Kaupr / Siste nytt / Digitale sentralbankpenger skal ikke kunne misbrukes til overvåking og kontroll, forsikrer sentralbanksjefen

Digitale sentralbankpenger skal ikke kunne misbrukes til overvåking og kontroll, forsikrer sentralbanksjefen

Sentralbanksjefen Wolden Bache hadde to primære begrunnelser for å utrede digitale sentralbankpenger, endringer i betalingslandskapet og å være «føre var».

Sentralbanksjefen Wolden Bache hadde to primære begrunnelser for å utrede digitale sentralbankpenger, endringer i betalingslandskapet og å være «føre var». 

Under åpningen av et seminar tirsdag om Digitale Sentralbankpenger (DSP) forsikret sentralbanksjef Ida Wolden Bache at digitale sentralbankpenger ikke skal kunne misbrukes til overvåking og kontroll. – Eventuelle digitale sentralbankpenger skal være godt forankret i demokratiske institusjoner med strenge innebyggede regler i forhold til innsamling og bruk av data, slik vi har på en rekke andre områder, sa Wolden Bache.

Sentralbanksjef Wolden Bache i Norges Bank adresserte dermed et av de kritiske spørsmålene som mange i omverdenen har reist i forhold til en eventuell innføring av Digitale Sentralbankpenger. Samtidig vil nok spørsmålene knyttet til personvern, overvåking og kontroll likevel fortsette å være et debattema også fremover.

Tirsdagens seminar var arrangert av Norges Bank og Digitaliseringsdirektoratet i fellesskap. Seminaret samlet rundt 100 deltakere fra privat og offentlig sektor, som også deltok i gruppearbeid etter foredragene.

Beslutning i 2023?

Norges Bank befinner seg nå i fase 4 i kartleggingen av eventuelle digitale sentralbankpenger. Mens tidligere faser har vært preget av utredninger og kartlegginger, så er fase 4 konkret med utstrakt grad av eksperimentell testing i et trygt teknisk miljø. Arbeidet foregår i samarbeid både med andre sentralbanker og aktører i bank, finans og fintech.

Denne testfasen peker frem mot en rapport som skal leveres sommeren 2023. Dersom Norges Bank anbefaler at digitale sentralbankpenger bør innføres, vil man gå i gang med et utviklingsprosjekt basert på en anbefalt teknologi. Underveis blir det nødvendig å få politisk aksept og forankring.

Betalingslandskap i endring

Sentralbanksjefen hadde to primære begrunnelser for å utrede digitale sentralbankpenger, endringer i betalingslandskapet og å være «føre var». - Betalingslandskapet er i rask endring, hvor nye digitale tjenester lanseres på løpende bånd. En viktig del av bakteppet, er at kontantbruken er lav og fallende. Da er det naturlig å utrede om det er mulig å bevare noen av egenskapene ved kontanter, eksempelvis beredskap, ved å innføre digitale sentralbankpenger, sa Wolden Bache.

Være føre var

- Den andre grunnen er at vi ønsker å være føre var. Vi må ta høyde for at noen av de endringene vi nå ser på betalingsområdet kan ha vidtrekkende konsekvenser for hele det finansielle systemet, sa Wolden Bache.

- Også i fremtiden skal det være trygt å betale i norske kroner. Et helt overordnet mål er å fremme et sikkert betalingssystem. Betalingssystemet er også viktig for monetær og finansiell stabilitet, sa hun.

Skal ikke utkonkurrere bankene

I dag har publikum tilgang på to typer penger: Kontanter, som er utstedt av sentralbanken og bankkontopenger, som er innskudd i norske banker. Wolden Bache understreket at det kun er kontantene som digitale sentralbankpenger er ment å erstatte eller supplere.

- Vi tror at kontantene kan fortsette å eksistere side om side med digitale sentralbankpenger. Digitale sentralbankpenger skal heller ikke utkonkurrere bankkontopenger. En eventuell digital sentralbankvaluta skal ikke vesentlig svekke private aktørers muligheter til å yte kreditt. Formålet må være betaling og beredskap, ikke verdioppbevaring, sa Wolden Bache.

Tester ulike teknologier

Norges Bank befinner seg nå i fase 4 i kartleggingen av eventuelle digitale sentralbankpenger. Mens tidligere faser har vært preget av utredninger og kartlegginger, så er fase 4 konkret med utstrakt grad av eksperimentell testing i et trygt teknisk miljø. Arbeidet foregår i samarbeid både med andre sentralbanker og aktører i bank, finans og fintech.

- Vi tester ut teknologiene som vi er mest nysgjerrige på. Disse er stort sett basert på blokkjedeteknologi og programmerbare digitale tokens. Ved at disse plattformene er uavhengige av teknologiene vi bruker i dag, kan de eventuelt få en viktig beredskapsfunksjon.

Ifølge Wolden Bache er det ikke et mål å erstatte dagens verktøy, men å gi sentralbanken nye muligheter. - Vi trenger å ha verktøy i beredskap, hvis den digitale utviklingen skulle gå i en annen retning enn nå, eller hvis den digitale utviklingen blir ennå sterkere enn nå, sa sentralbanksjefen.

Bredt beslutningsunderlag

Wolden Bache understreket også verdien av offentlig-privat samarbeid, – Vi har en lang tradisjon for å jobbe sammen, på tvers av institusjoner, både offentlige og private virksomheter. Vi er langt fremme i den digitale hverdagen, hvor mye er gjort, men også mye gjenstår, sa Wolden Bache som ønsket seminardeltakerne lykke til med gruppearbeidene.

Selv om utredningsarbeidet og testingen nå pågår for fullt, understreket sentralbanksjefen at det ikke er tatt endelig stilling til hvorvidt digitale sentralbankpenger skal innføres eller ikke.

- Målet er å fremskaffe et bredest mulig beslutningsunderlag den dagen beslutningen skal tas, sa Wolden Bache.