Kaupr / Siste nytt / 10 gode bevis for at kryptovinteren er over

10 gode bevis for at kryptovinteren er over

Morten Myrstad, redaktør i Kaupr.io, forklarer i en video og i denne artikkelen hvorfor han tror at kryptovinteren er over.

Morten Myrstad, redaktør i Kaupr.io, forklarer i en video og i denne artikkelen hvorfor han tror at kryptovinteren er over.

Starten på 2022 har vært preget av snøfall og et Norge kledd i vinterklær. Men vi har også startet året med å stille spørsmålet: Er kryptovinteren nå omsider over? Vi tror svaret på spørsmålet er ja, og gir deg 10 gode grunner til at vi tror det er tilfelle.

Perioden fra 2022 til nå har vært sterkt preget av det som gjerne har vært omtalt som en kryptovinter. En slik periode kjennetegnes ikke bare av at kursene går ned, men også av at kapitalstrømmene tørker inn, av oppsigelser og nedbemanninger og av at lanseringen av nye prosjekter og apper uteblir. Men en kryptovinter kan også være preget av bygging, ved at selskaper, prosjekter og startups jobber stødig, men i det stille, både med innovative teknologier og nye løsninger. Les derfor også gjerne vår artikkel “Kryptovinter i Lillestrøm?”, hvor vi i november 2022 tok temeperaturen på sektoren.

Nå tror vi imidlertid at kryptovinteren er over, for denne gang. Se vår videokommentar med 10 gode grunner, tatt opp i snøyføyka i Oslo, men scroll også nedover for å finne en utvidet begrunnelse for de 10 punktene vi har valgt ut.

1.Bitcoin den beste aktivaklassen i 2023

Bitcoin anerkjennes av stadig flere som en egen aktivaklasse, både som et alternativ til gull og som “internet of money”. Bitcoin hadde i 2023 en verdistigning på 160%, vesentlig over både tradisjonelle aktivaklasser og andre alternative investeringer.

2.Klassisk finans møter krypto og blokkjeden

Institusjonelle investorer og klassisk finans viser en økende interesse for investeringer i Bitcoin og krypto, akkurat nå først og fremst representert gjennom interessen for Bitcoin spot-baserte ETFer. Men også tokenisering av Real World Assets (RWA), som aksjer, obligasjoner, gull, eiendom etc er i ferd med å bli et sterkt voksende interesseområde både for banker og investorer. 

3.Reguleringer gir økt tydelighet og forutsigelighet

Mens USA fortsatt er preget av de amerikanske børsmyndighetenes (SECs) kamp mot kryptoprosjekter som de definerer som verdipapirer, skjer det fremskritt i reguleringene av krypto og stablecoins i Europa, Midt-Østen, Asia, Afrika og Latin-Amerika. Selv om det ofte tas to skritt frem og ett skritt tilbake, så er retningen likevel en gradvis økende tydelighet og forutsigelighet. I Europa er det også knyttet stor interesse til innføringen av MiCA, som etter planen skal starte sommeren 2024.

4.Ingen nye store kryptoskandaler

I 2023 har det ikke vært noen nye store kryptoskandaler ala FTX og Terra, som begge kollapset i 2022 etter massiv svindel. Også hacks og svindel er på vei ned, fra 4,4 milliarder USD i 2022, men er fortsatt på et altfor høyt nivå med 2 milliarder USD i 2023. Samtidig øker interessen for å forvalte kryptovalutaene sine selv, omtalt som self-custody, og investeringer i ulike sikkerhetsløsninger.

5.Venture-investeringene øker igjen

De siste årene har investeringene fra venturebransjen i web3 og blokkjedebaserte løsninger falt betydelig og fra kvartal til kvartal. I fjerde kvartal 2023 så snudde imidlertid trenden. Investeringene i krypto startups hentet i perioden oktober-desember inn 3,1 milliarder USD, mot 2,1 milliarder USD i 2. kvartal og 1,7 milliarder USD i tredje kvartal.

6.Jobbmarkedet snur til nyrekruttering

2022 var et katastrofalt år spesielt for utviklere innenfor web3, preget både av masseoppsigelser og et depressivt jobbmarked. Men også her ser det ut til at trenden nå snur, hvor både kryptobørser og startups varsler om nyrekrutteringer. Fortsatt er jobbmarkedet innen sektoren dominert av behovet for utviklere, men det søkes nå i økende grad også etter andre type stillinger, bl.a. innen forretningsutvikling, kapitalforvaltning og markedsføring, 

7.Bølge av nye desentrale apper

Trenden for desentrale apper (dapps) snudde i fjor høst, og nå lanseres det nye apper og oppgraderinger uke etter uke. Disse løsningene har selskapene jobbet med underveis i kryptovinteren og uten de store overskriftene. Men her har den enorme kapitalstrømmen fra venturebransen i 2021 og 2022, totalt 62 milliarder USD, vært til stor hjelp.

8. Nye løsninger i alle sektorer

Fortsatt er apper som bidrar til å bygge økosystemer og infrastruktur innen web3 et stort interesseområde, men vi ser nå også økende interesse innenfor forbrukerbaserte web3-løsninger. Både DeFI (Desentralisert Finans), Gaming, metaverse, sosiale medier og NFT er sektorer som er i ferd med å gjøre comeback. 

9.Teknologiutvikling uten kompromiss?

Blokkjedeteknologien er fortsatt ung, og har gjort det vanskelig å levere både på skalering, sikkerhet og brukeropplevelse. Nye, spesialbygde Layer-1-blokkjeder, Layer-2-løsninger basert på Zero-knowledge Proof-teknologi og modulbasert blokkjedeteknologi tilbyr imidlertid kraftig økende fleksibilitet, ytelse og skalerbarhet. Dette øker ikke bare skalerbarheten, men bidrar også til bedre brukeropplevelser.

10.Bedre onboarding og økt adapsjon

Barrieren for å investere i krypto eller ta i bruk en blokkjedebasert app er fortsatt altfor høy. Men vi ser nå også fremveksten av web2.5-strategier, hvor man kombinerer teknologier fra web2- og web3-verdenen, eksempelvis ved at brukere kan registrere seg og logge seg inn i en app ved hjelp av kjente verktøy som email, Google eller Facebook. Mange kjente merkevarer, innenfor retail, bil, sport og mote, drar nå nytte av dette ved å bygge sterkere relasjoner til sine kunder og fans i form av community-plattformer eller lojalitetsløsninger.

Vi ønsker deg en lykke til 2024! Vi i Kaupr kommer til å følge med.