Kaupr / Jobb / Jobb Gamle saker / Skatteetaten: Kryptovaluta og digitale eiendeler

Skatteetaten: Kryptovaluta og digitale eiendeler

Arbeidsgiver: Skatteetaten

Stilling: Kryptovaluta og digitale eiendeler

Sted: Lillehammer, Oslo, Bergen eller Hamar

Søknadsfrist: 17. januar 2023

Om stillingene (2)

Hos Skatteetaten vil du blant annet delta i kontrollarbeid, med kartlegging og analyser av kryptovaluta og virtuelle eiendeler. Du vil bidra i å utforske nye metoder for analyse og være med på å definere programvare for skattlegging av kryptovaluta og virtuelle eiendeler.  I tillegg vil du bidra til metodeutvikling og kompetansedeling innenfor etatens arbeid med krypto og virtuelle eiendeler. Du vil også holde deg oppdatert på og dele relevante trender innen krypto, slik at vi kan forebygge feilrapportering av skatt og avgift.

Stillingene inngår i avdeling Fokusområder som er en del av divisjon Innsats i Skatteetaten. Fokusområder har ansvar for å håndtere særskilt prioriterte risikoområder som inkluderer kryptovaluta og virtuelle eiendeler som en integrert del av en helhetlig finanssatsning. Vi skal bidra til måloppnåelse gjennom effektiv virkemiddelbruk og sikre riktig fastsetting av skatt for risikoområder og komplekse forhold. Avdelingen skal forvalte og utvikle effektive og treffsikre virkemidler for å håndtere og forebygge avvik i etterlevelsen. 

Om Divisjon innsats i Skatteetaten

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 500 årsverk.

Mer informasjon

Her kan du finne mer informasjon om og søke på stillingene.