Kaupr / Blogg / Torbjørn Bull Jenssen: Bitcoin - en forsikring mot dollar-kollaps og fallende tillit internasjonalt

Torbjørn Bull Jenssen: Bitcoin - en forsikring mot dollar-kollaps og fallende tillit internasjonalt

Torbjørn Bull Jenssen er CEO i kryptoselskapet K33 og morselskapet Arcario AB, som er børsnotert i Sverige

Torbjørn Bull Jenssen er CEO i kryptoselskapet K33 og morselskapet Arcario AB, som er børsnotert i Sverige

Kritikere hevder fortsatt at bitcoin er en boble som skal til null, men boblen har sprukket mange ganger og kommet tilbake hver gang. Hva er det egentlig som skjer? Er bitcoin den første boblen som blåser seg opp igjen, gang på gang, eller er det noe fundamentalt som driver bitcoin, som kritikerne ikke har fått med seg?

Dette spør Torbjørn Bull Jenssen om i en kommentar som han har kalt for sin «Investeringstese for Bitcoin». Bull Jenssen er CEO i det norske kryptoselskapet K33 og i morselskapet Arcario AB, som er børsnotert i Sverige.

Bull Jenssen fortsetter sin kommentar nedenfor: 

Personlig tror jeg at bitcoin vil stige i verdi i årene som kommer som en følge av to fundamentale faktorer som vil drive frem økt etterspørsel:

  1. Bitcoin blir en global reservevaluta; et grenseløst og nøytralt alternativ til nasjonale valutaer
  2. Den amerikanske dollaren vil få seg en skrell ettersom gjeldsoverhenget er for høyt og investorer vil se til lett omsettelige og ikke-inflatoriske eiendeler som bitcoin.

Hva skal til for at man bør kjøpe bitcoin?

I utgangspunktet er det bare to situasjoner der du bør kjøpe bitcoin:

1)    Hvis du tror at bitcoin vil øke over tid.

2)    Hvis du tror at du kanskje vil ønske tilgang til de unike egenskapene til bitcoin på et tidspunkt i fremtiden, og at det er en risiko for at du ikke vil være i stand til å kjøpe bitcoin når du trenger det. 

Du trenger ikke være sikker på noen av punktene ovenfor, da investering handler om sannsynligheter, forventningsverdier og usikkerheter. Du trenger heller ikke å investere alle pengene dine eller ingen. For de fleste er en liten allokering det som vil være fornuftig; litt som når du kjøper en forsikring.

For å identifisere om kjøp av bitcoin er riktig for deg eller ikke, må du finne ut hva du forventer av prisbevegelse og hvilke nytteverdier du potensielt kan oppnå ved å eie bitcoin selv.

Det er allerede hundrevis av millioner av mennesker over hele verden som har bestemt seg for at bitcoin er riktig for dem. Alle forventer at bitcoin vil stige i verdi over tid og/eller tror at de vil trenge å utnytte de unike egenskapene til bitcoin på et tidspunkt i livet. De forskjellige begrunnelsene er like mange som det eiere av bitcoin.

Hvorfor tror jeg at bitcoin vil øke i verdi?

I løpet av de kommende årene ser jeg mange forskjellige drivere som kan føre til økt pris på bitcoin, sånn som:

●      Halveringen av bitcoin-produksjonsraten i april 2024.

●      Økt tilsig av kapital til bitcoin-fond nå som de store aktørene på Wall Street begynner å markedsføre produktene sine

●      Økt etterspørsel som følge av den kontinuerlige formuesoverføringen til den yngre generasjonen, som er mer tilbøyelig til å investere i bitcoin.

Ingen av disse driverne kan imidlertid gi en grunnleggende begrunnelse for hvorfor noen skal kjøpe bitcoin i utgangspunktet. Driverne kan bare forklare endringer i etterspørselen, gitt at det allerede er etterspørsel.

Hvis det ikke fantes andre faktorer, ville verdien av bitcoin vært svært sårbar, da den delte illusjonen om at bitcoin har verdi og ikke underliggende egenskaper, ville vært det eneste som hadde holdt bitcoin oppe. Om så var tilfellet ville kritikerne ha rett, og bitcoin ville kun vært som Beanie Babies, NFTer eller tulipaner for den saks skyld; en finansboble som til slutt ville sprekke.

Jeg er ikke tilhenger av handel av finansielle bobler, men jeg er samtidig en av de hundrevis av millioner eierne av bitcoin. Grunnen er at jeg ser mye fundamental verdi avledet fra de unike egenskapene til bitcoin, og min langsiktige investeringsoppgave er ganske enkel: Jeg tror at bitcoin vil bli et viktig brikke i det globale finansielle systemet, og at dette vil drive betydelig investoretterspørsel. Dersom dette skulle spille seg ut forventer jeg at prisen på bitcoin vil passere flere hundre tusen dollar.

Jeg er ikke sikker på dette og har ikke allokert hele formuen min til bitcoin, men jeg er overbevist nok til å ta det mange vil beskrive som en uansvarlig stor posisjon.

Kollapsende tillit internasjonalt

Slik jeg ser det, beveger vi oss mot en multipolar og fragmentert internasjonalt situasjon. Dagene med USA som den klare hegemonen er over. I en verden med mer balanserte og konkurrerende geopolitiske interesser, ser jeg ikke hvordan Kina ville stole på dollaren, hvordan USA ville stole på Yuan, hvordan Russland ville stole på euroen og omvendt, osv.

Da Russland invaderte Ukraina ble deres valutareserver frosser av USA og EU, og politiske interesser jobber nå for å konfiskere eiendelene og bruke dem mot Russland. Hele verden følger med, og nasjonalstater rundt hele kloden leter nå etter eiendeler som ikke enkelt kan konfiskeres, som gull som de holder innenfor egne grenser.

Det er mot dette bakteppet jeg tror at bitcoin vil vise sitt sanne ansikt. Jeg tror at handel i varer og tjenester vil fortsette globalt, noe som betyr at det vil være behov for globale betalingssystemer.

Men hvordan vil bedrifter og enkeltpersoner kunne betale når mottakeren av betalingen opererer fra et annet land eller en annen geopolitisk klynge? Hva skjer hvis en eksportør bare godtar yuan, men du bare har dollar? Per definisjon kan du ikke bare bytte dollar til yuan, fordi aktørene som er villige til å stole på dollar, som på slutten av dagen er krav på amerikanske banker og USA, ikke ville være villige til å stole på yuan i et scenario der internasjonal tillit bryter sammen.

Dollar blir ikke forvandlet til yuan når du veksler dem. Det som skjer i stedet er at den med dollar prøver å finne noen som har yuan som kan selge disse i bytte mot dollar. Når du ikke har noen som stoler på både Kina og USA, dvs. er villige til eller i stand til å holde krav på både amerikanske og kinesiske aktører, vil du heller ikke ha noen som er villige til å veksle direkte mellom dollar og yuan.

Løsningen i et slikt scenario er imidlertid enkel. Du trenger et nøytralt og gjensidig betrodd verdiobjekt. Gull kan tjene denne rollen, og har gjort det historisk, men det er upraktisk og dyrt å sende gull rundt fysisk. Olje kan også brukes, men er ikke delbart nok og er dyrt å lagre og beskytte. Til slutt kan man tenke seg små nøytrale land som Sveits og deres valuta som bindeledd, men de vil sannsynligvis komme under for mye press fra de større maktsentrene. Bitcoin er imidlertid på mange måter designet for jobben.

Bitcoin som et tillitsløst alternativ

Bitcoin er et digitalt bærerinstrument med egenverdi, noe som betyr at verdien hviler i selve bitcoinen, ikke som et krav på noen motpart. Verdien kan svinge og være usikker, men den er likefullt  iboende i selve bitcoinen.

Bitcoin er ikke kontrollert av noen stater eller sentraliserte maktkonstellasjoner. Bitcoin handles også over hele verden, mot alle valutaer, og kan lagres og overføres digitalt nesten uten kostnader.

Du kan med andre ord enkelt ta dollarene dine, kjøpe bitcoin, sende bitcoin til mottakeren, som deretter kan kjøpe yuan. På den måten vil du kunne krysse en geografisk tillitsgrense og ha effektivt og endelig oppgjør når som helst på døgnet, hvilken som helst ukedag, hvilken som helst uke i året. 

Dette kan ikke gjøres med tradisjonelle nasjonale valutaer eller bankpenger, da de kun eksisterer som krav på en gitt motpart (typisk en bank). Før bitcoin fantes det kun digitale eiendeler i form av fordringer på motparter. Bitcoin er det første digitale bærerinstrumenter uten motpartsrisiko verden har sett.

En fordring kan sirkulere som penger innenfor en jurisdiksjon som kan håndheve kravet, og dens tilhørende tillitskrets. En fordring vil imidlertid ikke sirkulere som penger eller bli akseptert utenfor dets jurisdiksjon eller tillitskrets, da det ikke er noen måte du kan sikre at det vil bli innfridd.

Ikke bare det, men du risikerer også at pengene dine blir konfiskert eller gjort verdiløse av politiske årsaker dersom utstederen eller dens nasjonalstat ikke liker det du gjør eller klassifiserer deg som en høy-risikobruker.

Jeg tror at bitcoin vil seile frem som den foretrukne nøytrale internasjonale valutaen, og tjene som limet for global handel i en fragmentert verden. I så fall vil bitcoin lykkes fordi det kan tjene rollen som den minste fellesnevner. Det er usannsynlig at bitcoin blir favoritten til noen nasjonalstat, eller kommersiell aktør for den saks skyld, men bitcoin vil likevel kunne bli foretrukket fremfor valutaen til en konkurrerende nasjonalstat og fremfor alternativet som er ingen handel.

En erstatter for dollaren i internasjonal finans?

I flere tiår har den amerikanske dollaren fungert som verdens reservevaluta, men jeg tror disse dagene er talte. Jeg tror hovedårsaken er den økende frykten for at USA skal utnytte sin valuta som et våpen, og sensurere dem som de er uenig med.

I tillegg hjelper ikke den massive amerikanske gjelden på dollarens posisjon. USA har en gjeld på mer enn 34 billioner dollar, et underskudd på 2 billioner dollar, og eksploderende renteutgifter, nå på 1 billion dollar i året. Dette er ikke bærekraftig. Det kommer ikke til å skje at gjelden blir gjort opp i dollar med dagens kjøpekraft.

Med andre ord, enten misligholder USA gjelden sin, eller så vil de la inflasjonen spise bort den reelle verdien av det utestående.

I 1971 forlot Nixon gullstandarden da Charles de Gaulle sendte skip for å hente gullet USA skyldte Frankrike. I 2021 og 2022 insisterte FED og politikere på at inflasjonen var forbigående mens den eksploderte til rundt fem ganger målet på rundt to prosent. De er kjent med konsekvensene av å forsvare realverdien til dollar, gitt det massive gjeldsoverhenget, og vil i stedet la kjøpekraften svekkes over tid, og dermed spise bort den reelle verdien av gjelden.

Som et resultat blir det stadig mer uattraktivt å holde dollar, og investorer ser etter et alternativ. Blant alternativene begynner bitcoin å se attraktivt ut for stadig flere investorer.

Planen min er å kjøpe eierandelen min nå. Du vet, i tilfelle det skulle slå an. 

Kaupr sin bloggspalte er åpen for innlegg, analyser og debatt på norsk, dansk eller svensk, og i noen tilfeller også på engelsk. Send din artikkel eller idé til morten@kaupr.io.