Kaupr / Om Kaupr / Morten Myrstad - redaktør og founder

Morten Myrstad - redaktør og founder

Morten Myrstad har bakgrunn som journalist i Dagens Næringsliv, byrågründer i Cox Kommunikasjon, kommunikasjonsrådgiver i Dinamo PR og digital forretningsrådgiver i The New Company. Gjennom sin konsulentvirksomhet hjelper Myrstad virksomheter med å finne og ta i bruk moderne intranett- og internettløsninger.

Myrstad har de siste par årene supplert sin kunnskap innen web1 og web2 med solid innsikt i digital og virtuell økonomi generelt og web3 og metavers spesielt. Denne kunnskapen har det vært naturlig å gjøre tilgjengelig for intereresserte lesere og seere gjennom den uavhengige nettavisen kaupr.io.