Kaupr / Om Kaupr / Ny nettside for Unleash / New web site for Unleash

Ny nettside for Unleash / New web site for Unleash

Vi har nettopp lansert en ny nettside for Unleash / We have just launched a new website for Unleash

Vi har nettopp lansert en ny nettside for Unleash / We have just launched a new website for Unleash

Vi har i dag lansert en ny nettside for Unleash Conference under Oslo Innovation Week, med denne nettadressen: https://unleash.kaupr.io/ We are happy to launch a new website for the Unleash Conference during Oslo Innovation Week, with this web address: https://unleash.kaupr.io/ This article is created both in Norwegian and English. Scroll down to read the English version

På den nye nettsiden finner du det du trenger å vite om du er interessert i arrangementet, som en mulig deltaker, foredragsholder eller en potensiell partner. Eller kanskje du bare er nysgjerrig på hva som skjer i web3-spacet i Norge og Norden?

Nok en gang har vi klart å skape mye med små ressurser, denne gangen med uvurderlig hjelp av Nicolai Amirzadeh fra Servergen. Hvis du trenger råd, utvikling eller fellesskap / Discord-hjelp i landskapet mellom web2 og web3, så bør du kontakte Nicolai!

Som før er vi fortsatt i en fase hvor folk kan melde sin interesse for arrangementet, en påmelding som fungerer som hvitelisting for arrangementet og som abonnement på Unleash nyhetsbrev, men det er nå mye enklere å finne påmeldingen via det nye nettstedet. Hvis du glemmer nettadressen til arrangementet, kan du også finne den via kaupr.io-hjemmesiden, under kaupr.io/unleash.

Utforsk den nye arrangementssiden for et omfattende innblikk i Unleash. Les om personene som står bak initiativet, dykk inn i de viktigste høydepunktene på agendaen, sjekk ut hva som finnes av muligheter for partnerskap og sponsing, følg med med sanntids dynamiske oppdateringer, ta kontakt gjennom kontaktinformasjon og få et første innblikk i hvilke foredragsholdere vi kommer til å by på.

Bli med Unleash for å utforske hvordan AI, Web3, AR/VR og data konvergerer og former fremtiden til internett! Hvis du ønsker å bekrefte at du er interessert og motta jevnlige oppdateringer om eventet fremover, gå inn på den nye nettsiden og registrer deg. Registreringen fungerer også som en whitelisting for eventet, som er gratis.

ENGLISH VERSION: Unveiling the Unleash: A Fresh Website for the Upcoming Event!

We are happy to launch a new website for the Unleash Conference during Oslo Innovation Week, with this web address: https://unleash.kaupr.io/ On the new website you will find what you need to know if you are interested in the event, as a possible attendee, speaker or a potential partner. Or maybe you are only curious about what happens in the web3 space in Norway and in the Nordics?

Yet again we have been able to punch above our weight with priceless help by Nicolai Amirzadeh from Servergen. If you need any advice, development or community / Discord help in the landscape between web2 and web3, he is the guy!

As before we are still in a phase where people can register their interest for the event, a registration that works as a whitelisting for the event and as a subscription for the Unleash newsletter, but it is now much easier to find the registration via the new website. If you forget the web address for the event, you can also find it via kaupr.io home page, under kaupr.io/unleash.

Explore the exciting new event page for a comprehensive glimpse into the Unleash initiative. Uncover the people driving this movement, delve into the key highlights of the agenda, seize partner opportunities, stay tuned with real-time dynamic updates, get in touch through contact information, and get a sneak peek at our lineup of announced speakers (with many more awe-inspiring speakers yet to be revealed!).

So what are you waiting for? Join Unleash to explore how AI, Web3, AR/VR and data are converging and shaping the future of the internet! If you want to confirm your interest and receive regular updates about the event going forward, go to the new website and register. The registration also serves as a whitelisting for the event, which is free.