Kaupr / Jobb / Nikolai Gobel til DNB som ekspert på digitale aktiva

Nikolai Gobel til DNB som ekspert på digitale aktiva

- Vi ønsker å lære mer og forstå hvilke muligheter som finnes for oss som bank innenfor digitale aktiva. I denne prosessen blir kompetansen og den praktiske erfaringen til Nikolai viktig for oss, sier DNBs Innovation Manager Ole Morten Sunde (t.v.) om sin nye kollega Nikolay Nyrud Gobel. Foto: Stig Fiksdal, DNB.

- Vi ønsker å lære mer og forstå hvilke muligheter som finnes for oss som bank innenfor digitale aktiva. I denne prosessen blir kompetansen og den praktiske erfaringen til Nikolai viktig for oss, sier DNBs Innovation Manager Ole Morten Sunde (t.v.) om sin nye kollega Nikolay Nyrud Gobel. Foto: Stig Fiksdal, DNB.

Nytt om navn: I desember startet Nikolay Nyrud Gobel i ny jobb som DNBs produktekspert på digitale aktiva. Før det hadde Gobel i fem år vært gründer og daglig leder i meglertjenesten Kaupang Krypto. For DNB er ansettelsen en del av en bankens utforskning av mulighetsrommet innen digitale aktiva. - DNBs nysgjerrighet på å utforske et landskap jeg kjenner veldig godt til og brenner for ble avgjørende for at jeg valgte DNB, forteller Gobel.

På tross av store svingninger og stor turbulens i markedet og aktørbildet er det fortsatt betydelig aktivitet og interesse for krypto og digitale aktiva mer generelt. I Norge eier omkring 10 prosent av befolkningen krypto.

– Som med alle nye teknologier som er relevante for vår virksomhet utforsker vi hvilke posisjoner vi kan ta i fremtiden, og hvordan det kan gjøres på en ansvarlig måte i tråd med regelverksutviklingen på området, sier Ole Morten Sunde, Innovation Manager i Products & Innovation i DNB.

Produktekspert

Som et ledd i denne utforskningen har Sunde fått med seg Nikolai Nyrud Gobel som bankens nye produktekspert på digitale aktiva. Han kommer fra Kaupang Krypto, en meglertjeneste for kryptovaluta som Gobel selv startet opp for fem år siden.

– Etter flere år i samme selskap var jeg moden for nye utfordringer. Jeg var i dialog med flere, men det var DNBs nysgjerrighet på å utforske et landskap jeg kjenner veldig godt til og brenner for som ble avgjørende. Også er det jo spennende å se på dette med bankbrillene på, forteller Gobel.

Det han sikter til er hvordan han mener teknologien kan komme til å påvirke finansnæringen i fremtiden, og hvordan finansnæringen kan utforske bruk av teknologien for å forbedre prosesser og møte kundebehov.

I en tidlig fase

Selv om DNB utforsker mulighetsrommet innen digitale aktiva, samt bygger kompetanse, behandler ikke banken kryptohenvendelser fra kunder annerledes nå enn før.

– Vi er i en tidlig fase hvor vi utforsker potensialet til teknologien og stiller mange spørsmål. Vi behandler dette området på lik linje med annen ny teknologi innen finans. Vi ønsker å lære mer og forstå hvilke muligheter som finnes for oss som bank. Det betyr blant annet at vi jobber med å finne ut av vår mulige plass i økosystemet. I denne prosessen blir kompetansen og den praktiske erfaringen til Nikolai viktig for oss, forteller Sunde.

Regulatorisk modning

DNB opplever økende regulatorisk modenhet rundt digitale aktiva hvor nasjonale myndigheter som Norges Bank, Finanstilsynet, Økokrim og Skatteetaten bygger opp kompetansemiljø innen krypto.

– Dette er viktig fordi det er et stort behov for regulering, avklaringer og veiledning. På sikt kan dette gjøre området tryggere for kunder og bidra til at regulerte finansinstitusjoner kan utforske mulighetsrommet og utvikle relevante tjenester med god risikostyring. Etter hvert som bruk og håndtering av digitale eiendeler innarbeides mer hos regulerte finansielle aktører kan det blant annet bidra til å forenkle kampen mot økonomisk kriminalitet og styrke skatterapporteringer, avslutter Sunde.