Kaupr / Om Kaupr / Nyhetsbrev fra Kaupr

Nyhetsbrev fra Kaupr

Folk liker gjerne å konsumere innhold på ulike måter, i ulike kanaler og i ulikt tempo. Derfor gir Kaupr nå også ut nyhetsbrev på spesifikke temaer. Disse kan du abonnere på, og motta i din innboks. "Notert fra Kaupr", som deler innsikt og nyheter om web3, har allerede kommet ut med sin første høstutgave. "Unleash fra Kaupr" kan du abonnere på for å indikere interesse for høstens Unleash-konferanse og motta oppdateringer underveis.

“Notert by Kaupr” er et nyhetsbrev hvor vi deler spennende nyheter, diskusjoner og tips i et kort og enkelt format. Vi setter også gjerne søkelyset på ett bestemt tema innenfor fremtidens internett. Slike korte saker kan du også finne i vår nye spalte Notert på nettavisen kaupr.io, uten at hver enkelt sak nødvendigvis blir publisert i begge kanaler. Her kan tid, nyhetsverdi og kontekst være med å bestemme hvor og hvordan vi løfter frem en sak. I nyhetsbrevet vil du også finne tips om andre saker som vi i Kaupr har publisert den siste tiden, eksempelvis Siste nytt eller bloggposter fra nettavisen, poster i sosiale medier eller nye videoer på YouTube.

I nyhetsbrevet “Notert by Kaupr” deler vi innhold i et kort og enkelt format på norsk.

I nyhetsbrevet “Notert by Kaupr” deler vi innhold i et kort og enkelt format på norsk.

“Unleash by Kaupr” is a newsletter in English that you can subscribe for to indicate your interest in receiving an invitation to an exciting event during Oslo Innovation Week in September: "Unleashing the Future of Internet: AI, Web3, and AR/VR Converge." By signing up for the newsletter, you will receive regular updates about the event's program, speakers, panelists, and venue. The event is scheduled to take place on Tuesday, September 26th.

In the newsletter “Unleash by Kaupr” we share updates about the upcoming Unleash event.

In the newsletter “Unleash by Kaupr” we share updates about the upcoming Unleash event.