Kaupr / Notert / Hvorfor kollapset NFT-markedet?

Hvorfor kollapset NFT-markedet?

Hvorfor kollapset NFT-markedet, og er bunnen nådd? Det er spørsmål som Roy Bhasin ( = Zeneca) stiller og drøfter i et av sine siste nyhetsbrev.

NFT-markedet har ifølge Zeneca kollapset grunnet oversupply, bearish marked og lav interesse. NFT-prisene faller grunnet enkel økonomisk prinsipp: tilbud overgår etterspørsel. Lån og lån mot NFT-er forsterker volatiliteten. NFT-er har vært spekulative og fokusert på å tjene penger. Verdien avhenger av eksterne faktorer og det er oft knyttet stor risiko til prosjektenes gjennomføringsevne. Zeneca ser muligheter for langsiktige investorer nå som de fleste er redde. Men “dette markedet er utfordrende og krever mental styrke”, skriver han.

Det finnes både gratis og betalte versjoner av Zeneca sitt nyhetsbrev. Over 400.000 følger nå Roy Bhasin sitt innhold.

Why did the NFT market collapse?

Why did the NFT market collapse?

Vår takeaway:

Den første bølgen av NFTer handlet først og fremst om NFT-kunst og PFPer (Profile Pictures. NFT-kunst finnes det fortsatt et marked for, selv om prisene på ingen måte er så høye som de var. Derimot har svært mange NFT-prosjekter som satset på å bygge en helt ny merkevare, gått 90-95% ned i verdi. Samtidig er NFT-teknologi i ferd med å bli tatt i bruk på stadig nye områder, bl.a. som inngangsbillett til eventer og som lojalitetsskapende verktøy. Mens de opprinnelige NFT-ene var statiske, er det også i ferd med å vokse frem en helt ny type NFT-verktøy, nemlig dynamiske NFT-er som kan tas i bruk som interaktive mikro-applikasjoner.