Kaupr / Notert / NFT-salget på Polygon stiger og passerer 38 millioner USD

NFT-salget på Polygon stiger og passerer 38 millioner USD

Polygon har opplevd en økning i salget av NFT-er, og har per 15. januar oversteget 38 millioner dollar. Siden starten av 2024 utgjør salget av Polygon NFT-er en tredobling i forhold til foregående måned, skriver SKOR Metaverse på Linkedin. En av de største årsakene til oppgangen er web3-spillet Gas Hero. Polygon er en såkalt Layer 2-plattform på Ethereum.