Kaupr / Siste nytt / Den norske kryptobørsen BitGate stanser driften

Den norske kryptobørsen BitGate stanser driften

BitGate varslet onsdag kveld at driften "suspenderes" inntil videre

BitGate varslet onsdag kveld at driften "suspenderes" inntil videre

Kryptobørsen BitGate, som er registrert hos Finanstilsynet, gikk onsdag ettermiddag/kveld ut med en melding til sine kunder hvor de skriver at de har “suspendert” driften inntil videre. BitGates sine kunder bes om å ta sin kryptovaluta ut av BitGate-Appen innen 23. august. Alternativt vil BitGate konvertere kryptovalutaen til norske kroner og utbetale beløpet til kunden etter denne datoen.

Kaupr.io har forsøkt å komme i kontakt med selskapets styre og ledelse, men uten å lykkes så langt. Hvordan denne beslutningen påvirker andre selskaper i systemet, som BitSpace, HandleKrypto, Keys4Coins etc., er ukjent.

Ambisiøse planer

BitGate, eller rettere sagt hovedaksjonæren BitSpace, satset stort for fem-seks år siden med å hente inn kapital fra en rekke investorer, lansere en egen kryptolommebok med BankID (som ble til BitGate), registrering hos Finanstilsynet, og med internasjonale planer etc. Men siden da har de store positive overskriftene uteblitt. Tall som Kaupr.io har hentet inn, viser at i 2022 hadde de tre selskapene BitSpace, BitGate (hvor BitSpace eier 49,5%) og BitGate Services (hvor BitGate eier 49,5%) tilsammen en omsetning på nær 3 MNOK og et tap på 2,9 MNOK. Tallene kan selvsagt se annerledes ut dersom man kjenner til interne transaksjoner mellom selskapene. 

Hva skjer videre?

I meldingen til kundene sine og i en artikkel på sine nettsider skriver BitGate bl.a.: “Vi har kommet frem til den vanskelige beslutningen å suspendere BitGate-tjenesten. Selskapet har noen utfordringer foran seg, og inntil disse er løst, har vi kommet frem til at det eneste forsvarlige å gjøre er å suspendere driften inntil videre. Som alltid er våre kunders sikkerhet og trygghet i forsetet.”

Det som er uklart er hvorfor selskapet har valgt å bruke begrepet “suspensjon”, og hva som skjer etter at en suspensjon eventuelt er over. Selskapet gir inntrykk av at de ønsker å komme tilbake, og skriver bl.a.: “Vi vil fortsette å se etter en løsning som vil gjøre oss i stand til å gjenåpne tjenesten, og håper at dere også i fremtiden vil være med oss mot målet om å gjøre krypto enkelt for alle."

Underveis må vi imidlertid forvente at Finanstilsynet vil komme på banen, og sette seg inn i hva som skjer.

Hva du kan gjøre som kunde

Dette er veiledningen som BitGate gir sine kunder når det gjelder kundemidlene: “...du må enten ta ut din kryptovaluta fra Appen, eller så vil din krypto bli vekslet til norske kroner og utbetalt til din bankkonto.” 

DU HAR ALTSÅ TO VALG

1️) Du kan sette igang uttak av kryptovaluta gjennom Appen. Dette må gjøres innen 7 dager fra dagens dato, altså senest 23. august 2023.

2) Hvis du ikke foretar deg noe innen 23. august 2023, vil din kryptobalanse automatisk bli vekslet til norske kroner, som du vil få utbetalt på din sist brukte bankkonto. 

Se sending fra Krypto Labs

Den norske YouTube-kanalen Krypto Labs brukte store deler av sin kveldssending onsdag kveld til å omtale BitGate sin beslutning, og hva det kan komme til å bety for kunder og selskapet. Sendingen til Krypto Labs kan du se i opptak her.