Kaupr / Kalender / Kalender Arkiv / NORSTELLA inviterer til SAMHANDLINGSARENA #18

NORSTELLA inviterer til SAMHANDLINGSARENA #18

Organizer: Norstella

When: Avvikles i tre deler: 14.09, 28.09 og 12.10

Where: Digitalt

Om eventene:

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid?

Hva er alternativet?

NORSTELLA avvikler sin 18. samhandlingsarena i tre deler. 2 webinar med påfølgende paneldebatt.

Program:

TID: 14. september 2023 kl. 10:00-11:30.
STED: Digitalt - Webinar 1

TEMA: Hva er svakheten ved dagens styringsmodell?

TID: 28. september 2023 kl 10:00-11:30.

STED: Digitalt - Webinar 2

TEMA: Hva er alternative styringsmodeller?

TID: 12. oktober 2023, kl 10:00-11:30

STED: Digitalt - Webinar 3

TEMA: Paneldebatt - digitalisering og styringsstruktur

Mer informasjon:

Her kan du finne mer informasjon og melde seg på.