Kaupr / Siste nytt / Arcane rir av krypto-stormen

Arcane rir av krypto-stormen

Jeg har vært gjennom tre tøffe bear-markeder før. Men vi kommer til å være klare når markedet igjen snur, sa CEO i Arcane Crypto, Torbjørn Bull Jenssen da selskapet la frem tall for 2. kvartal tirsdag.

Jeg har vært gjennom tre tøffe bear-markeder før. Men vi kommer til å være klare når markedet igjen snur, sa CEO i Arcane Crypto, Torbjørn Bull Jenssen da selskapet la frem tall for 2. kvartal tirsdag.

Det nordiske kryptokonsernet Arcane taper penger på driften i 2. kvartal og skriver også ned verdier for mange millioner kroner. Men Arcane-sjefen Torbjørn Bull Jenssen er overbevist om at selskapet allerede har gjort grep som vil bringe Arcane nærmere balanse i 3. kvartal.

«A terrible marked» og «A rough quarter». Det var hvordan Torbjørn Bull Jensen beskrev markedsforholdene i 2. kvartal da Arcane Crypto la frem tall for 2. kvartal tirsdag, hvor Bull Jensen fortsatte å beskrive de siste månedene slik: Finanskrise i kryptosektoren, rekordhøye rentenivåer, energipriser som har gått «ballistisk» og en verden på randen av resesjon.

Engangsposter

Omsetningen i 2. kvartal var 84,7 MSEK mot 100,4 MSEK i samme periode 2021. EBITDA var negativt med 20,6 MSEK mot et tap på 1,5 MSEK i samme periode i 2021. Bull Jensen mente imidlertid at regnskapet var preget av flere engangsposter som ikke ville gjenta seg i 3. kvartal. En av disse postene var en earn-out i den norske kryptobørsen Kaupang på vel 10 MSEK. Justert EBITDA var dermed -9,7 MSEK.

Arcane gjennomførte også nedskrivninger i balansen, uten kontanteffekter, deriblant en nedskrivning av verdien på den svenske kryptobørsen Trijo på 28,5 MSEK. Arcane hadde også ekstraordinære kostnader knyttet til flyttingen av miningvirksomheten til Nord-Norge.

Forventer bedre tall

Bull Jensen mente at mange av kostnadene i 2. kvartal ikke ville gjenta seg i 3. kvartal. I tillegg vil lønnsomheten stige sterkt i miningvirksomheten etter flyttingen til Nord-Norge, hvor strømprisene er mye lavere enn i Sør-Norge.

Arcane ser også tendenser til at institusjonelle investorer øker sin interesse for investeringer i krypto, mens retail-markedet har opplevd en stor nedgang og har mistet mye av sin interesse.

- Fra neste kvartal forventer vi at resultatene kommer tilbake til det vi hadde i 1. kvartal, sa Bull Jensen om fremtidsutsiktene.

I 1. kvartal 2022 hadde Arcane driftsinntekter på 105,8 MSEK og en EBITDA på – 2,1 MSEK.

«Vi er klare når markedet snur"

Under fremleggelsen offentliggjorde også Arcane flere partneravtaler og nærmere detaljer om utrullingen av selskapets apper på research, investering og handel. Vi i Kaupr.io vi komme nærmere tilbake til disse nyhetene.

- Kryptoindustrien er her for å bli. Jeg har vært gjennom tre tøffe bear-markeder. Det er en noe man må regne med i krypto. Men det som virkelig gjør oss unike, er at vi fortsetter å bygge. Vi er i en god posisjon til å bygge og levere på vårt veikart. Vi er i rute og kommer til å være klare når markedet igjen snur, sa Bull Jensen