Kaupr / Siste nytt / Arcario og K33 satser for fullt på formuesforvaltning innen krypto

Arcario og K33 satser for fullt på formuesforvaltning innen krypto

Arcane Crypto slår sammen teamene i Kaupang Krypto, Arcane Research og Arcane Assets til nyskapingen K33, under ledelse av konsernsjefen Torbjørn Bull Jenssen (øverst t.v.).

Arcane Crypto slår sammen teamene i Kaupang Krypto, Arcane Research og Arcane Assets til nyskapingen K33, under ledelse av konsernsjefen Torbjørn Bull Jenssen (øverst t.v.).

Det nordiske kryptoselskapet Arcario forlater retail og satser for fullt på formuesforvaltning med sin nye plattform K33. K33 er både en skybasert løsning og et forretningsområde som består av research, handel og investeringstjenester innen krypto. Arcario-sjefen Torbjørn Bull Jenssen går selv inn for å lede K33, sammen med Oisin Zimmermann som er CTO og Head of Product.

- Vi har ekstremt spennende muligheter innenfor formuesforvaltning, hvor vi kan være konkurransedyktig på tvers av hele Europa, et Europa som også er på vei til å bli et regulert kryptomarked, sier Bull Jenssen i et eksklusivt intervju med nettavisen kaupr.io.

Arcario på to ben

Enhetene som kommer til å inngå i K33 er Kaupang Krypto, Arcane Research og Arcane Assets AS, innunder K33 Holding (tidligere Arcane Crypto AS). Bull Jenssen avviser at omorganiseringen til K33 er en slanking for å tilpasse seg et bjørnemarked eller etterdønningene etter FTX-konkursen.

- Det er ingenting vi kvitter oss med nå. Tilpasningene har vi allerede gjort, da vi i fjor gikk ut av Alfaplate og da vi i høst gikk ut av Trijo, sier Bull Jenssen som beskriver nye Arcario som en todeling: K33 som den aktive og produktdrevne organisasjonen, mens det andre benet består av en investeringsportefølje med hel- og deleidde selskaper.

Farvel til Retail

K33 representerer likevel på mange måter et endelig farvel til retailkunder som målgruppe og selskaper som var forbundet med retailsegmentet: Den svenske retailbørsen Trijo ble nylig solgt og norske Kaupang har gjennom 2022 aktivt vridd seg vekk fra retail og rettet seg inn mot investorer med større kryptoporteføljer.

- Vi har ingen konkurransefordeler innenfor retail, hvor marginene er skviset. Det er på private wealth, eller formuesforvaltning, hvor vi kan ha konkurransefordeler, sier Bull Jenssen.

Nye muligheter?

2022 ser for alvor ut til å bli året hvor institusjonelle investorer, private wealth og «family offices» for alvor tar skrittet inn i kryptoinvesteringer, på tross av at 2022 også er året som har hatt kryptoverdens største finanskriser.

- FTX-konkursen er veldig veldig alvorlig, hvor mange har tapt milliarder. Men de store institusjonelle aktørene ser også på dette som en mulighet. En stor konkurrent har blitt borte, og skaper et hull i markedet, sier Arcario-sjefen.

Positivt overrasket

Bull Jenssen har siden FTX kollapset oppdatert seg jevnlig på sentimentet i kryptomarkedene, deriblant på Goldman Sachs sin vinterkonferanse for digitale aktiva.

- Jeg må innrømme at jeg er positivt overrasket.  FTX-konkursen er et ordentlig blått øye for kryptobransjen. Men de fleste ser dette som en sentralisert aktør som har feilet, ikke som et bevis på at kryptobransjen ikke har livets rett, sier Bull Jenssen som konstaterer at både kryptobransjen og tradisjonelle aktører fortsetter å bygge og posisjonere seg innenfor digitale aktiva.

Tradisjonell finans

Bull Jenssen trekker også frem flere rapporter fra bl.a. Fidelity som dokumenterer at investorer som hittil har holdt seg til tradisjonelle finansinvesteringer, er i ferd med å bli klar for å investere i krypto. Dette gjelder både investeringsselskaper, family offices og high net worth individer.

- Formueskundene har modnet og ønsker eksponering for krypto. Men de tradisjonelle formuesforvalterne har gjerne ikke kompetanse eller produktene kundene etterspør, sier Bull Jenssen som tror at disse investorene gjerne vil søke seg til profesjonelle og trygge aktører med denne kompetansen.

- Men hvorfor skal dere, en liten nordisk aktør, lykkes internasjonalt i dette markedet?

- Fokus. Mange av K33 sine konkurrenter vil forsatt være brede og også satse på retail, mens vi vil konsentrere oss fullt og helt om formuesforvaltning.

Drahjelp fra EU

Bull Jenssen tror også at aktører som Arcane Crypto og K33 vil få drahjelp av EUs sitt arbeid med å regulere kryptoindustrien, først og fremst i form av MiCA, en forordning som trolig vil bli vedtatt i februar 2023 og som deretter vil bli implementert i 2023 eller 2024. I dag er kryptoindustrien i stor grad uregulert, med unntak for at de må følge hvitvaskingslovene.

- Mens hvitvaskings-lovene på mange måter er implementert lokalt i hvert enkelt land, så vil MiCA gi oss paneuropeiske regler. MiCA kommer til å bli kjempeviktig. Det vil gi regulatorisk klarhet på tvers av hele EU og EØS-området. Vi har forberedt oss og rigget oss for dette lenge, og er i stor grad MiCA-kompatibel allerede, sier Bull Jenssen.

K33 som globalt toppdomene

Hvis man har fulgt med på Arcario AB (tidligere Arcane Crypto AB) sine delårsrapporter og -presentasjoner en stund, så har man kanskje fått med seg at selskapet løpende har rapportert om investeringer i en ny, moderne og integrert skyplattform. Denne er altså nå i ferd med å se dagens lys, og kommer på samme måte som K33 som forretningsområde til å bestå av tre deler: research, handel og investeringstjenester. Den offentlige nettsiden for K33 er nå lansert og tilgjengelig, men vil etter hvert inneholde både flere produkter og tjenester.

K33 som plattform og forretningsområde består av tre deler: research, handel og investeringstjenester.

K33 som plattform og forretningsområde består av tre deler: research, handel og investeringstjenester.

- Vi har nå et globalt toppdomene og et samlende varemerke for formuessatsingen. Det er her 100% av vårt operasjonelle trykk vil ligge. Samtidig vil denne reorganiseringen gjøre at vi er bedre posisjonert til å reagere på potensielle partnerskap, med selskaper og aktører som er interessert i formuesforvaltning, men ikke i våre øvrige investeringer, sier Bull Jenssen.

Research som døråpner

Research er den første delen som har kommet på plass i den nye skyplattformen K33. Nylig har selskapet også lansert sin nye markedsrapport «Ahead of the Curve», som inneholder både datadrevne analyser, dybdeanalyser og makroanalyser, inkludert konsekvenser for kryptomarkedene.

- I markedet som vi er på vei inn i, er research utrolig viktig. Vi leverer research i verdensklasse, som selskaper som Bloomberg, Financial Times og Reuters bruker jevnlig. Vi ser derfor store økonomiske muligheter her, i et marked hvor konkurrentene tar mange tusen dollar i måneden for sine analyser. Research kommer til å ha sin egen inntektsstrøm, men bygger også synlighet og er en fantastisk merkevarebygger sier Bull Jenssen.

Handelsplattform

Det andre området i K33 er en handelsplattform som igjen består av tre deler: Vault, Bespoke og Pro.

  • Vault er en custody-tjeneste, hvor kundene selv kan overvåke sine digitale eiendeler i et sikkert hvelv.
  • Bespoke er en tjeneste hvor kundene selv kan handle, men også ha sanntids tilgang til og kundestøtte fra K33 sine meglere.
  • Professional er en tjeneste hvor mer profesjonelle kunder kan handle 24/7, også med produkter og likviditet på andre kryptobørser

Investeringstjenester

Det tredje området i K33 består av mer aktivt forvaltede investeringsprodukter. Selskapet har fra før av et aktivt forvaltet hedgefond, som i dag har en porteføljeverdi på rundt 100 millioner kroner. Men her kommer det til å bli lansert flere investeringsprodukter etter hvert, bl.a. produkter hvor en investor kan påvirke sammensetningen av og risikoprofilen på en portefølje. Innenfor dette området vil K33 også jobbe med andre fondsforvaltere, utenfor K33.

K33 operativt i desember

Den nye K33-plattformen vil bli rullet ut i løpet av desember og inn i Q1 2023. Plattformen vil både kunne brukes direkte av kunder, av distribusjonspartnere og kapitalforvaltningfirmaer.

Arcario sin øvrige investeringsportefølje, som er uberørt av K33, vil etter dette bestå av tre selskaper:

  • Arcane Green Data, som er en heleidd Bitcoin gruvedrift i Nord-Norge
  • Pure Markets (37,5%), en interbankløsning for digitale valutaer
  • LN Markets (16%), en Bitcoin-børs bygget på Bitcoin Lightning Network

Arcario AB sin ledelse og styre er nå i gang med en strategiprosess for hvordan selskapets investeringsportefølje skal utvikle videre.