Kaupr / Notert / Forstå Web3 på 12 dager

Forstå Web3 på 12 dager

Zen Academy fortsetter å lage enkelt, kort og forståelig materiale om web3, krypto, NFTer og andre begreper i den nye verdenen. Denne gangen har Zen Academy i samarbeid med Canadian web3 Council laget emailserien “Onboard to Web3 in 12 days”.

Ved å registrere seg, vil abonnenten 12 dager fremover motta enkle læringsmoduler i sin innboks. Dette er en læringsform som kalles nanolæring, som for mange kan gi et høyt læringsutbytte på vanskelige temaer. Dette har Zen Academy også prøvd før, bl.a. gjennom kurset “30 days of NFTs”.

Hvis man er ekstra læringsvillig og utålmodig, er det også mulig å lese seg gjennom de 12 minikursene på nettet. Men også da må man registrere seg for å få tilgang. Det kan du gjøre her.

Målet med kurset er å avmystifisere Web3, krypto, NFT-er og blockchain-teknologi på enklest mulig måte. Kurset som Zen Academy har utviklet inneholder derfor generelle temaer som bl.a. “What is blockchain?”, “What is a crypto wallet?” “What is a DAO?” etc. Men noen av modulene omhandler også spesielle forhold knyttet til kryptoregulering i Canada.