Kaupr / Siste nytt / Bitcoin ønsker godt nytt år med å passere 45.000 USD

Bitcoin ønsker godt nytt år med å passere 45.000 USD

Bitcoin-kursen tok av på den første ordinære hverdagen i 2024.

Bitcoin-kursen tok av på den første ordinære hverdagen i 2024.

Etter å ha beveget seg sidelengs mellom 40.000 og 44.000 USD de siste fire ukene, brøt Bitcoin-kursen tirsdag morgen (norsk tid) gjennom grensen på 45.000 USD, et nivå som Bitcoin-kursen ikke har vært på siden 21 måneder tilbake. Kursoppgangen settes i forbindelse med markedets forventninger om at de amerikanske børsmyndighetene (SEC) kommer til å godkjenne salg av Bitcoin spot-baserte ETF-er, et finansinstrument som et dusin ledende amerikanske kapitalforvaltere har søkt om å få ta i bruk.

Ved 7-tiden tirsdag norsk tid lå Bitcoin-kursen på 45.220, etter en kursoppgang de siste 24 timene på 7%. Bitcoin dro også med seg de fleste andre kryptovalutaene til en total markedsverdi på 1,82 billioner (på engelsk: trillions) USD, også det en oppgang på 6%. Det er imidlertid fortsatt et godt stykke igjen til toppen i november 2021, da totalverdien passerte 3 billioner USD. Fra 2021 til 2023 forduftet så 2 av disse billionene, før bl.a. Bitcoin igjen tok fatt på sin siste reise oppover.

Venter ETF-godkjenning

I romjulen oppdaterte de fleste av disse kapitalforvalterne sine søknader, basert på spørsmål fra SEC. De fleste forventer at SEC vil gi grønt lys, etter at forskjellige kapitalforvaltere har forsøkt å få godkjennelse for slike Bitcoin-baserte ETF-er i nærmere 10 år. Det er også ventet at den formelle godkjennelsen vil foreligge fra 10. januar, når SEC uansett har frist til å gi en av søkerne, 21Shares, tilbakemelding på sin søknad fra 2023. Likevel spekulerer markedet i at SEC allerede denne uken kommer til å gå ut med informasjon om utfallet. av prosessen.

Kjøpe eller selge på nyheten?

Tross kursoppgangen på tirsdag, hersker det imidlertid fortsatt usikkerhet i forhold til hvordan en eventuell godkjennelse av Bitcoin spotbaserte ETFer vil slå ut.Vil det bidra positivt til kursutviklingen av Bitcoin, på kort sikt, eller vil det være en “sell-the-news”-begivenhet? Rett og slett fordi markedet allerede har diskonert inn en godkjennelse. Helt siden verden største kapitalforvalter Blackrock i sommer varslet at de ville søke om de amerikanske børsmyndighetene (SEC) har nemlig oppmerksomheten og haussingen rundt ETF-prosessen vært markant og stigende, og har trolig vært en vesentlig bidragsyter til at Bitcoin-kursen har steget gjennom 2. halvår 2023. 

Indirekte eksponering

En godkjenning og lansering av ETFer basert på Bitcoin Spot-kurser regnes også som et avgjørende bevis på at  institusjonelle investorer nå for alvor har fått øynene opp for investeringer i Bitcoin og andre kryptovalutaer. Men med de usikre reguleringsmessige forholdene som hersker i USA har disse gjerne sett seg forhindrer fra å investere direkte i Bitcoin. Ved å investere i ETFer, som er en anerkjent og regulert aktivaklasse, vil disse investorene kunne få eksponering for Bitcoin, men uten å investere i kryptovalutaen i seg selv. På lengre sikt regner derfor både kapitalforvaltere og analytikere med at ETF-er kan komme til å utløse investeringer på flere billioner amerikanske dollar.

Bitcoin ingen boble?

Både kapitalforvalterne og deres investorer har også registrert at i 2023 så var Bitcoin den aktivaklassen som ga absolutt best avkastning. Kurssvingningene, eller volatiliteten, var også vesentlig lavere enn i de foregående årene. 

Makroøkonomi-ekspert og forfatter Lyn Alden mener også at tradisjonelle finansinstitusjoner begynner å tro at Bitcoin (BTC) ikke befinner seg i en klassisk boble. I et ferskt intervju med Peter McCormack påpekte Lyn Alden at Bitcoin, den ledende kryptovalutaen, har vist en generell oppadgående trend som sannsynligvis vil fortsette, basert på prisen de siste 15 årene, og uttalte følgende:

“Du ser denne gjentakende syklusen, og den har skjedd tre ganger. Tre ganger, etter en nedgang på 75% eller mer, noen ganger over 90%, har den nådd et høyere nivå. Det er svært få aksjer som har gjort dette, og jeg kunne ikke finne noen aksje som har gjort dette mer enn tre ganger. Hvis Bitcoin når et nytt høydepunkt, vil det være fjerde gang den gjør det.”, sa Aiden blant annet.

Du kan se hele samtalen mellom Peter McCormack og Lyn Alden, som ble publisert 1. Nyttårsdag, nedenfor: