Kaupr / Kalender / Kalender Arkiv / Tech Forum Innsikt 3 - Hva er Blockchain?

Tech Forum Innsikt 3 - Hva er Blockchain?

Organizer: Juristforbundets Tech Forum

When: 25. september kl. 16:00 - 18:00

Where: Kulturhuset, Oslo

Om eventet

Hva er Blockchain? Og hvilken rolle spiller denne teknologien i den digitale økonomien og samfunnsdigitaliseringen? En innføring med etterfølgende diskusjon om juridiske perspektiver.

Etter seminaret inviteres til uformelle samtaler over en fingermatsbuffè.

NB! Begrenset antall plasser. 

Arrangementet er i utgangspunktet forbeholdt medlemmer av Juristforbundet, men hvis det er ledige plasser åpnes det også for ikke-medlemmer etter 11. september.

Program:

Juristforbundets Tech Forum inviterer til det tredje seminaret i Tech Forums Innsiktsserie. Blockchain-teknologien spiller en alt større rolle i måten vi håndterer data, transaksjoner og forretningsprosesser på, og har derfor også en alt større betydning for den digitale økonomien og samfunnsdigitaliseringen.

Som med all teknologi, byr også blockchain-teknologien på muligheter og utfordringer. Det er den underliggende teknologien, ikke bare for kryptovaluta, men for å blant annet fasilitere sikkerhet og kontroll med hensyn til transaksjonsprosser, identifisering av rettssubjekter, logistikkprosesser og kontrakter, samt for å manifestere reelle verdier til digitale objekter.

Samtidig er det usikkerheter knyttet til kryptovaluta med hensyn til blant annet sikkerhet, skatt og andre rammebetingelser, samt hvordan nasjonalbanker forholder seg til denne typen valuta. Teknologien vil videre kunne misbrukes for blant annet kriminelle formål og derfor også stille krav til tilsyns- og etterforskende myndigheters kompetanse og behov, de verktøy og virkemidler som disse har eller trenger tilgang til, og hvordan dette skal reguleres.

Som jurister må vi forstå hvordan blockchain-teknologien fungerer, påvirker og utfordrer juridiske problemstillinger innenfor såvel privat som offentlig sektor.

Seminaret vil gi en grunnleggende innføring i hva blockchain er, med praktiske eksempler på muligheter og utfordringer innenfor både privat og offentlig sektor. Deretter følger en åpen diskusjon om juridiske perspektiver og reguleringsbehov.

Mer informasjon

Her kan du finne eventsiden.