Eier krypto for å følge med

Også Marius Johansen i Skatteetaten eier selv kryptovaluta, men ikke for å spekulere eller investere. – Disse investeringene er tilknyttet min jobb. Det er like mye på grunn av teknologien, som er interessant og spennende. Hvis vi skal skattelegge krypto, må vi skjønne hva som skjer. Vi kan ikke bare late som om vi kjenner produktene. Vi må prøve å skjønne teknologien og hvordan krypto fungerer, sa Johansen.

Spennende paneldebatt

Johansens presentasjon ble etterfulgt av en paneldebatt hvor mange av de sentrale samfunns- og finansdirektørene i Norge deltok.  I paneldebatten deltok Pål Lønseth, Sjef Økokrim Nikolai Nyrud Gobel, CEO Kaupang Krypto, Morten Søberg, Direktør for samfunnskontakt, SpareBank 1, Morten Baltzersen, Direktør Finanstilsynet og Nina Schanke Funnemark, Skattedirektør Skatteetaten.

Vi kommer tillbake med nærmere omtale av denne debatten, hvor temaer som krypto, skatt, kriminalitet, mikrotjenester, innovasjon og reguleringer stod i kø. Følg Kaupr på Linkedin, Facebook og Twitter og her på den nye nettavisen https://kaupr.io