Kaupr / Notert / Notert onsdag 17. januar 2024

Notert onsdag 17. januar 2024

Nedenfor finner du saker vi har notert oss frem til og med onsdag 17. januar 2024.