Kaupr / Om Kaupr / Kaupr søker partnere

Kaupr søker partnere

Kaupr.io går nå aktivt ut og søker etter partnere som ønsker å støtte god og uavhengig journalistikk, i prinsippet på alle områder innenfor en ny mediesatsing.

Kaupr.io går nå aktivt ut og søker etter partnere som ønsker å støtte god og uavhengig journalistikk, i prinsippet på alle områder innenfor en ny mediesatsing.

Takk til alle som har heiet på oss, siden kaupr.io ble lansert i midten av august! Vi anser potensialet som vesentlig større enn vi hadde trodd da ideen ble født. Men samtidig er det også ordentlig krevende å bootstrappe en ny mediesatsing i et tøft marked. Vi går derfor nå aktivt ut og søker etter partnere som ønsker å støtte god og uavhengig journalistikk, i prinsippet på alle områder innenfor en ny medievirksomhet.

Denne invitasjonen går både til enkeltpersoner, klynger, virksomheter, utdannings- og forskningsinstitusjoner og investorer. Hvis noen av områdene nedenfor fremstår som interessante for deg eller din virksomhet, send en epost til morten@kaupr.io.

Redaksjonelle prinsipper

Vi gjør oppmerksom på at eventuelle partnerskap må bygges på følgende redaksjonelle prinsipper:

 • Kaupr.io redigeres etter Redaktørplakatens retningslinjer og Vær Varsom-plakaten
 • Kaupr.io kommer, når tiden er inne, til å søke om medlemsskap i Fagpressen
 • Alle nyheter og artikler er signert, og basert på uavhengige journalistiske metoder
 • Vi publiserer per i dag ingen artikler som er sponset eller som representerer såkalt «native advertising»
 • Vår bloggspalte er åpen for debattinnlegg og analyser fra tredjeparter, men ikke for promotering av produkter, merkevarer eller produkter

Hvis du har tanker, ideer eller spørsmål om våre redaksjonelle prinsipper, ta kontakt med oss!

Samarbeid om innhold

Nedenfor følger noen aktuelle former for innholdssamarbeid:

 • Vi er åpne for innholdssamarbeid med studenter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, eksempelvis knyttet til bachelor-oppgaver
 • Vi er åpne for å utvikle og syndikalisere vårt innhold til andre medievirksomheter, i inn- og utland, som ikke er en direkte konkurrent i vårt primære marked
 • Vi er åpne for mediesamarbeid med eventarrangører og klynger som ønsker å bidra til økt debatt og kunnskapsdeling
 • Vi er åpne for mediesamarbeid i andre formater, eksempelvis podcaster, streamingkanaler etc.

Hvis du har tanker, ideer eller spørsmål om mulig innholdssamarbeid, ta kontakt med oss!

Engasjement av Morten Myrstad

Gründer og redaktør Morten Myrstad er en erfaren journalist og digital forretningsrådgiver med solid kunnskap både om sosiale medier og samhandling, digitale og virtuelle arbeidsplasser og om web3 og metaverset, neste generasjons internett. Myrstad kan engasjeres av bedrifter og organisasjoner, bl.a. i følgende roller:

 • Foredrag og workshops
 • Programledelse og intervjuer
 • Moderator, panelledelse eller -deltakelse

Myrstad har solid erfaring med digitale formater, gjennom streaming, webinarer, audioevents og drifting av YouTube-kanaler.

Morten Myrstad har de siste ukene vært intervjuer og moderator både på Nordic VR Forum og Oslo Creative Tech Week

Morten Myrstad har de siste ukene vært intervjuer og moderator både på Nordic VR Forum og Oslo Creative Tech Week

Hvis du har spørsmål knyttet til mulig engasjement av Myrstad, ta kontakt med oss!

Myrstad som kommentator

Myrstad har tidligere vært brukt bl.a. av TV2 Økonominyhetene som kommentator om sosiale og digitale medier. I sin nye rolle som gründer og redaktør i kaupr.io kan Myrstad, basert på sin løpende overvåking av nyheter og trender, være en aktuell kommentator bl.a. på følgende temaer:

 • Digital økonomi
 • Fremtidens internett
 • Web3 og NFT-teknologi
 • Metavers
 • Creative Technologies

Myrstad kan bidra til å kommentere disse trendene, både sett fra et samfunns-, økonomi-, forbruker- og lederperspektiv.

Hvis du har spørsmål om Myrstad som en aktuell kommentator, ta kontakt med oss!

Lesere og seere som partnere

Vi har valgt å dele våre tanker og vårt arbeid åpent, bl.a. i sosiale medier, noe som gjerne omtales som åpen produktutvikling og innovasjon. Dette er svært frigjørende, ettersom vi ikke har noen skjulte agendaer.  Samtidig gjør det også at vi føler oss som del av noe større, sammen med mange andre enkeltpersoner, klynger, bedrifter og samfunnsaktører. Dette ønsker vi å videreutvikle, til å bygge et community som fungerer toveis, ikke bare mellom oss som redaksjon og våre lesere / seere, men også våre lesere / seere seg imellom. Nedenfor følger noen flere tanker omkring dette.

Hvis du har tanker, ideer eller spørsmål om forholdet mellom kaupr.io og deg som leser eller seer, ta kontakt med oss!

Bygge en community-plattform?

Vi nærmer oss nå 1.000 følgere innenfor våre sosiale plattformer på Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram og YouTube. Dette er vi veldig glade for! Men så langt er vel disse sosiale mediene først og fremst en alternativ publiseringskanal. Innenfor web3 er det svært vanlig å invitere til å dele nyheter, tanker og ideer i et sosialt medium eller community. Svært ofte velger man Discord som plattform. Vi oppfatter at Discord kan være både forvirrende og vanskelig å få oversikt over, ikke minst for brukere som fortsatt befinner seg i en web2-verden. Samtidig skjer det akkurat nå enorme investeringer i nye sosiale nettverk og community-plattformer, basert på web3-teknologi. Så det vi lurer på, er om vi skal vente til noen av disse er tilstrekkelig modne, eller like gjerne hive oss inn i Discord nå, og så eventuelt migrere til en annen plattform siden. Vi lurer også på – kanskje har vi ennå ikke et tilstrekkelig stort community rundt oss til at en community-plattform ville ha tilstrekkelig bærekraft og engasjement?

Hvis du har tanker, ideer eller spørsmål om Kaupr i en community-basert sammenheng, ta kontakt med oss!

Streaming, townhalls eller audio events?

Vi har fra før av erfaringer med å kjøre både live streaming på Facebook og YouTube og social audio-debatter på plattformer som Clubhouse. Kanskje kan det være et skritt på veien å invitere til Live streaming eller Live Audio Events, eksempelvis på Linkedin, hvor vi har vårt største og mest engasjerte community? Hvor vi inviterer til en aktuell debatt sammen med spennende gjester, og muligheter også for publikum til å delta? Vi synes dette kunne vært veldig spennende, men akkurat nå ville det trolig kreve for mye av oss, med mindre vi hadde styrket teamet eksempelvis med en community manager og/eller en medprodusent.

Hvis du har tanker, ideer eller spørsmål om virtuelle events, ta kontakt med oss!

Hvorfor ikke innføre abonnement?

Et spørsmål vi ofte får, hvorfor ikke innføre abonnement på kaupr.io sitt innhold? Det er to grunner til dette:

 • Hvis vi hadde lagt innholdet bak en betalingsmur, så ville det tatt år før mange hadde visst om at det faktisk finnes en norsk publikasjon som dekker digital og virtuell økonomi. Ja, med så lite kunnskap som det fortsatt finnes om trender som web3, NFTer, metavers etc., så ville det vært svært vanskelig å forklare hva publikasjonen faktisk handler om – til de som ikke allerede var abonnenter.
 • Vi HAR tanker omkring betalingstjenester, men da som del av en fremtidig virtuell økonomi, hvor vi også kan tilby våre lesere / seere andre tjenester og økonomiske fortrinn, eventuelt en form for deleierskap i prosjektet. Tokenomics kalles dette på fagspråket, og om det i fremtiden kommer til å skje i form av «Social tokens» eller «NFT-medlemsskap», ja det vet vi ikke. Men vi kommer til å utrede dette underveis, parallelt med at kaupr.io fremstår med en slags «Product Market Fit», dvs. at Kaupr-prosjektet begynner å bli modent. 

Vi vurderer forsåvidt løpende om vi bør lage en VIP-tjeneste, hvor unikt innhold og analyser gjøres tilgjengelig for interesserte, eksempelvis i form av et nyhetsbrev med en månedlig eller ukentlig prislapp. Men vi tror ikke vi er helt klare for dette ennå ....

Hvis du har tanker, ideer eller spørsmål om Kaupr i en fremtidig digital betalingsøkonomi, ta kontakt med oss!

Annonsering av jobber og merkevarer

Hvorfor ikke starte med å tilby annonser, både for jobber og merkevarer, lurer du kanskje på?
Joda, det er på dagsorden. Men vi har først ønsket å bygge opp trafikk på et høyere og mer regelmessig nivå, slik at vi kan ha et interessant produkt og en aktuell målgruppe å tilby relevante annonsører. Men samtidig kan det også være en fordel for din bedrift eller merkevare å bli identifisert med et fremtidsrettet stoffområde – så tidlig som mulig. Vi har derfor to partnerinvitasjoner, en til aktuelle annonseselgere og en til aktuelle annonsører.

Hvis du kan tenke deg å jobbe med annonsesalg for kaupr.io, ta kontakt med oss!

Hvis du og din bedrift ønsker å diskutere annonseplassering i kaupr.io, ta kontakt med oss!

Støtte og donasjoner

Vi er så heldige at vi kunne starte kaupr.io med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord. Vi sier takk! Denne støtten gjorde at vi kunne videreutvikle ideen om en publikasjon som bl.a. dekket NFT-markedet, og faktisk komme i gang! Vi fortsetter løpende å kartlegge om det finnes andre offentlige støtteordninger som vi i kaupr.io kunne søkt om støtte til. Kanskje finnes det også stiftelser, som vi ennå ikke er oppmerksomme på.

Samtidig er vi åpne for donasjoner, dersom det skjer som en støtte til økt kunnskapsdeling og god journalistikk, men uten noen som helst betingelser ellers.

Hvis du tips eller innspill om støtte eller donasjoner, ta kontakt med oss!

Bootstrapping eller egenkapital?

De fleste av våre lesere og seere vet at kaupr.io per i dag bootstrappes 100% av Morten Myrstad, men med god hjelp og støtte fra et nettverk av dyktige fagfolk. Dette er imidlertid ikke stort nok til å kunne skalere opp vår løpende produksjon, eller gå inn på nye satsingsområder. Utenom oppbygging via løpende inntjening, er finnes det vel fire alternativer for å kunne styrke kapitalsiden: At vi inviterer inn flere founders, som blir med på en bootstrapping. At vi crowdfounder, på «tradisjonell» måte. At vi minter tokens, som selges som NFTer eller «social tokens». Eller at vi henter kapital fra business angels eller profesjonelle investorer. Alle disse modellene har både sine pro og contra, og kan heller ikke uten videre fungere sammen.

Hvis du har tanker eller ideer om hvordan Kaupr.io kan styrkes kapitalmessig, ta kontakt med oss!

God journalistikk skaper verdier

Vi håper at noen av de aktuelle partnerområdene beskrevet ovenfor kan ha interesse for deg, eller kanskje for noen som du kjenner. Eller kanskje du har en idé som vi ikke har tenkt på! Vi kan ikke per i dag presentere en gjennomarbeidet avkastningsmodell, for deg som leser / seer, virksomhet eller samfunnsaktør. Men det vi føler oss trygge på, er at god og uavhengig journalistikk skaper verdier og gjør verden litt klokere.